Venlafaksiini (1958 S –Venlaf)

Osatutkimukset

10224 S –ODmvenl (O-desmetyylivenlafaksiini)
ATK 9749 S –DvenlaS (venlafaksiinin ja O-desmetyylivenlafaksiinin yhteenlaskettu pitoisuus)
ATK 9750 S –DvenlaQ (venlafaksiinin ja desmetyylivenlafaksiinin suhdeluku)

Indikaatio

Venlafaksiinihoidon seuranta.
Venlafaksiini on masennuslääke, joka vaikuttaa pääasiassa estämällä serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinottoa hermonpäätteissä.
Venlafaksiini imeytyy hyvin suun kautta annettuna. Suuren ensikierron metabolian vuoksi sen hyötyosuus on 42 ± 15%. Huippupitoisuus plasmassa saavutetaan depotkapselien jälkeen n. 6 (4.5-7.5) tunnissa, ja sen eliminaation puoliintumisaika on n. 15 (9-21) tuntia. Maksakirroosi ja munuaisten vajaatoiminta pidentävät puoliintumisaikaa. Jakautumistilavuus on 7.5 ± 3.7 l/kg. Venlafaksiini metaboloituu maksassa polymorfisen CYP2D6:n avulla aktiiviseksi metaboliitiksi O-desmetyylivenlafaksiiniksi, jonka huippupitoisuus seerumissa saavutetaan keskimäärin 9 tunnin kuluttua (6.5-11 tuntia) ja jonka puoliintumisaika on noin 11 (9-13) tuntia. Erittyminen tapahtuu virtsaan (muuttumatonta venlafaksiinia 1-13 % annoksesta). Venlafaksiini ja O-desmetyylivenlafaksiini sitoutuvat plasman proteiineihin noin 30 %:sti. Vakiintunut taso saavutetaan kolmessa vuorokaudessa. CYP2D6:n farmakogeneettinen polymorfismi ja kyseisen entsyymin induktorien tai estäjien samanaikainen käyttö aiheuttavat yksilöllistä vaihtelua pitoisuuksissa.

Menetelmä

GCMS

Näyte

1 ml seerumia, ei geeliputkeen.

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Mikäli lääkettä käytetään vain ilta-annostuksena, se tulee mainita. Lähetteeseen merkitään potilaan käyttämä muu lääkitys.

Säilytys ja lähetys

Säilytys 7 vuorokautta jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Viitearvot ja tulkinta

Vastauksessa ilmoitetaan sekä venlafaksiinin että desvenlafaksiinin pitoisuudet.

S-Venlaf
ei viitearvoja käytettävissä
S –ODmvenl
ei viitearvoja käytettävissä
S –DvenlaS
100-400 μg/l
S –DvenlaQ
2.7 – 7.7

Viive

Vastausviive noin 5 arkipäivää.