Vankomysiiniresistentti enterokokki, viljely (1788 –VREVi)

F -VREVi           KL 1788

Indikaatio: 

VRE-bakteerin kolonisaation selvittäminen.
Seulontatutkimus on tarkoitettu vankomysiiniresistentin enterokokin (VRE) osoittamiseen. Yleensä VRE aiheuttaa oireetonta ulostekantajuutta. VRE saattaa kuitenkin muodostua ongelmaksi laitoksissa, kuten sairaaloissa, joissa potilaiden infektioiden vastustuskyky on alentunut.

Näyteastia:

Bakteerikuljetusputki

Näyte:

Ulostetta. Näytteenottotikkua pyöritetään ulosteessa siten, että tikkuun tarttuu ulostetta reilusti. Tikku työnnetään kuljetusputkeen. Kuljetusputki pannaan kuljetuksen ajaksi tiiviisti suljettavaan muovipussiin, lähete jätetään pussin ulkopuolelle. Tieto potilaan aikaisemmasta positiivisuudesta tai kontaktista positiiviseen potilaaseen on tärkeä.

Suuret tutkittavien määrät (esim. osaston seulonta) pyydetään ilmoittamaan etukäteen.

Näytteen säilytys:

Näytteet säilyvät jääkaappilämpötilassa 2 vrk.

Näytteen lähetys:

Kylmäkuljetuksena, ei saa jäätyä.

Menetelmä:          

Viljely

Tekotiheys:

Ma-la

Vastausaika:

6

Tulkinta:

Normaalisti negatiivinen

Tekopaikka:

SYNLAB Tallinna

Tiedustelut:

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi