Vuototaipumuksen selvittely (3355 P -Vuotot)

Lyhenne, KL/ATK

P -Vuotot         KL 3355

Alihankinta

 

Osatutkimukset

P -APTT, P -Fibr, P -FII, P -FIX, P -FV, P -FVII, P -FVIII, P -FX, P -FXI, P -FXII, P -FXIII, P -TT, P -vWF-Ag, P -vWF-Akt ja P -Trombai

 

Indikaatio

Kliinisesti merkittävä, yleistynyt, pitkään kestänyt tai perinnölliseksi epäilty vuototaipumus, joka ei johdu vaikeasta trombosytopeniasta, trombosyyttien toimintahäiriöstä tai perustaudista. Von Willebrandin taudin (VWD) epäily tai poissulku. Hyytymistekijävajeesta johtuva vuototauti tai sen epäily.

Akuutteja, vaikeita vuototilanteita varten suositellaan P -Hyyttek (ATK 8665) -tutkimusta ja/tai yksittäisiä hyytymistutkimuksia (vrt. osatutkimukset).

 

Esivalmistelu

Näyte pyritään ottamaan aamulla. Potilaan tulee välttää raskaita ja rasvaisia aterioita 8-12 h ennen näytteenottoa. Myös tupakointia, alkoholia ja ruumiillista rasitusta tulee välttää näytteenottoa edeltävän vuorokauden ajan. Potilaan tulisi odottaa istuen ainakin 10-15 min ennen näytteenottoa.

 

Näyteastia

3 x 2.7 ml 3.2% Na-sitraattiplasmaputki ja 3 x erotteluputki

Hemostaasitutkimusten näytteenottosetti (tuotenimi: ”HEMOSTAASISETTI”), joka sisältää kolme Na-sitraattinäyteputkea ja kolme erotteluputkea. Tutkimusta varten tarvitaan hukkaputken lisäksi kolme varsinaista näytteenottoputkea ja kolme erotteluputkea.

 

Näyte

Näyte otetaan kolmeen Na-sitraattinäyteputkeen (3 x 2.7 ml) riittävän plasmamäärän saavuttamiseksi

Näyte sentrifugoidaan 15 min, 2500 g tunnin sisällä näytteen otosta. Jos kaikki näyteputket ovat hemolyyttisiä, potilaasta tulee ottaa uusi näyte. Jos vain osassa putkista on hemolyysiä, käsittele ja pakasta putkien plasmat erikseen. Kallistele putkia mahdollisten hyytymien havaitsemiseksi. Jätä putki käsittelemättä, jos putkessa on hyytymä, tai täyttöaste on väärä.

Plasma jaetaan kolmeen erotteluputkeen ja pakastetaan välittömästi käsittelyn jälkeen (-20°C).

Näytteen mukana tulee toimittaa kliiniset esitiedot sisältävä hemostaasitutkimuslähete.

 

Näytteenotto

Vältä puristussiteen käyttöä. Jos puristussidettä tarvitaan suonen etsimiseen, sen käyttö rajoitetaan mahdollisimman kevyeksi ja lyhyeksi. Puristusside avataan heti, kun neula on suonessa. Mikäli tätä ohjetta ei voida noudattaa, se mainitaan lähetteessä.

Käytä keskisuurta neulaa (yleensä 20-21 G). Tarvittaessa näyte voidaan ottaa avotekniikalla tai siipineulalla. Siipineulan käytöstä pyydetään ilmoittamaan lähetteessä. Laskimopiston on onnistuttava hyvin ja osuttava suoraan suoneen. Suonta ei saa etsiä neulaa siirtämällä eikä suoni saa pullistua tai rikkoontua. Jos ensimmäinen pisto epäonnistuu, toinen pisto tehdään eri suoneen. Näytteen on tultava hyvin ja putken täytyttävä vaivatta.

Ennen varsinaisia näyteputkia tulee ottaa yksi ns. hukkaputki (lisäaineeton seerumiputki tai Na-sitraattiputki), jota ei saa lähettää tutkittavaksi.

Täytä putket oikeaan täyttöasteeseen saakka ja sekoita välittömästi kääntelemällä putkea käsin. Sekoittajaa ei saa käyttää. Täyttöaste saa poiketa oikeasta täyttöasteesta korkeintaan 10 %.

 

Näytteen säilytys

Huom! Näytettä ei saa missään vaiheessa säilyttää kylmässä (alle 8 °C, esim. jääkaappi) tai kuumassa (esim. lämpökaappi).

Näytteet tulee sentrifugoida ja erotella tunnin sisällä näytteenotosta.

Plasma jaetaan kolmeen erotteluputkeen ja pakastetaan välittömästi käsittelyn jälkeen (-20°C). Anna näytteiden pakastua vähintään 1 vrk ennen lähettämistä.

 

Näytteen lähetys

Pakkaa yhden potilaan näytteet samaan muovipussiin ja lähetä pakastelähetyksenä. Näytteet eivät saa sulaa kuljetuksen aikana. Muista lähettää näytteiden mukana kliiniset esitiedot sisältävä hemostaasitutkimuslähete.

 

Vastausaika (arkipäivää)

5 – 7

 

Tulkinta

Ks. HUSLAB:n ohjekirja.

 

Tekopaikka

HUSLAB

 

Tiedustelut

alihankinta@synlab.fi

 

PÄIVITETTY 18.6.2021