Sieniviljely, pintanäyte (3509 Sk-SienVi)

Indikaatiot

Ensisijaisesti silsa-, mutta myös muu ihoalueen sieni-infektioepäily.

Tutkimus sisältää sieniviljelyn ja natiivitutkimuksen. Tutkimus soveltuu seuraaviin näytetyyppeihin: iho, kynsi, hius, karva.

HUOM: Koska monet, suomalaisessa materiaalissa harvinaisina esiintyvät sienet voivat olla endeemisiä muissa maissa, on lähetetiedoissa tärkeää mainita mahdollinen tartuntamaa (edeltävä ulkomaan matka). Tämä nopeuttaa viljelytuloksen saamista.

HUOM: Silsadiagnostiikassa nukleiinihappomonistukseen perustuva tutkimus (-SienNhO) on viljelytutkimusta nopeampi ja tarkempi ja siksi normaalitapauksessa viljelyä suositeltavampi tutkimus.

 

Näyteastia

Lähetyskuori, sieniviljelynäyte (suositelluin)

Bakteerikuljetusputki (vain pakottavissa tapauksissa – ks. ”Näyte”).

 

HUOM: Bakteerikuljetusputkeen (vanutikkuun geeliputkessa) otetusta näytteestä ei voi tehdä natiivitutkimusta.

 

Näyte

Näyte raaputetaan/leikellään/nypitään suoraan sieniviljelynäytekirjekuoren (Sk-SienVi) mustaan kovapaperiseen taskuun. Tasku suljetaan taitoksin ja laitetaan näytteineen kirjekuoreen. Kirjekuori suljetaan ja täytetään kuoressa kysytyt tiedot huolellisesti. Kuori säilytetään huoneenlämmössä.

Ihonäyte: Ennen näytteenottoa, näytteenottoalue puhdistetaan pyyhkimällä 70 – 80 %:lla alkoholilla. Näyte otetaan kyretillä tai kirurginveitsellä raaputtamalla sairaan ja terveen alueen rajalta, näytettä otetaan useammasta kohdasta, jos läikkiä on useampia. Jos infektioalueella on rakkuloita, irrota niiden katto kyretillä näytteeksi. Mikäli epäillään hiivainfektiota tai alue iholla on rikki tai tulehtunut, puhdistamiseen käytetään vettä tai keittosuolaliuosta. Ihon annetaan kuivahtaa ennen kuin näyte otetaan. Näytettä otetaan mahdollisimman paljon, jotta se riittäisi sekä viljelyyn että natiivitutkimukseen.

Kynsinäyte: Poista kynnen kärkiosa ennen näytteenottoa. Puhdista näytteenottoalue pyyhkimällä 70 – 80 % alkoholilla. Jos kynnessä on kynsilakkaa, se poistetaan. Tämän jälkeen kyretillä tai kirurginveitsellä näytepurua raaputetaan koko kynnen leveydeltä terveen ja sairaan kynnen rajalta. Näyte otetaan kynsilevyn alapinnasta. Jos kynsi on paksuuntunut, näyte otetaan kynsilevyn alta sekä läheltä kynsivallia. Näytettä otetaan mahdollisimman paljon, jotta se riittäisi sekä viljelyyn että natiivitutkimukseen.

Hius– ja partanäyte: Ennen näytteenottoa, näytteenottoalue puhdistetaan pyyhkimällä 70-80% alkoholilla. Mikäli näyte on hiuspohjasta tai parrasta, alla olevaa ihoa raaputetaan kyretillä tai kirurginveitsellä. Lisäksi nypitään vähintään 5 hiusta/karvaa juurinen steriilillä pinsetillä (hiusten latvat voi leikata pois).

Pehmeä, kostea tai tulehtunut ihoalue, josta raapenäytettä ei saada: Näyte otetaan veteen tai keittosuolaan kostutetulla vanutikulla ja laitetaan geelikuljetusputkeen. Näyte säilytetään jääkaappilämpötilassa.

HUOM: vanutikkunäyte ei ole dermatofyytin löytymisen kannalta optimaalinen ja siksi sitä tulee käyttää vain, jos raappeen saaminen on mahdotonta.

Limakalvoilta ei kannata tutkia kuin hiivoja, jolloin tutkimuspyyntö on joko CandVi (1628) tai CaNhO.

Malassezia -epäilyt:

Näyte otetaan veteen tai keittosuolaan kastetulla näytteenottotikulla ja laitetaan kuljetusputkeen (ei hiilikuljetusputkea).

 

Näytteen säilytys

1 viikko jääkaappilämpötilassa (2 – 8 oC)

 

Näytteen kuljetus

Huoneenlämmössä, vanutikussa oleva näyte viileässä (2 – 14 oC)

 

Menetelmä

Natiivitutkimus. Näytteestä tehdään mikroskooppipreparaatti, joka käsitellään Calcofluor-valkoisella (CW) sienirakenteiden esille saamiseksi. Positiivinen tutkimusvastaus kertoo, että natiivissa löytyy dermatofyytille tyypillistä sienirihmaa.

Viljely. Näyte siirrostetaan sieniä valikoiville ja erotteleville elatusaineille, joita inkuboidaan asianmukaisissa lämpötiloissa. Sienikasvu tunnistetaan ensisijaisesti mikroskopoimalla.

 

Tutkimus on akkreditoitu.

 

Tulokset valmiina

Natiivitutkimus (positiivinen/negatiivinen) vastataan 2 – 3 työpäivässä.

Viljelytulos: Dermatofyytit kasvavat valtaosin kahden viikon kuluessa näytteen viljelystä. Tällöin annetaan myös alustava negatiivinen vastaus, jos merkitsevää sienikasvua ei havaita. Lopullinen negatiivinen vastaus annetaan 22 työpäivän kuluttua.

 

Tulkinta

Dermatofyytti on aina merkitsevä löydös. Joskus harvoin muutkin rihmasienet voivat aiheuttaa iho-infektioita.

Runsas Candida-suvun hiivalöydös tulehtuneista ihopoimuista voi olla merkitsevä.

Harvinaisempien löydösten merkitystä pyritään arvioimaan lausunnossa.

 

Huomioitavaa

Sienilääkkeiden vaikutus sieniviljelyyn:

Lääkepitoisuudet iholla ja kynnessä säilyvät pitkään suurina sienilääkkeen käytön lopettamisen jälkeen. Tutkimustiedon perusteella luotettavia varoaikoja ei näytteenoton kannalta voida määrittää.

  • Jos iholla on käytetty ulkoista sienilääkettä, ei iholta tule ottaa sieninäytettä ennen kuin lääkityksen lopettamisesta on kulunut vähintään kaksi viikkoa.
  • Jos kynttä on hoidettu amorolfiinilakalla, ei kynsinäytettä tule ottaa ennen kuin hoidon lopettamisesta on kulunut vähintään kolme kuukautta.
  • Jos potilas on käyttänyt sisäisiä sienilääkkeitä, ei sieninäytettä tule ottaa iholta ennen kuin lääkityksen lopettamisesta on kulunut vähintään kaksi kuukautta.
  • Jos potilas on käyttänyt sisäisiä sienilääkkeitä, ei kynsinäytettä tule ottaa ennen kuin lääkityksen lopettamisesta on kulunut vähintään kuusi kuukautta.