Vuototaipumuksen selvittely (3355 P -Vuotot)

Ennen näytteenottoa, pyydämme olemaan SYNLABin ammattilaisneuvontaan yhteydessä (klo 8-16, p. 020 734 1550) näytekuljetuksen järjestämisessä.

Osatutkimukset:

P -Tromboplastiiniaika KL 1731
P -Tromboplastiiniaika, aktivoitu,partiaalinen KL 2783
P -Protrombiini KL 2542
P -Hyytymistekijä V KL 2500
P -Hyytymistekijä VII KL 2506
P -Hyytymistekijä VIII KL 1097
P -Hyytymistekijä X KL 2704
P -Hyytymistekijä VIII KL 1097

 

Indikaatio:

Poikkeava vuototaipumus

Perinnöllinen vuototaipumus

Näyteastia:

1×1,8 ml ja 2×9 ml na-sitraatti putki (3,2%). (Tuotenumero: 455322SPR, näytteenottosetti SPR:n hemostaasitutkimuksille).

Näyte: 

Näytteenotossa käytetään suurta neulaa, esim. 20 G ja mahdollisimman lyhytaikaista staasia. Tarkista, että putken täyttöaste on oikea. Kallistele putkea varovasti, jotta voit havaita mahdolliset hyytymät. Jätä näyte käsittelemättä, jos putkessa on hyytymä tai putki on jäänyt liian vajaaksi.

KÄSITTELY- JA LÄHETYSOHJEET KOKOVERINÄYTTEELLE; 1,8 ml ja 2×9 ml sitraattiputki (3,2 %). Näytteen tulee olla Veripalvelussa 8 tunnin kuluessa näytteenotosta. Säilytys enintään 1 tunti  huoneenlämmössä ja lähetys + 8-12°C.

KÄSITTELY- JA LÄHETYSOHJEET PLASMANÄYTTEELLE; Seisota kokoveriputkia korkeintaan tunti huoneenlämmössä (ei kylmässä) ennen sentrifugointia. Sentrifugoi molemmat 9 ml putket huoneenlämmössä 15 minuuttia 2500 x g. HUOM! 1,8 ml:n putkea ei sentrifugoida vaan se lähetetään kokoverenä. Plasman erottelussa käytettävien välineiden tulee olla polypropeenia, jotta estetään hyytymistekijöiden aktivaatio. Ota 3 ml:n pasteur-pipetillä plasma välikerroksesta varoen solukontaminaatiota eli pohja- ja pintakerrosta, joissa on trombosyyttejä ja trombosyyttiriekaleita. Ota yhdellä kertaa plasmaa niin paljon kuin mahdollista, koska pintakerrosta ei tulisi läpäistä toista kertaa.

Siirrä plasma polypropeeniputkeen. Pipetoi plasma samoin toisesta putkesta uudella pasteur-pipetillä. Korkita putki ja sekoita sitä rauhallisesti kääntelemällä (7x). Varo plasman vaahtoamista.

Jaa plasma pakastettaviin pyöreäpohjaisiin polypropeeniputkiin (esim. Sarstedt nro 55.525 tai Mekalasi nro 12512). Pipetoi aikuisten plasmaa 5 putkeen (n. 1 ml/putki, vähintään 600 μl). Jaa lasten ja vastasyntyneen plasma niin moneen putkeen kuin näytettä riittää (vähintään 600 μl/putki). Vaikka näytettä olisi alle 600 μl, kannattaa se lähettää.

Näytteen säilytys:

Kokoverinäytteet; 1,8 ml ja 2×9 ml sitraattiputki (3,2 %). Näytteen tulee olla Veripalvelussa 8 tunnin kuluessa näytteenotosta. Säilytys enintään 1 tunti huoneenlämmössä ja lähetys + 8-12°C.

Plasmanäytteet; Jätä pieni putki käsittelemättä (käytetään DNA-tutkimuksiin). Pakastetaan pystyasennossa välittömästi käsittelyn jälkeen (-40 – -70 °C). Säilytys -40 °C korkeintaan 2 viikkoa. Poikkeustapauksissa, esim. arkipyhiä vasten näytteen voi pakastaa -20°C.

Näytteen lähetys:

Lähetys hiilihappojäissä. Plasmanäyte ei saa sulaa kuljetuksen aikana.

Viitearvot:

Vastauksesta annetaan lausunto

Tulkinta:

Vuototaipumus voi olla perinnöllinen tai hankinnainen ja sen syy verisuoni-, trombosyytti- tai hyytymistekijäperäinen tai näiden yhdistelmä. Pitkään kestäneen vuototaipumuksen syyn alustavaan selvittämiseen pyritään jo hoitavan lääkärin toimesta anamneesin, kliinisen tutkimuksen ja hemostaasin seulontakokeiden (trombosyyttien lukumäärä, APTT, tromboplastiiniaikatulos, vuotoaika/PFA-100) avulla (ks. vuokaaviot vuototaipumuksen selvittelystä ja seulontakoetulosten tulkinnasta). Jos vuoto-oireisella potilaalla todetaan trombosytopenia, erotusdiagnostiikka suunnataan sen selvittelyyn. Normaali APTT ja tromboplastiiniaikatulos sulkevat pois vaikean hyytymistekijän puutoksen, mutta eivät lievää vajausta testien epäherkkyyden takia. Myöskään hyytymistekijä XIII –puutos ei tule esiin seulontakokeissa. On huomattava, että normaali vuotoaika/PFA-100 ei sulje pois trombosyyttien toimintahäiriötä eikä von Willebrandin tautia.

Vuototaipumustutkimusta täydennetään tarvittaessa tutkimalla harvinaisia puutostiloja, esim. poikalapsilta ja miehiltä tutkitaan herkästi F IX, tai hyytymistekijöiden vasta-aineita. Jos vuototaipumuksen selvittely -tutkimuksen tulos ei selitä poikkeavaa vuototaipumusta, syynä on todennäköisesti trombosyyttien toimintahäiriö.

Tulokset valmiina:

Vastausviive noin 10 arkipäivää.

Huomioitavaa:

Alihankintana teetettävä tutkimus, Veripalvelu Helsinki.