Pneumocystis carinii, nukleiinihappo (4446 -PncaNhO)

Indikaatio:

Pneumocystis jirovecii (aiemmin P. carinii) –infektioepäily.

Menetelmä:

PCR (polymeraasiketjureaktio)

Näyte:

Juoksevat näytteet (BAL, yskös): vähintään 2 ml steriilissä tai tehdaspuhtaassa putkessa. Kudospalat, biopsiat: keittosuolataitoksessa.

Näytteet on jäähdytettävä välittömästi jääkaappilämpötilaan.

Säilytys ja lähetys:

2 – 8 °C, 5 päivää

Viitearvot:

Pneumocystis jirovecii voi kolonisoida hengitysteitä ja siksi niukan löydöksen kliininen merkitys on epäselvä. Runsas löydös viittaa inefktioetiologiaa.

Viive:

6