Salmonella, viljely (2608 F -SalmVi)

Akkreditoitu menetelmä.

Indikaatio: 

Tutkimus on tarkoitettu lähinnä elintarviketyöntekijöiden terveystarkastuksia, salmonelloosi-potilaan kontrolleja ja epidemiologisia selvityksiä varten.
Etiologialtaan tuntemattoman ripulitaudin tutkimiseen suositellaan Bakteeri, viljely 1 ulosteesta (F -BaktVi1).

Näyteastia:

Bakteerikuljetusputki (esim. eSwab, Amies M40)

Näyte:

Näytteenottotikkua pyöritetään ulosteessa siten, että tikkuun tarttuu reilusti ulostetta. Tikku työnnetään kuljetusputkeen. Kuljetusputki laitetaan kuljetuksen ajaksi tiiviisti suljettavaan muovipussiin, lähete jätetään pussin ulkopuolelle.

Emme suosittele salmonellaviljelyyn ensisijaiseksi kuljetusastiaksi ulostepurkkia. Kuivaan purkkiin otettu näyte sopii salmonellaviljelyyn vain, mikäli näyte saadaan viljelyyn näytteenottopäivänä. Lähetteeseen on merkittävä mahdollinen ulkomaanmatkakohde (mikäli ripulioireet alkaneet 7 vuorokauden sisällä matkasta).

Näytteen säilytys:

Näytteet säilytetään jääkaapissa ennen kuljetusta. Näytteet säilyvät jääkaappilämpötilassa 2 vrk.

Näytteen lähetys:

Suosittelemme kylmäkuljetusta. Ympäristölämpötilassa kuljetettaessa näytteet on pakattava siten, että äärilämpötiloilta vältytään. Bakteeriviljelynäytteet eivät kestä jäätymistä ja lämpötilan noustessa yli huoneenlämpötilan näytteiden säilyvyys heikkenee merkittävästi.

Menetelmä:                                 

Viljely rikastusputkessa ja erikoiselatusaineella. Kotoperäiset tartunnat tyypitetään lajitasolle THL: ssä.

Tekotiheys:

Tehdään ma-la.

Vastausaika:

Valmistuu useimmiten 2 vrk:ssa.
Mahdolliset jatkotutkimukset voivat pidentää tutkimuksen kestoa.

Tulkinta:

Salmonellat eivät kuulu suoliston normaaliflooraan. Positiivinen viljelytulos on aina merkitsevä.

Virhelähteet:

Liian pitkä viive näytteenotosta viljelyyn ja näytteen säilytys huoneenlämmössä tai mikrobilääkitys voivat johtaa väärään negatiiviseen tulokseen. Patogeenien eritys ulosteeseen on ajoittaista, joten yksi negatiivinen salmonellaviljelynäyte ei sulje pois kantajuutta.

Tekopaikka:

SYNLAB Tallinna 
Akkreditointitaho: EAK (EA jäsen) 
Standardi: EVS-EN ISO 15189 

Tiedustelut:

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi