Huume- ja lääkeaineseulonta (kval), laaja, virtsasta (U -HuumL-O 1872)

Indikaatiot

Huumausaineiden seulonta

Näyteastia

Näytteenottosetti, tuotenumero: 32680MEK

Näyte

20 ml kertavirtsaa, minimi 10 ml.

Näytteen säilytys

Näyte säilyy jääkaapissa 5 vrk (+2-+8°C).

Näytteen kuljetus

Lähetys huoneenlämmössä tai viileässä (+2-+22°C).

Menetelmä

Kromatografinen, menetelmä akkreditoitu

Viitearvot

Negatiivinen, mahdolliset positiiviset löydökset ilmoitetaan lausuntokentässä.

Tulokset valmiina

Vastausviive 7-13 arkipäivää.

Tulkinta

Noin 400 erilaisen tavanomaisen huumeen, lääkeaineen ja muuntohuumeen seulonta ja varmistus, sekä 200 yhdisteen semikvantitatiivinen/kvantitatiivinen määritys UHPLC-QTOF/MS, UHPLC-MS/MS ja GC-MS -menetelmillä virtsasta. Tutkimus kattaa laajalti huumaavat aineet, huumeet, tavanomaiset toksikologisesti merkittävät lääkeaineet ja muuntohuumeet, kuten (designer) amfetamiinit, (designer) bentsodiatsepiinit, katinonit, tryptamiinit, piperidiinit ja synteettiset kannabinoidit. Tulokset ilmoitetaan edellä mainittujen 200 yhdisteen osalta kvalitatiivisen tulkinnan positiivinen/negatiivinen lisäksi semikvantitatiivisena pitoisuutena. Tarvittavista varmistus- ja pitoisuusmäärityksistä ei veloiteta erikseen. Tutkimusta päivitetään säännönmukaisesti eri tietolähteistä kertyvän informaation mukaisesti vastaamaan muuttuvaa muuntohuumetilannetta. Tavanomaisista huumaavista aineista ja muuntohuumeista ainoastaan GHB/GBL ei sisälly tutkimukseen, vaan tulee pyytää tarvittaessa erikseen erillisenä määrityksenä.