Salmonella, vasta-aineet (2607 S -SalmAb)

Indikaatio:

Ripuli, kuume, artriitti. Salmonellojen aiheuttamien infektioiden selvittäminen, erityisesti, jos ulosteen bakteeriviljely on jäänyt negatiiviseksi ja mahdollisesta infektiosta on yli kuukausi aikaa.

Menetelmä:  

EIA (Entsyymi-immuno assay)

Näyte:

Seerumi, 1 ml

Säilytys ja lähetys:

2 – 8 °C, 5 päivää

Viitearvot:

Negatiivinen (<0,9 index)

Raja-arvo (0,9-1,1 index)

Positiivinen (>1,1 index)

Tulkinta:

EIA-menetelmässä käytetyt antigeenit kattavat yleisimmät Salmonellaserotyypit. Tuloksista ei kuitenkaan voida päätellä serotyyppiä, mihin vasta-aineet kohdistuvat. Toisin kuin Widal-testi, EIA-menetelmä tunnistaa myös IgG- ja IgA-luokan vasta-aineet. IgA-luokan vasta-aineiden osoittamisella voi olla merkitystä reaktiivisen artriitin yhteydessä, etenkin pitkittyneissä tapauksissa, joissa IgM-luokan agglutinoivat vasta-aineet ovat ehtineet laskea. Ristitreaktioita muiden gramnegatiivisten bakteerien lipopolysakkaridien kanssa esiintyy IgG-luokan vasta-aineilla, mutta nämä ovat kuitenkin harvinaisia.

Viive:

6 arkipäivää