Paroksetiini (1913 S –Paroks)

Indikaatio

Paroksetiinihoidon seuranta.
Paroksetiini on fenyylipiperidiinijohdoksiin kuuluva masennuslääke. Se estää selektiivisesti serotoniinin takaisinottoa presynaptisiin hermonpäätteisiin.
Suun kautta annettuna paroksetiini imeytyy hyvin hyötyosuuden vaihdellessa annoksen mukaan merkittävän ensikierron seurauksena. Huippupitoisuudet seerumissa voivat vaihdella kaksinkertaisesti farmakogeneettisestä metaboliakyvystä (CYP2D6) riippuen. Paroksetiini sitoutuu plasman proteiineihin noin 95 %:sti. Jakautumistilavuus on 17 ± 10 l/kg ja puhdistuma 8.6 ± 3.2 ml/min/kg; puhdistuma pienenee iäkkäillä ja maksakirroosissa. Eliminaation puoliintumisaika on 17 ± 3 tuntia ja pitenee e.m. potilailla sekä hitailla metaboloijilla. Virtsaan erittyy muuttumattomana alle 2 % ja metaboliitteina noin 64 %. Metaboliitit eivät ole merkittävässä määrin farmakologisesti aktiivisia. Vakiintunut seerumipitoisuus saavutetaan 7-14 päivässä. Paroksetiini estää joidenkin lääkeaineiden metaboliaa, ja sen omat pitoisuudet voivat muuttua muiden samanaikaisten lääkkeiden vaikutuksesta.

Menetelmä

LCMS

Näyte

1 ml seerumia, ei geeliputkeen. Näyte on otettava aamulla ennen lääkkeen nauttimista.

Säilytys ja lähetys

Säilytys 5 vuorokautta jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Viitearvot

Terapeuttinen alue: 20- 65 µg/l

Viive

Vastausviive noin 5 arkipäivää.