Virtsa, partikkelien peruslakenta (1940 U -Solut)

Indikaatio:

Munuaissairauksien sekä alempien virtsateiden sairauksien seulonta.

Näyteastia:

Säilöntäaineellinen virtsankuljetusputki.

Toimitamme säilöntäaineelliset virtsan näytteenottopurkit ja -putket erillissopimuksesta.

Näyte:

Puhtaasti laskettu virtsanäyte (PLV). Akuuteissa infektiotapauksissa joudutaan usein tyytymään 4 h lyhyempään rakkoaikaan (ajoittamaton näyte), joka tulee ilmoittaa. Pussivirtsa, rakkopunktio, kerta- tai kestokatetrointi ilmoitettava.

Näytteen säilytys:

Säilöntäaineelliseen virtsankuljetusputkeen otettu näyte voidaan säilyttää ja kuljettaa huoneenlämmössä. Tutkimuskelpoisena näyte säilyy huoneenlämmössä 1 vrk, jääkaapissa 3 vrk.

Näytteen lähetys:
Huoneenlämmössä tai kylmäkuljetuksena.

Menetelmä:

Virtaussytometrinen partikkelilaskenta. Tarvittaessa partikkelilaskenta sentrifugoidusta ja värjätystä näytteestä mikroskoopilla.

Tekotiheys:

Ma-la

Vastausaika:

1

Viitearvot:

Erytrosyytit    alle 20 partikkelia/µl
Leukosyytit    alle 10 partikkelia/µl
Epiteelisolut    alle 10 partikkelia/µl
Lieriöt    alle 1 partikkelia/µl

Virhelähteet:

Ajoittamattoman näytteen tuloksen tulkintaan on suhtauduttava varauksella.

Tekopaikka:

SYNLAB Tallinna

Tiedustelut:

sairaalamikrobiologi Santra Karumaa
santra.karumaa@synlab.fi