Virus, vasta-aineet, keskushermostopaketti (3394 Li- ja S -VirAb)

Indikaatio:

Pitkittyneen tai etiologialtaan avoimeksi jääneen keskushermostoinfektion selvittely.

Menetelmä:

EIA

Näyte:

Likvori, Seerumi

Säilytys ja lähetys:

2 – 8 °C, 5 päivää

Viitearvot:

Aivo-selkäydinnesteessä voi esiintyä mitattavia vasta-ainepitoisuuksia tutkimukseen valituille antigeeneille ensimmäisen/ ensimmäisten sairausviikkojen jälkeen. Mikäli IgG-vasta-aineita esiintyy, titrataan näyte rinnan vastaavan seeruminäytteen kanssa. Tittereiden suhdelukua <20 voidaan pitää diagnostisena keskushermostoperäiselle vasta-ainetuotannolle.

Viive:

5 työpäivää