Streptococcus agalactiae (B) , viljely (1729 Fl-StrBVi)

Akkreditoitu menetelmä.

Indikaatio: 

Streptococcus agalactiae (B-ryhmän streptokokki, GBS) on yksi tärkeimmistä vastasyntyneiden septisten infektioiden aiheuttajista. B-ryhmän löytyminen fluorin (ja peräaukon) viljelystä loppuraskauden aikana (35. -37. raskausviikoilla) on synnytyksen aikaisen mikrobilääkeprofylaksin aihe.

Näyteastia:

Bakteerikuljetusputki (esim. eSwab, Amies M40)

Näyte:

Näyte otetaan samalla näytteenottotikulla ensin emättimen suusta ja sitten peräaukosta. Näyttenottotikku laitetaan bakteerien kuljetusgeeliputkeen.

Näytteen säilytys:

Näytteet säilytetään jääkaapissa ennen kuljetusta. Näytteet säilyvät jääkaappilämpötilassa 1 – 2 vrk.

Näytteen lähetys:

Suosittelemme kylmäkuljetusta. Ympäristölämpötilassa kuljetettaessa näytteet on pakattava siten, että äärilämpötiloilta vältytään.

Menetelmä:                

Rikastamisen jälkeen viljely selektiiviselle elatusaineelle.

Tekotiheys:

Ma-la

Vastausaika:

2

Tulkinta:

Normaalitulos on negatiivinen.

Virhelähteet:

Liian pitkä viive näytteenotosta viljelyyn ja näytteen säilytys huoneenlämmössä. Mikrobilääkitys. Tutkimusten mukaan näytteen ottaminen fluorin lisäksi myös peräaukosta lisää merkittävästi tutkimuksen herkkyyttä.

Tekopaikka:

SYNLAB Tallinna
Akkreditointitaho: EAK (EA jäsen)
Standardi: EVS-EN ISO 15189

Tiedustelut:

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi