Sukupuolihormoneja sitova globuliini (2737 S -SHBG)

SHBG on tärkein steroidihormoneja (testosteronia ja estradiolia) sitova proteiini. SHBG:n synteesi tapahtuu maksassa ja sitä säätelee androgeenien/estrogeenien suhde elimistössä. SHBG sitoo testosteronia 10 kertaa voimakkaammin kuin estradiolia. Tämän vuoksi naisten SHBG-konsentraatio seerumissa on merkittävästi suurempi kuin miehillä. Miehillä on 60% testosteronin ja 20% estradiolin kokonaismäärästä  sidottu SHBG:hen,  naisilla vastaavasti 80% ja 37%. Vapaana (biologisesti aktiivisena) fraktiona on steroidihormoneista verenkierrossa vain 1-3%.

 Indikaatiot:

  • Hedelmättömyys
  • Miehillä hypogonadismin diagnostiikka, andropaussi
  • Naisilla hirsutismin, virilismin, kiertohäiriöiden syiden selvittäminen

Näyteastia

Seerumigeeliputki (tuotenumero: 367957).

Näyte

1 ml seerumi.

Näytteen säilytys

Näyte säilyy 2-8 °C 6 päivää. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20 °C). Huom. Mikäli näyte pakastetaan seerumi on erotettava sentrifugoinnin jälkeen geelin päältä.

Näytteen kuljetus:

Kuljetus viileässä tai huoneenlämmössä (+2-+22 °C). Pakastettu näyte kuljetetaan pakastettuna.

Menetelmä:

CMIA

Viitearvot:

Miehet
15 – 18 v 10 – 50 nmol/l
yli 18 v 14 – 71 nmol/l
*miehillä SHBG-arvot nousevat iän myötä
Naiset
15 – 16 v 10 – 84 nmol/l
yli 16 v 20 – 155 nmol/l
Lapset
13 – 14 v 11 – 98 nmol/l
11 – 12 v 15 – 108 nmol/l
 8 – 10 v 26 – 162 nmol/l
 1 – 7 v 42 – 189 nmol/l

Tulkinta:

Mitä pienempi SHBG-pitoisuus on, sitä suurempi on biologisesti aktiivisen vapaan steroidi­hormonin määrä.

Yhdistelemällä testosteronin ja SHBG:n tuloksia on mahdollista laskea vapaan eli biologisesti aktiivisen testosteronin pitoisuutta, tämä voidaan tehdä ns. Anderssonin kaavalla (ks. tutkimus S -TestoVl).

Miehet:

  • SHBG:n määrittäminen yhdessä testostreronin kanssa on tärkeää androgeenien metaboliahäiriöiden  selvittelyssä
  • Miehellä SHBG:n konsentraation kasvu elimistössä olla hypogonadismin syy, sillä vapaan testosteronin määrä vähenee, vaikkakin kokonaistestosteronin konsentraatio voi olla viitearvojen rajoissa
  • SHBG:n konsentraatio kasvaa iän myötä

Naiset:

  • Naisilla SHBG:n matalia arvoja voi aiheuttaa vapaan testosteronin määrä, joka voi kasvaa polykystisen munasarjasyndrooman, lisämunuaisten hyperaktiivisuuden (hyperandrogenismi) tai ylipainon yhteydessä
  • SHBG:n konsentraatio kasvaa raskauden aikana

Sekä miehillä että naisilla hypertyreoosiin liittyy SHBG-pitoisuuden kasvu ja hypotyreoosiin SHBG-pitoisuuden väheneminen.

Viive:

Tulos valmiina 1 arkipäivässä.