Sikiön kehityshäiriöiden seulonta, ensimmäinen trimesteri (S -Tr1Seul, 4548)

Osatutkimukset

S -PAPPA, 4549

S -hCG-B-V, 4235

Indikaatiot

Trisomia 21 ja 18 -riskien arviointi.

Tutkittava materiaali

Seerumi 1 ml

Näytteen säilytys ja lähetys

Näyte säilyy 5 vuorokautta jääkapissa, pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Immunofluorometrinen

Viitearvo

Negatiivinen

Tulkinta

Määritettyjen S –hCG-B-V ja S-PAPPA –tulokset ilmoitetaan absoluuttisina pitoisuuksina ja mediaanin moninkertoina (MoM). Lisäksi vastaus sisältää lausunnon lasketuista riskisuhteista. Trisomia 21 -riski on kohonnut jos riskisuhde on 1:250 tai suurempi ja trisomia 18 -riski on kohonnut jos riskisuhde on 1:100 tai suurempi.

Viive

Vastaus valmiina 3 arkipäivässä.