Punasoluvasta-aineet, seulonta, kval (4577 P -VRAb-O)

Punasoluvasta-aineiden määrityksellä arvioidaan kliinisesti merkittävien immuunivasta-aineiden olemassa olo potilaan veressä.

Indikaatiot:

  • Verensiirto
  • Raskaus

Näyte:

2 putkea EDTA verta (6 ml)

Säilytys ja lähetys:

Säilyy 5 vrk kylmässä, lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä:

Epäsuora antiglobuliinikoe, geelitekniikka

Viitearvo: negatiivinen

Negatiivinen = ei ole veriryhmävasta-aineita.
Positiivinen = on veriryhmävasta-aineita.

Tulkinta:

  • Nykyisin tunnetaan 29 veriryhmäjärjestelmää ja lähes 300 punasoluantigeeniä. Kliinisesti tärkeät veriryhmäjärjestelmät ovat ABO, Rh, Kell, Kidd, Duffi, MNS, Lewis, Lutheran, P.
  • Ihmisen elimistössä voi muodostua punasoluvasta-aineita verensiirtojen ja raskauksien aikana.
  • Positiivisen vasta-ainetuloksen yhteydessä tulee vasta-aineet tyypittää.
  • Kerran todetut vasta-aineet tulee ottaa huomioon verensiirrossa veren valinnassa potilaan elämän loppuun saakka. Silloinkin, kun vasta-ainetutkimus on muuttunut negatiiviseksi, verensiirtoon sopii vain veri, jossa näitä antigeenejä ei ole.
  • Raskauden yhteydessä voi punasoluvasta-aineiden olemassa oloon liittyä vastasyntyneiden hemolyyttisen taudin riski.

Viive:

Vastaus valmiina 3 arkipäivässä