Streptokokki, viljely, (hemolyyttiset streptokokit), nielueritteestä (2703 Ps-StrVi)

Akkreditoitu menetelmä.

Indikaatio: 

Tonsilliitin etiologian selvittely.

Näyteastia:

Bakteerikuljetusputki (esim. eSwab, Amies M40) tai viljelymalja

Näyte:

Limakalvonäyte tonsilloista. Näytetikku laitetaan kuljetusputkeen tai viljellään huoneenlämpöiselle selektiiviselle kasvatusalustalle.
Jatkoviljelyyn lähetetään positiivisiksi epäillyt maljaviljelmät.

Näytteen säilytys:

Näytteet säilytetään jääkaapissa ennen kuljetusta. Näytteet säilyvät jääkaappilämpötilassa 2 vrk.

Näytteen lähetys:

Suosittelemme kylmäkuljetusta. Ympäristölämpötilassa kuljetettaessa näytteet on pakattava siten, että äärilämpötiloilta vältytään. Bakteeriviljelynäytteet eivät kestä jäätymistä ja lämpötilan noustessa yli huoneenlämpötilan näytteiden säilyvyys heikkenee merkittävästi.

Menetelmä:    

Viljely selektiiviselle yleiselatusainemaljalle. ß-hemolyyttisistä streptokokeista tehdään tunnistus massaspektrometrillä tai seroryhmämääritys ja tarvittaessa herkkyysmääritykset.

Tekotiheys:

Ma-la

Vastausaika (arkipäivää):

1
Mahdolliset jatkotutkimukset voivat pidentää tutkimuksen kestoa.

Tulkinta:

Streptococcus pyogenes eli A-ryhmän ß-hemolyyttinen streptokokki on tärkein bakteeritonsilliitin aiheuttaja. Myös G- ja C-ryhmien ß-hemolyyttiset streptokokit voivat aiheuttaa tonsilliittia.

Virhelähteet:

Ruokailu tai juominen vähän ennen näytteenottoa saattaa heikentää näytteen laatua.

Tekopaikka:

SYNLAB Tallinna
Akkreditointitaho: EAK (EA jäsen)
Standardi: EVS-EN ISO 15189

Tiedustelut:

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi