Solujen morfologinen tarkastelu (2643 B –Morfo)

Indikaatio:

Veren sivelyvalmisteen tutkiminen on hyödyllinen useissa tiloissa, joissa tapahtuu muutoksia verisolujen morfologiassa tai määräsuhteissa.

Näyte:

Kapillaariverestä, tuoreesta EDTA-verestä tehdään sivelyvalmiste. Sivelyvalmiste tulisi valmistaa 4 tunnin sisällä näytteenotosta. Sivelyvalmisteen lisäksi suosittelemme EDTA-putkellinen verta.

Säilytys ja lähetys:

Sivelyvalmiste säilyy noin 2 vrk, pidempiaikaista säilytystä varten suosittelemme kiinnittämistä (10 min:n metanolikiinnitys).

EDTA-veriputki säilytetään jääkaapissa. Näyte tulisi lähettää huoneenlämmössä mahdollisimman nopeasti.

Menetelmä:

Mikroskopointi

Viitearvot:

Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Tulkinta:

Tutkimuksesta annetaan lausunto jossa kiinnitetään huomiota perifeerisen veren solujen kokonaismääriin, määräsuhteisiin, ryhmitykseen ja yksittäisten solujen morfologiaan.

Viive:

Vastausviive noin 1 arkipäivä.