Immunokompleksit, kiertävät, seerumista (3050 S-CIC)

Kiertäviä immunokomplekseja (CIC) voidaan osoittaa lukuisissa reumataudeissa, bakteereiden (mm. streptokokit, stafylokokit, pneumokokit), virusten (B- ja C-hepatiitti, HIV) ja parasiittien (malaria, toksoplasma, trypanosooma) aiheuttamien infektioiden yhteydessä, munuaistautien (pyelonefriitti, munuaissiirrot) tai hematologisten ja neoplastisten tautien yhteydessä (leukemia, lymfooma, Hodginin tauti). Immunokompleksien pitoisuus korreloi taudin aktiviteetin kanssa. Kroonisesti koholla olevat immunokompleksit aiheuttavat kudostuhoa.

Indikaatiot:

Epäily kiertävistä immunokomplekseista, immunokomplekseihin liittyvät taudit, terapian seuranta.

Näyte:

Seerumi, 1 ml

Säilytys ja kuljetus:

Pakastettuna. Kuljetus pakastettuna.

Huomautuksia: Reumafaktori saattaa estää C1q:n sitoutumisen IgG-komplekseihin. On tärkeää, että noudatetaan näytteenottoa ja kuljetusta koskevia ohjeistuksia.

Menetelmä:

ELISA. Menetelmässä todetaan komplementin C1q-proteiiniin sitoutuvat kompleksit.

Viitearvo:

Kaikki: <20 RE/ml

Uusi yksikkö RE/ml on otettu käyttöön 31.10.2016 alkaen. 20 RE/ml vastaa 4 µg Eq/ml.

Tulkinta:

Positiivinen tulos viittaa immunokompleksien esiintymistä lisäävään tautiin.

Vastausviive: 

8 arkipäivää