Syfiliksen laboratoriodiagnostiikka

Seulonta (aktiivisen tai latentin infektion epäily)

Tutkimuspyyntö: S-TrpaAb (KL 4942)

S-TrpaAb (Treponema pallidum -vasta-aineet) on tarkoitettu syfiliksen seulontaan. Testi on hyvin spesifinen ja S-TPHA-testiä herkempi, erityisesti aiemmin sairastetun infektion toteamiseen. S-TrpaAb tulee positiiviseksi 2 – 4 viikon kuluessa oireiden alkamisesta. Perinteiset kardiolipiini- (S-KardAb) ja Treponema pallidum -hemagglutinaatio- (S-TPHA) -testit tulevat positiivisiksi hitaammin, eikä niitä tule tähän tarkoitukseen enää käyttää.

S-TrpaAb-testin osoittamat vasta-aineet säilyvät yleensä koko elinajan

Uudessa S-TrpaAb-positiivisessa tapauksessa löydöksen spesifisyys vielä varmistetaan immunoblot-tutkimuksella ja infektion aktiivisuus S-KardAb-tutkimuksella: negatiivinen S-KardAb-tulos viittaa aikaisemmin sairastettuun infektioon, positiivinen taas aktiiviseen infektioon. Matala S-KardAb-positiivinen voi kertoa hoidon jälkeen persistoivista vasta-aineista. Löydös on siis tärkeää suhteuttaa potilaan kliiniseen tilaan.

Reinfektioepäily aikaisemman, hoidetun infektion jälkeen

Tutkimuspyyntö: S-KardAb (KL 2031)

S-KardAb-testi tulee positiiviseksi 3 – 6 viikkoa oireiden alkamisesta ja säilyy positiivisena ainakin sekundaarivaiheen ajan. Onnistuneen hoidon jälkeen titterissä tapahtuu yleensä merkitsevä lasku puolen vuoden kuluessa hoidon aloittamisesta.

Mikrobilääkityksen tehon seuranta

Tutkimuspyyntö: S-KardAb (KL 2031)

Onnistuneen hoidon seurauksena havaitaan merkitsevä titterin lasku viimeistään n. puolen vuoden kuluttua

S-TrpaAb-tutkimus ei sovi hoidon tehon seurantaan.

Näyte:

1-2 ml seerumia

Säilytys ja lähetys:

Näyte säilyy 3 vuorokautta kylmässä, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Vastausviive:

Negatiivinen tulos valmis 2-3 arkipäivässä. Jatkotutkimusten vastausviiveet noin 5 arkipäivää.