Treponema pallidum, vasta-aineet (4942 S -TrpaAb)

Akkreditoitu tutkimus

Indikaatiot:

Syfiliksen (kuppa) diagnostiikka. Seulontatesti.

Näyteastia:

Seerumiputki tai geeliputki

Näyte:

1,5 ml seerumia. Näyte voidaan ottaa geeliputkeen, mutta erotettava geelin päältä heti sentrifugoinnin jälkeen viimeistään kuuden tunnin kuluessa näytteenotosta.

Näytteen säilytys:

Näyte säilyy kylmässä 3 vuorokautta, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Näytteen lähetys:

Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä:

CLIA

Tekotiheys:

Ma-pe

Vastausaika:

Vastaus valmiina noin yhdessä vuorokaudessa. Mahdolliset jatkotutkimukset pidentävät tutkimuksen vastausaikaa.

Viitearvo:

Normaalisti negatiivinen.
Poikkeavista tuloksista annetaan lausunto.

Tulkinta:

S-TrpaAb (Treponema pallidum -vasta-aineet) on tarkoitettu syfiliksen seulontaan. Testi on hyvin spesifinen ja erityisesti aiemmin sairastetun infektion toteamiseen. S-TrpaAb tulee positiiviseksi 2 – 4 viikon kuluessa oireiden alkamisesta. S-TrpaAb-testin osoittamat vasta-aineet säilyvät yleensä koko eliniän. Testi ei siten sovellu reinfektioiden diagnostiikkaan eikä hoidon seurantaan.

Uudessa S-TrpaAb-positiivisessa tapauksessa löydöksen spesifisyys vielä varmistetaan immunoblot-tutkimuksella ja kardiolipiini-tutkimuksella. Infektion aktiivisuus kardiolipiini-tutkimuksella: negatiivinen tulos viittaa aikaisemmin sairastettuun infektioon, positiivinen taas aktiiviseen infektioon. Matala kardiolipiini-positiivinen voi kertoa hoidon jälkeen persistoivista vasta-aineista. Löydös on siis tärkeää suhteuttaa potilaan kliiniseen tilaan.

Tekopaikka:

SYNLAB Tallinna
Akkreditointitaho: EAK (EA jäsen)
Standardi: EVS-EN ISO 15189

Tiedustelut:

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi