Puumala virus, vasta-aineet (1775, S –PuumAb)

Akkreditoitu menetelmä.

Infektiotutkimus: 

S -PuumAb KL 1775

Osatutkimukset:

S -PuumAbG KL 1923
S -PuumAbM KL 3528

Immuniteettitutkimus:

S -PuumAbG KL 1923

Indikaatio: 

Myyräkuumeen (Nephropathia epidemica) aiheuttaja on metsämyyrän eritteistä tarttunut Puumalavirus. Myyräkuume on yleisinfektio, johon liittyy usein munuaisoireita:munuaisten vajaatoiminta, oliguria, proteinuria ja seerumin kreatiniinin kohoaminen. Munuaisoireitten lisäksi saattaa esiintyä enkefaliittia, hepatiittia, kardiittia, näköhäiriöitä ja keuhko-oireita. Se saattaa muistuttaa oireiltaan myös appendisiittia ja salpingiittia. Myyräkuume kuuluu verenvuotokuumeisiin, jonka vuoksi potilaalla saattaa olla verivirtsaisuutta, trombosytopeniaa ja joskus harvoin petekkioita.

Näyteastia:

Seerumiputki tai geeliputki

Näyte:

1 ml (minimi 0.5 ml) seerumia. Näyte voidaan ottaa geeliputkeen, mutta erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen. Parinäyte yleensä viikon sisällä.

Lipeemiset ja hemolyyttiset näytteet voivat häiritä mittausta.

Näytteen säilytys:

5 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna.

Näytteen lähetys:

Lähetys huoneenlämmössä

Menetelmä:                    

Entsyymi-immunologinen (EIA)

Tekotiheys:

2-3 x vko

Vastausaika:

4

Viitearvot:

S -PuumAbG     alle 1
S -PuumAbM     alle 1

Tulkinta:

Myyräkuumeessa on vasta-aineita seerumissa usein jo heti taudin oireiden alkuvaiheessa (3. sairauspäivänä 90 %:lla ja 6. sairauspäivänä 100 %:lla). Joissain harvinaisissa tapauksissa serokonversio saattaa viivästyä. Diagnoosi saadaan useimmiten jo ensimmäisen näytteen perusteella, mutta viimeistään viikon sisällä otetun uusintanäytteen avulla. Negatiivinen IgG- ja IgM-tulos ovat käytännössä myyräkuumeen poissulkevia. Positiivinen IgG-tulos ja negatiivinen IgM-tulos viittaa aiemmin sairastettuun myyräkuumeeseen ja siten myös immuniteettiin. Subkliinisiä, oireettomia ja siten diagnosoimattomia infektioita lienee runsaasti. Myyräkuumeen vasta-aineprevalenssi Suomessa on noin 6 % kautta koko maan. Paikoitellen vasta-aineprevalenssi saattaa nousta 20 %:iin.
Hiljattaisen myyräkuumeen ajoittamiseen voidaan käyttää IgG-luokan vasta-aineiden aviditeetin määrittämistä.

Tekopaikka:

SYNLAB Tallinna
Akkreditointitaho: EAK (EA jäsen)
Standardi: EVS-EN ISO 15189

Tiedustelut:

Ammattilaisneuvonta

ammattilaisneuvonta@synlab.fi