Sklerodermatutkimus, immunoblottaus (S-SCL-T, 13176)

Indikaatiot

Systeemisten autoimmuuitautien diagnostiikka, erityisesti systeemisen skleroosin (skleroderma) ja CREST syndrooman diagnostiikka.

Näyteastia

Seerumigeeliputki (tuotenumero: 367957)

Näyte

Seerumia, 2 ml

Näytteen säilytys

Säilyy noin 7 päivää jääkaappilämpötilassa (+2-+8°C), pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20°C).

Näytteen kuljetus

Voidaan lähettää huoneenlämpötilassa tai viileässä (+2-+22°C). Pakastetun näytteen lähetys -20°C:ssa.

Menetelmä

Immunoblot, Euroimmune. Tutkimuksessa tutkitaan vasta-aineet seuraavia antigeeneja kohtaan: Scl-70, CENP A. CENP B, RP11, RP155, Fibrillariini, NOR-90, Th/To, PM-Scl100, PM-Scl75, Ku, PDGFR, Ro52.

Scl-70 (topoisomeraasi I) -vasta-aineita esiintyy systeemistä skleroosia sairastavilla (>90%) mutta myös osalla Raynaud’n ilmiöstä kärsivillä potilailla.

CENP-A ja CENP-B vasta-aineita  todetaan 70-90%:lla potilaista joilla on skleroderman rajoittunut CREST (kalsinoosi, Raynaud’n ilmiö, ruokatorven hypomotiliteetti, sklerodaktylia, teleangiektasiat) muoto.

RP11 ja RP155 (RNA polymeraasi III) vasta-aineet ovat sangen spesifisiä systeemisen skleroosin yleistyneelle muodolle.

Fibrillariini vasta-aineita todetaan systeemistä skleroosia sairastavilla potilailla.

NOR-90 (nucleolar organiser region) vasta-aineet ovat harvinaisia ja niitä esiintyy systeemistä skleroosia sairastavilla potilailla.

Th/To vasta-aineet ovat harvinaisia, niitä todetaan systeemisen skleroosin yhteydessä mahdollisesti enemmmän sen rajoittuneessa muodossa.

PM-Scl100/75-vasta-aineita esiintyy ns. osittain päällekkäisessä polymyosiitti/systeeminen skleroosi– syndroomassa mutta myös polymyosiitissa, dermatomyosiitissa sekä systeemisessä skleroosissa.

Ku-vasta-aineita todetaan 5-25%:lla polymyosiitti/skleroderma overlap syndroomassa.

PDGFR vasta-aineiden on kuvattu liittyvän systeemiseen skleroosiin ja niiden yhteyttä taudin patogeneesiin on pidetty mahdollisena.

Ro52-vasta-aineita todetaan neonataalisen SLE:n ja synnynnäisen AV-katkoksen yhteydessä ja hyvin harvoin itsenäisenä SLE:n ja SS:n yhteydessä (yleensä kompleksissa SS-A:n kanssa); SSc 9% (tyypillistä aggressiivinen kulku); PM; DM

Viitearvot

Kvalitatiivinen testi, vastauksena positiivinen tai negatiivinen. Positiivisen vastauksen yhteydessä annetaan lausunto.

Tulokset valmiina

Tekotiheys on kerran viikossa, vastausviive korkeintaan 7 arkipäivää.

Huomioitavaa

Alihankintana teetettävä tutkimus, East Tallinn central laboratory, Viro

Viitteitä

Antibodies against PM/Scl-75 and PM/Scl-100 are independent markers for different subsets of systemic sclerosis patients. Hanke, K et al, Arthritis Research & Therapy200911:R22