Patologian konsultaatio (4050 Pt-KonsulP)

Indikaatiot:

Tulkintavaikeudet muualla otetuista näytteistä tai SYNLAB Finland Oy:ssa aiemmin vastatun näytteen uudelleentulkinta tai eri aikoina tutkittujen näytteiden vertaaminen toisiinsa. Näytteen alkuperäisen ottajan yksittäisestä näytteestä pyytämä uudelleentulkinta käsitellään kuitenkin lisälausuntona käyttäen vanhaa näytenumeroa. Mahdollisista SYNLAB Finland Oy:n näytteistä ilmoitetaan näytenumero.

Näyte:

Valmiiksi värjätyt näytelasit, värjäämättömät leikkeet laseilla tai muu tulkittava materiaali.  Parafiiniblokit tulisi myös lähettää. Näytemateriaali palautetaan.

Menetelmä:

Asiantuntijan antama lausunto materiaalista tai mahdollisista SYNLAB Finland Oy:ssä tehdyistä lisävärjäyksistä.

Tulkinta:

Spesifinen patologis-anatominen diagnoosi, joka noudattaa SYNLAB Finland Oy:n käytäntöä.