Pitkä QT-oireyhtymä, valtamutaatiot, DNA-tutkimus, verestä (9248 B -LQT-D ja 11089 B -LQTj-D)

Lyhenne, KL/ATK

B -LQT-D       ATK 9248

B -LQTj-D      ATK 11089 (jatkotutkimus)

 

Akkreditoitu menetelmä

Alihankinta

 

Indikaatio

LQT1, LQT2, LQT3, LQT5, LQT6, OMIM: 192500, 613688, 603830, 613695, 613693

Geenit: KCNQ1, KCNH2, SCN5A, KCNE1, KCNE2, loci 11p15.5, 7q35-36, 3p21-23, 21q22.1-22.2

Perinnöllisen pitkä QT-oireyhtymän (LQTS) diagnostiikka ja ennustava diagnostiikka riskisuvuissa joissa esiintyy perinnöllistä pitkä QT-oireyhtymää.  Tutkimus kattaa KCNQ1- ja KCNH2 (HERG)-geenien neljä suomalaista valtamutaatiota. Haluttaessa voidaan myös tutkia muita oireyhtymään liittyviä mutaatioita ja geenejä SCN5A, KCNE1, KCNE2 (tämä sovittava tapauskohtaisesti erikseen). Oireyhtymä periytyy yleensä autosomissa vallitsevasti, oireyhtymän penetranssi vaihtelee. Taudin oireita ovat EKG:ssa pidentynyt QT-aika ja toistuvat tajuttomuuskohtaukset tai odottamattomat sydämenpysähdykset.

 

Näyteastia

368856 EDTA-putki K2-putki 3 ml

 

Näyte

3-5 ml EDTA-verta. Näytteen mukana toimitettava Potilaan tietoinen suostumus-lomake.

 

Menetelmä

B -LQT-D: PCR, KCNQ1 ja KCNH2-sekvensointi (kattaa KCNQ1: c.1766G>A (G589D), c.1129-2A>G, KCNH2: c.526C>T (R176W), c.1655T>C (L552S))

B -LQTj-D: deleetio/duplikaatioanalyysi (MLPA) KCNQ1 ja KCNH2

 

Näytteen säilytys

Näyte säilyy tarvittaessa 1-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä.

 

Näytteen kuljetus

Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä.

 

Vastausaika (arkipäivää)

B -LQT-D: vastausviive noin 12 arkipäivää näytteen saapumisesta laboratorioon

B -LQTj-D: noin 10 arkipäivää

 

Tulkinta

Lausunto.

 

Tekopaikka

SYNLAB MVZ Humane Genetik Munich
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

 

Tiedustelut

alihankinta@synlab.fi

 

PÄIVITETTY 9.6.2021