Olantsapiini, seerumista (1900 S -Olants)

Indikaatio

Olantsapiinihoidon seuranta.
Olantsapiini on tienobentsodiatsepiinijohdos, jota käytetään lähinnä skitsofrenian hoitoon.
Olantsapiini imeytyy hyvin suun kautta annettuna, ja biologinen hyötyosuus on noin 60 %. Huippupitoisuus plasmassa saavutetaan 5-8 tunnissa. Olantsapiinin eliminaation puoliintumisaika vaihtelee välillä 30-52 tuntia, ja se on iäkkäillä henkilöillä ja naisilla pitempi kuin nuoremmilla miehillä. Olantsapiini sitoutuu plasman proteiineihin noin 93 %:sti. Jakautumistilavuus on 16.4 ± 5.1 l/kg.
Olantsapiini metaboloituu maksassa hapettumalla ja konjugoitumalla. N-desmetyyli- ja 2-hydroksi-metaboliiteilla on huomattavasti vähemmän farmakologista vaikutusta kuin olantsapiinilla.
Olantsapiinin pitoisuudet seerumissa nousevat samanaikaisen CYP1A2:n estäjän (esim. fluvoksamiinin) käytön seurauksena.

Menetelmä

LC-MS/MS

Näyte

1 ml seerumi. Ei suositella geeliputkea.
Näyte on otettava aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Lähetteeseen merkitään potilaan käyttämä muu lääkitys. Mikäli lääkettä käytetään vain ilta-annostuksena, se tulee mainita.

Säilytys ja lähetys

2-8°C 5 päivä, kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Viitearvot

Hoitoalue: 64-256 nmol/l

Viive

Tulos valmiina 5 arkipäivässä.