Proteiini fraktiot, seerumista (2522 S -Prot-Fr)

Osatutkimukset:

-Proteiini 2516 S -Prot
S -Albumiini, fraktio, seerumi 9154 S -Alb-Fr
S -Alfa-1-globuliini, fraktio, seerum 9116 S -Alfa-1
S -Alfa-2-globuliini, fraktio, seerumi 9117 S -Alfa-2
S -Beeta-1-globuliini, fraktio, seerumi 9118 S -Beeta-1
S -Beeta-2-globuliini, fraktio, seerumi 9119 S -Beeta-2
S -Gammaglobuliini, fraktio, seerumi 9109 S -Gamma
M- komponentti 1 10752 S -Mkomp-1
M- komponentti 2 10753 S -Mkomp-2

 

Indikaatio:

Erilaiset maksa- ja munuaissairaudet, hypo- ja hyperproteinemiat sekä paraproteinemioiden seulonta ja seuranta.

Menetelmä

Kapillaarielektroforeesi, tutkimukseen kuuluu kokonaisproteiinimääritys.

Näyteputki

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte:

Tarvittava näytemäärä on 1 ml.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy 2-3 vrk kylmässä, lähetys huoneenlämmössä. Näytettä ei saa pakastaa. Toimitus keskuslaboratorioon mahdollisimman nopeasti.

Viitearvot

Viitearvot  
S -Albumiini 31.0 – 46.5 g/l
S -Alfa-1-globuliini 2.1 – 5.0 g/l
S -Alfa-2-globuliini 4.7 – 10.5 g/l
S -Beeta-1-globuliini 3.3 – 5.7 g/l
S -Beeta-2-globuliini 2.1 – 5.2 g/l
S -Gammaglobuliini 7.5 – 15.1 g/l
S –Proteiini 62-78 g/l

 

Tuloksista annetaan lausunto, mikäli proteiinielektroforeesissa on havaittavissa ylimääräisiä tiivistymiä tai muuta M-komponenttiin viittaavaa.

Tulkinta

Albumiini lisääntyy kuivumistilan yhteydessä (hemokonsentraatio) ja vähenee hydremian, synteesivajauksen ja albumiinimenetystilojen yhteydessä.

Alfa-1-globuliini sisältää antitrypsiinin, joka kuuluu ns. akuutin faasin proteiineihin ja lisääntyy epäspesifisesti erilaisten infektioiden, kudostuhon ja estrogeenien vaikutuksesta. Alentuneita pitoisuuksia esiintyy geneettisissä antitrypsiinipuutostiloissa.

Alfa-2-globuliini sisältää haptoglobiinin ja alfa-2-makro-globuliinin. Näistä ensimmäisen nousut ovat lähinnä akuutin faasin proteiinien nousuja, sen sijaan makroglobuliini nousee nefroosin ja raskauden yhteydessä. Haptoglobiini vähenee hemolyysin ja makroglobuliini runsaan fibrinolyysiaktiviteetin yhteydessä.

Beeta-1-globuliini sisältää transferriinin. Transferriini nousee raskauden ja raudanpuuteanemioiden yhteydessä. Beeta-1-globuliini on alentunut samoissa tilanteissa kuin albumiini ja lisäksi infektioiden ja hoitamattoman pernisiöösianemian yhteydessä.

Beeta-2-globuliini sisältää etupäässä komplementti C3:n, joka nousee akuutin faasin proteiinien tavoin ja vähenee aktiivivaiheessa olevien immuunikompleksitautien yhteydessä (LED, akuutti glomerulonefriitti).

Gammaglobuliini sisältää immunoglobuliinit IgA, IgG ja IgM. Kohonneita arvoja esiintyy erilaisissa infektioissa, autoimmuunisairauksissa, tuumoreiden yhteydessä ja maksakirroosissa. Näissä gammaglobuliini kohoaa polyklonaalisesti.

Elektroforeesissa saattaa esiintyä monoklonaalisia paraproteiineja, ns. M-komponentteja. Nämä esiintyvät yleensä alfa-2 – gamma-alueella ja niiden jatkotunnistus tapahtuu immunofiksaatiolla.

Viive:

Vastausviive noin 3 arkipäivää.