Vankomysiiniresistentti enterokokki, viljely (1788 –VREVi)

Indikaatiot:

Vankomysiiniresistentin enterokokin seulonta, kantajuuden ja epidemiaepäilyn selvittäminen.

Suomessa sairaalahoitoon tulevilta potilailta, jotka ovat olleet Pohjoismaiden ulkopuolella sairaalahoidossa, pitää tutkia mahdollinen VRE-kolonisaatio.

Näyte:

Seulontatutkimusnäytteet otetaan kaksi kertaa vähintään vuorokauden välein. Näyte otetaan peräsuolesta tai ulosteesta bakteerikuljetusputkeen.

Muissa tapauksissa toimitaan paikallisen hygieniayksikön ohjeiden mukaan.

Näytteen säilyvyys ja lähetys:

Näytteet säilytetään jääkaapissa ennen kuljetusta. Näytteet säilyvät jääkaapissa 3 vrk. Kylmäkuljetusta suositellaan. Bakteerinäytteet eivät kestä jäätymistä ja säilyvyys heikkenee lämpötilan kohotessa huoneenlämpötilan ylitse.

Menetelmä:

Viljely tehdään erikoiselatusaineille.

Tekotiheys:

Työpäivisin (ma-la).

Tulokset:

2-5 työpäivän kuluessa.

Tulkinta:

Normaalisti negatiivinen. Positiivisille löydöksille tehdään herkkyysmääritykset.VRE on sairaalainfektioepidemioiden aiheuttaja, joten kantajuuden selvittäminen varhaisessa vaiheessa on tärkeää.

VRE-löydökset pitää ilmoittaa tutkimuksen pyytäjälle sekä hygieniahoitajalle.

Viive:

Noin 2-5 arkipäivää.