Alfa-1-mikroglobuliini, virtsasta (4757 U -A1Miglo ), Alfa-1-mikroglobuliini, keräysvirtsasta (4756 dU-A1Miglo)

Indikaatio:

Tubulusvaurion toteaminen ja seuranta

Menetelmä:

Immunoturbidometrinen

Näyte:

Keräysvirtsa 10 ml. Näyte säilytetään kylmässä keräyksen aikana. Keräysaika ja tilavuus ilmoitettava.

Kertavirtsa 10 ml.

Säilytys ja lähetys:

Näyte säilyy noin 5 vrk kylmässä. Lähetys huoneenlämmössä, jos näyte on perillä vuorokauden kuluessa. Pitempiaikaista säilytystä varten säilytys ja lähetys pakastettuna.

 Viitearvot:

U -A1Miglo: <14 mg/g krea

dU-A1Miglo: <20 mg/d

Tulkinta:

Alfa-1-mikroglobuliini syntetisoidaan maksassa. Plasmassa proteiini esiintyy vapaana tai sitoutuneena IgA:han. Vapaa proteiini suodattuu virtsaan glomerulusten kautta, mutta reabsorboituu proksimaalisissa tubuluksissa ja virtsaan erittyy yleensä vain vähän alfa-1-mikroglobuliinia.

Useat lääkeaineet (syklosporiini, aminoglykosidit, sytostaatit), raskasmetallimyrkytys (esim. lyijy, kadmium), perinnölliset syyt (Fanconin syndrooma), glomerulonefriitti, pyelonefriitti tai diabeettinen nefropatia voivat aiheuttaa proksimaalisten tubulussolujen vaurion, jossa alfa-1-mikroglobuliinin reabsorbtio häiriintyy ja eritys virtsaan lisääntyy. Kuumetiloissa alfa-1-mikroglobuliinin eritys voi lisääntyä tilapäisesti. Tubulaarinen proteiinieritys voi varsinkin lieväasteisena muutenkin olla korjaantuvaa, mutta tästä voidaan tehdä päätelmiä vain seurantatutkimuksin.

Viive:

Vastaus valmiina noin 5 arkipäivässä.