Tuma, liukoiset antigeenit, vasta-aineet, laaja tutkimus (9738 S –ENAL)

Osatutkimukset:

S –CTDScr, ATK 10107 (seulontatutkimus, mikäli negatiivinen osatutkimukset vastataan negatiivisina)

S –SSAAb, KL 3322

S –SSBAb, KL 3323

S –RNPAb, KL 3317

S –SmAb, KL 3324

S –SentBAb, ATK 9727

S –Jo1Ab, KL 6030

S –Scl70Ab, KL 3765

S –DNAnAb, KL 1261

S –ANA, KL 2819

Indikaatio

Systeemisten autoimmuunitautien diagnostiikkaan.

Menetelmä

Fluoroentsyymi-immunologinen (FIA)

Näyte

2 ml seerumia. Lipeeminen, hemolyyttinen tai lämpökäsitelty seerumi antaa virheellisiä tuloksia.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy 5 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

 

Viitearvot

Tutkimus Negatiivinen Raja-arvo Positiivinen
S –CTDScr <0,7
S -SSAAb <7 U/ml 7-10 U/ml >10 U/ml
S -SSBAb <7 U/ml 7-10 U/ml >10 U/ml
S -RNPAb <5 U/ml 5-10 U/ml >10 U/ml
S -SmAb <7 U/ml 7-10 U/ml >10 U/ml
S -SentBAb <7 U/ml 7-10 U/ml >10 U/ml
S -Jo1Ab <7 U/ml 7-10 U/ml >10 U/ml
S -Scl70Ab <7 U/ml 7-10 U/ml >10 U/ml
S -DNAnAb <10 IU/ml 10-15 IU/ml >15 IU/ml
S –ANA Negatiivinen

 

Tulkinta

Positiivinen Ena-vasta-ainelöydös viittaa tiettyyn systeemiseen autoimmuunitautiin, mutta negatiivinen löydös ei sulje sen mahdollisuutta pois. Positiiviselle osatutkimukselle annetaan kommentti.

SS-A/Ro-vasta-aineita esiintyy eniten potilailla joilla on Sjögrenin syndrooma (40-95%), SLE (40-50%), PBC, RA tai poly/dermatomyosiitti. Vasta-aineet ovat aina positiiviset neonataalissa SLEssä.

SS-B/La-vasta-aineita esiintyy potilailla joilla on Sjögrenin syndrooma (prevalenssi 40-95%), SLE (10-25%) tai neonataalissa SLE:ssä (75%).

U1-RNP-vasta-aineita esiintyy eniten potilailla joilla on sekamuotoinen sidekudostauti (MCTD) sekä Sharpin syndroomassa (95-100%). U1-RNP-vasta-aineet esiintyy myös potilailla joilla on SLE (15-40%).

Sm-vasta-aineet positiiviset. Vasta-aineiden esiintyminen on spesifistä SLE:lle (99%), mutta niitä todetaan vain 23%:lla potilaista.

Sentromeerivasta-aineita todetaan 70-90%:lla potilaista joilla on skleroderman rajoittunut CREST (kalsinoosi, Raynaud’n ilmiö, ruokatorven hypomotiliteetti, sklerodaktylia, teleangiektasiat) muoto. Vasta-aineita saattaa olla myös primaarissa Raynaud’n syndroomassa sekä PBC:ssä.

Jo-1-vasta-aineet ovat spesifisiä dermatomyosiitille ja polymyosiitille. Vasta-ainepositiivisuuteen liittyy usein interstitielli keuhkofibroosi.

Scl-70 (topoisomeraasi I) -vasta-aineita esiintyy systeemistä skleroosia sairastavilla (>90%) mutta myös osalla Raynaud’n ilmiöstä kärsivillä potilailla. Scl-70 vasta-aineet liittyvät yleensä diffuusiin tautiin ja keuhko-oireisiin.

dsDNA, SLE spesifisyys 95% (liittyy sairauden aktiivisuuteen); SLE:n aktiivinen vaihe, lupusnefropatia 40-70%; harvoin myös RA, SSc, SLE yhdessä CNS:ä koskevana; DM:n yhteydessä; MCTD.

S -ANA, tumavasta-aineita todetaan autoimmuunien sidekudostautien lisäksi myös infektioiden ja maligniteettien yhteydessä; hyvin matalina pitoisuuksina ne toimivat myös osana luonnollista immuunijärjestelmää.

Viive

Vastausviive noin 3 arkipäivää.