Patologis-anatominen diagnoosi, PAD

KL 4054  Ts-PAD-1, kudosnäyte, 1 pieni (<3 cm) kasvain esim luomi, lipooma  tai 1 – 3 biopsiaa

KL 4055 Ts-PAD-2, kudosnäyte, 4 – 6 pientä biopsiaa esim keuhkoputkista, kohdunsuulta

KL 4056 Ts-PAD-3, kudosnäyte, suppea leikkausprep. (esim. umpilisäke, sappirakko, nielurisa)

KL 4194 Ts-PAD-4, kudosnäyte, laaja leikkausprep. (rintaresekaatti, konisaatti)

Indikaatiot:

Kudosmuutoksia aiheuttavien tautiprosessien diagnosointi

Näyte:

Kudosnäyte pannaan kannelliseen 10 %:n puskuroitua formaliinia sisältävään näyteastiaan. Purkin tulee olla niin suuri ja formaliiniliuosta niin runsaasti, että fiksatiivia on vähintään 10-kertainen määrä kudokseen nähden. Purkkiin on merkittävä potilaan henkilötiedot. Jos näytemateriaali koostuu yhtä useammasta kudoskappaleesta, näitä vastaavat näytepurkit tulee selvästi merkitä. Suurista kirurgisista leikkauspreparaateista leikkauksen tehnyt lääkäri voi ottaa paloja eriteltyihin näytepurkkeihin. Yleensä kuitenkin patologi ottaa näytteet lähetteessä ilmoitetun ongelman ratkaisemiseksi.  Patologisanatominen diagnoosi perustuu tavallisimmin edustavaan otokseen lähetetystä materiaalista.

Jos näytettä ei voida toimittaa heti patologian laboratorioon, formaliinissa olevaa näytettä tulee säilyttää huoneenlämmössä (ei jääkaapissa). Lähetys huoneenlämmössä.

Huom! Formaliiniliuoksessa olevaa näytettä on suojeltava jäätymiseltä kuljetuksen aikana.

Biopsianäytteet ovat esim limakalvoilta tai kudoksista otettuja pieniä kudospaloja. Ottovälineinä käytetään tarkoitusta varten suunniteltujen pihtejä (esim. suoli), veistä, stanssia tai biopsianeulaa. Tietyt näytteet, kuten perna ja kokonaiset imusolmukkeet on hyvä halkaista fiksaation nopeuttamiseksi ja autolyysin pysäyttämiseksi.  Suurten näytteiden (esim. rintarauhanen, suoli) käsittelystä on hyvä sopia etukäteen patologian laboratorion kanssa. Näin voidaan varmistaa optimaalinen näytefiksaatio ja prosessin onnistuminen.

Käsittelyssä huomattavaa:

Jos sytologisia laseja lähetetään samassa pakkauksessa histologisten formaliiniin otettujen näytteiden kanssa, sytologiset lasit tulisi suojata formaliinihöyryltä panemalla näytelasikotelo tiiviseen muovipussiin. Histologiset näytteet eivät saa kuljetuksen missään vaiheessa jäätyä.

Menetelmä:

Kudoksen dehydraatio etanolissa, kirkastus ksyleenissä, parafiinivalu, leikkeiden valmistaminen mikrotomilla ja värjättyjen leikkeiden tutkiminen mikroskoopilla. Luuta tai muuta kalkkiutunutta kudosta sisältävä materiaali dekalsifioidaan hapolla tai EDTA:lla ennen prosessia.

Tutkimus akkreditoitu.

Tulkinta:

  • Histologinen tutkimus antaa yleensä vastauksen kysymykseen onko muutos pahanlaatuinen kasvain, hyvänlaatuinen kasvain, tulehduksellinen muutos vai degeneratiivinen prosessi. Myös kasvaintyyppi, kasvainten esiasteet ja kasvaimen erilaistumisaste (gradus) voidaan määrittää.
  • Tulehduksellinen prosessi voidaan tyypittää ja usein esittää sen vaikeusasteesta arvio. Maha-, iho-, maksa- ja keuhkoprosesseissa (ks. jäljempänä) histologinen tutkimus on erityisen käyttökelpoinen kasvaintautien lisäksi myös puhtaasti tulehduksellisten muutosten selvittelyssä.
  • Epäilyttävän sytologisen tutkimustuloksen jälkeen muutoksen luonteen jatkoselvittely on syytä tehdä histologisesti. Näytteestä annetaan aina diagnoosin lisäksi lausunto, josta ilmenevät diagnoosin perusteet. Lausunnossa ilmoitetaan myös muita hoidon kannalta merkittäviä asioita, kuten kasvaimen laajuus ja poiston radikaliteetti. Laboratorio noudattaa  International Academy of Pathology (IAP)  Suomen osaston kulloinkin voimassaolevia ajantasaisia luokittelusuosituksia ja kasvaintaudeissa  World Health Organisationin (WHO) uusinta kasvainluokitusta.
  • SYNLAB Finland noudattaa Suomen Kuntaliiton tutkimusnimikkeistöä ja nimikkeistö toimii myös laskutuksen perustana. Näytteen alkuperäisen ottajan yksittäisestä näytteestä pyytämä uudelleentulkinta käsitellään lisälausuntona ilman erillistä korvausta. Kaksinkertaisen laskutuksen piiriin kuuluvat sellaiset kokonaisuudet, joissa samalla kertaa on poistettu kudoksia toisiinsa liittymättömistä saman potilaan elimistä (esim. ihokasvaimen poisto umpilisäkkeen poiston yhteydessä).
  • Kudosleikkeiden värjäysvalikoimaan kuuluu perusvärjäys (hematoksyliini-eosiini) sekä erikoisvärjäyksinä Periodic acid-Schiff eli PAS (glykogeeni ja limat), Alcian blue (hapan lima), toluidiinisininen (syöttösolut), AlcianBlue-PAS (maha), Giemsa (helikobakteeri), kongopuna (amyloidi).
  • Muut tarvittavat erikoisvärjäykset ja lisätutkimukset ostetaan alihankintana SYNLAB Italian patologian laboratoriosta. Polymeraasiketjureaktiotutkimukset (PCR) joidenkin mikrobien (esim.  Mycobacterium tuberculosis) nukleiinihappojen identifioimiseksi tai geenitutkimukset tiettyjen kasvainten diagnostiikassa ostetaan alihankintana SYNLABin muista genetiikan laboratorioista.
  • Immunohistokemialliset erikoisvärjäykset suoritetaan tarkkaan diagnoosiin pääsemiseksi. Värjäykset alihankitaan SYNLAB Italian patologian laboratoriosta. Laboratorio käyttää värjäyksiin automaatiota.
  • Patologian erikoilslääkärit laativat mikroskooppitutkimuksen perusteella lausunnon, johon kuuluu patologis-anatominen diagnoosi (PAD). Diagnoosit noudattavat yhtenäistä järjestelmää ja ovat pääsääntöisesti englannin kielisiä.

Viive:

Vastaus valmiina noin 5 arkipäivässä. Laajojen leikkauspreparaattien vastauaika on 5-10 päivää johtuen pidemmästä käsittelyajasta.