Nikkeli, virtsasta (2397 U –Ni)

Indikaatio

Altistus nikkelille, metalliteollisuuden työntekijät.

Menetelmä

Induktiivinen plasma-massaspektrometria (ICP-MS)

Näyte

Lisäaineeton vakuumivirtsaputki, 10 ml.

Huom. Näyte on kontaminaatioherkkä. Työpaikan ilmasta tai työntekijän vaatteista tai iholta astiaan joutunut pöly voi liata näytteen.

Säilytys ja lähetys

2-8 °C, 4 päivää.

Viitearvot

Kaikki: <0,05 µmol/l

Viive

Tulos valmiina noin 6 arkipäivässä.