Valproaatti (3681 S –Valpr)

Indikaatio:

Valproaattihoidon seuranta

Menetelmä:

Immunoluminometrinen

Näyte:

1 ml seerumi

Säilytys ja lähetys:

Näyte säilyy noin 2vrk kylmässä. Lähetys huoneenlämmössä, jos näyte on perillä vuorokauden kuluessa. Pitempiaikaista säilytystä varten säilytys ja lähetys pakastettuna.

Viitearvot:

Terapeuttinen alue: 347-692 µmol/l

Tulkinta:

Tulkinta: Valproaatin huippupitoisuus saavutetaan 3 – 7 tunnissa käytettäessä hitaasti lääkeainetta vapauttavaa valmistetta. Valproaatti metaboloituu lähinnä maksassa ja lääkkeen puoliintumisaika on aikuisilla 7 – 15 tuntia ja lapsilla 5 – 10 tuntia.

Yhteisvaikutukset: CYP-entsyymejä indusoivat tai estävät lääkkeet voivat vaikuttaa merkittävästi valproaatin farmakokinetiikkaan. Epilepsialääkkeistä fenobarbitaali, fenytoiini, karbamatsepiini ja primidoni pienentävät valproaatin seerumipitoisuuksia.

Viive:

Vastaus valmiina noin 1 arkipäivässä.