Ohutneulanäytteen sytologinen tutkimus, 3990-Ts-FNAB ja ONB-seul

Indikaatiot: 

Ohutneulabiopsian käyttöaiheita ovat sekä neoplastisten tautien luonteen selvittely että tulehdukselliset prosessit. Näyte on otettava huolellisesti, jotta näytemateriaali edustaisi tutkittavaa muutosta ja olisi mahdollisimman veretön ja runsas.

Näyte:

Ohutneulabiopsianäytteitä otettaessa on kiinnitettävä huomio seuraaviin seikkoihin:

  • Näytteenotossa käytetään ruiskua ja ulkomitaltaan alle 1 mm:n neulaa. Neulaa ja ruiskua voi käsitellä sellaisenaan tai ne voidaan kiinnittää näytteenottoa helpottavaan pistoolia muistuttavaan laitteeseen.
  • Neula työnnetään kohteeseensa, mikäli mahdollista toisella kädellä tukien kohde liikkumattomaksi. Tämän jälkeen ruiskun mäntä vedetään taaksepäin. Neulaa työnnetään edestakaisin alipaineen vallitessa tutkittavassa kohteessa 4 – 5 kertaa. Aspiroinnin loputtua mäntä päästetään löysäksi ennen kuin neula poistetaan kudoksesta. Näin vältetään näytemateriaalin joutuminen ruiskun sisään.
  • Kun neula on otettu kohteesta pois, niin se irroitetaan ruiskusta, ja ruiskuun vedetään ilmaa, jonka avulla neulassa olevat solut ruiskutetaan fiksaationesteeseen eli 50 %:n etanoliin.  Huuhtomalla varmistetaan kaikkien solujen saaminen tutkimukseen.  Toimenpide toistetaan puhtailla välineillä.

Näyte säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä.

Analyysimenetelmä:

Cytpsentrifuugimenetelmä, Papanicolaoun värjäys ja mikroskooppinen tutkimus. Runsaista näytteistä voidaan työstää myös formaliinifiksoitu blokkivalmiste ja saada mikrohistologinen biopsia.

Tutkimus akkreditoitu.

Tulkinta:

Ohutneulabiopsia on tietyin rajauksin käyttökelpoinen tuumoridiagnostiikassa. Yleisimpiä ovat  kilpi- sylki- ja maitorauhasen näytteet ja näytteet imusolmukkeista. Lymfooman tarkka tyypitys ei ohutneulanäytteistä ole mahdollinen. Varsinkin kilpirauhasen taudeissa ohutneulanäyte soveltuu myös tulehduksellisten muutosten diagnostiikkaan (esim. Hashimoton ja de Quervainin tyreoidiitit). Rintakasvaimista suositeltavien näyte on nykykäsityksen mukaan paksuneulabiopsia, sillä sytologinen näyte ei erottele kasvaimia kudosnäytteen tapaan.

Viive:

Vastaus valmiina noin 2-5 arkipäivässä.