Risperidoni (1930 S -Risper)

Päätutkimus: S-Risper KL 1930

Osatutkimukset: S -9Hrispe ATK 9753 (9-hydroksirisperidonin)

S –Risp9HS ATK 9754 (risperidonin ja 9-hydroksirisperidonin yhteenlaskettu pitoisuus)

Indikaatio

Risperidonihoidon seuranta.
Risperidoni on bentsoksatsolijohdoksiin kuuluva neurolepti, jota käytetään lähinnä skitsofreniassa ja dementiassa. Se salpaa D2- ja 5HT2-reseptoreita.
Suun kautta annettuna se imeytyy hyvin, mutta imeytyminen vaihtelee yksilöstä toiseen. Hyötyosuus on 66 ± 28 %. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 1-2 tunnissa. Jakautumistilavuus on 1-2 l/kg. Risperidoni metaboloituu osittain 9-hydroksirisperidoniksi, jolla on risperidonin kaltaiset farmakologiset vaikutukset. Risperidoni sitoutuu plasman proteiineihin noin 90 %:sti ja 9-hydroksirisperidoni 77 %:sti. Risperidonin eliminaation puoliintumisaika on noin 3 tuntia ja metaboliitin noin 20 tuntia. Risperidonin puhdistuma on 5.4 ± 1.4 ml/min/kg. Sen puoliintumisaika pitenee ja puhdistuma pienenee uremiassa ja vanhuksilla. Virtsaan erittyy 35-45 % annoksesta risperidonina ja 9-hydroksirisperidonina. Risperidonin pitoisuuden vakiintunut taso saavutetaan yleensä vuorokaudessa ja 9-hydroksirisperidonin 4-5 vuorokaudessa. CYP2D6:n estäjät (simetidiini, ranitidiini, fluoksetiini, paroksetiini) voivat lisätä risperidonin hyötyosuutta.

Menetelmä

LC-MS

Näyte

1 ml seerumia, minimimäärä 0,5 ml.  Ei geeliputkeen. Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista.

Säilytys ja lähetys

2-8°C, 5 vuorokautta. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.

Viitearvot

S-Risper: ei viitearvoja käytettävissä

S -9Hrispe: ei viitearvoja käytettävissä

S –Risp9HS: 20-60 µg/l

Viive

Tulos valmiina 4 arkipäivässä.