Tyreoglobuliini, vasta-aineet (2829 S -TyglAb)

Indikaatiot:

Hyvin erilaistuneiden kilpirauhassyöpien leikkauksen jälkeisen hoidon seurantaan. Tyreoglobuliinin vastaisia vasta-aineita (TyglAb) voi syntyä, kun kilpirauhaskudoksen hajotessa tyreoglobuliinia vuotaa verenkiertoon.

Näyteastia

Seerumingeeliputki (tuotenumero: 367957)

Näyte

1 ml seerumia

Näytteen säilytys

Eroteltu näyte säilyy 8 tuntia huoneenlämmössä ja 7 vuorokautta jääkaapissa (+2-+8 °C).  Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Huom. Mikäli näyte pakastetaan, seerumi tulee sentrifugoinnin jälkeen erotella geelin päältä.

Näytteen lähetys

Kuljetus kylmälähetyksenä. Pakastettu näyte lähetetään pakastettuna.

Menetelmä

CMIA

Viitearvot

kU/l
Normaali < 4,11
Lievästi kohonnut 4,11 – 80
Kohonnut > 80

Tulokset valmiina

Tekotiheys arkipäivisin, vastausviive 1 arkipäivä.

Tulkinta

Koska TyglAb esiintyy yleensä yhdessä TPOAb:n kanssa, niiden yhtäaikainen määrittäminen antaa hyvin vähän lisätietoa eikä ole kliinisesti perusteltu. Autoimmuunien prosessien diagnosoinnissa informatiivisimmät ovat TPOAb ja TRAb, sillä TyglAb -pitoisuus voi niissä tapauksissa olla hyvin heilahteleva ja ei välttämättä aina nouse viitearvon  yläpuolelle.

Tyreoglobuliini-vasta-aineet häiritsevät kilpirauhassyövän hoidon seurannassa tärkeän tyreoglobuliinin  määrittämistä antamalla menetelmästä riippuen joko vääriä matalia tai vääriä korkeita tuloksia.

Mikäli näytteessä on tyreoglobuliini vasta-aineita, ei tyreoglobuliini-määritystä kannata tehdä.