Ysköksen sytologinen tutkimus (4080 Ex-Syto-1)

Indikaatiot:

Keuhkon ja keuhkoputkien kasvaintautien diagnostiikka.

Huomioitavaa:

Tutkimuksen edellytyksenä on, että yskösmateriaalissa on soluja alveolitasolta. Nieluperäinen solukko tai sylki eivät ole kelvollista materiaalia keuhkoprosessien sytologiseen arviointiin. Jos näytteessä ei ole lainkaan alveolimakrofageja, vastaus on luokka 0.

Näyte:

Potilasta tulee valmistaa yskösnäytteeseen. Illalla potilas pesee hampaansa, ja aamulla ennen yskimistä suu huuhdotaan vedellä. Näyte yskitään suoraan purkkiin, jossa on kylmää 50 %:n etanolia n. 20 ml. Jos kunnon ysköstä ei tällä tavalla saada, voidaan joko antaa potilaan hengittää 10 min lämmintä höyryä tai käyttää mukolyyttejä muutama vuorokausi ennen yskösnäytteen ottoa. Usein kolmen peräkkäisen aamun näytteet antavat osuvimman tuloksen. Näytteet kannattaa lähettää yhdellä kertaa tutkittaviksi. Jokaisen näytteen mukana on oltava oma lähete kunnollisine esitietoineen.

Näytteet säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä.

Analyysimenetelmä:

Papanicolaoun värjäys ja mikroskooppinen tutkimus.

Tutkimus akkreditoitu.

Tulkinta:

Keuhkojen primaareista maligneista prosesseista yskösnäytteellä löytyy valtaosa. Metastaattiset maligniteetit ovat vaikeammin todettavissa. Usein näytteen perusteella voidaan sanoa, onko kyseessä levyepiteeli-, adeno- vai pienisolu- eli parvosellulaarikarsinooma. Primaarin keuhkoperäisen karsinooman erottaminen metastaattisesta ei aina ole mahdollista. Bronkuslimakalvon levyepiteelimetaplasian toteaminen yskösnäytteen perusteella on helppoa. Tulkintavaikeuksia saattaa liittyä bronkuslimakalvon premaligneihin dysplasioihin.

Tulehduksellisten keuhkotautien diagnostiikkaan yskösnäyte ei ole erityisen sovelias. Tätä parempi on bronkoalveolaarilavaationesteen sytologinen tutkimus erikoisvärjäyksineen (4038 Bl-BAL-1). Bl-BAL-1 erittelylaskentoineen ei kuulu  synlab Finlandin  tutkimusvalikoimaan.

Vastausaika:

Vastaus on valmiina n 5 päivässä.