Tutkimusluettelo

Tutkimus (Lyhenne) Tekotiheys ja vastausaika Näyte Säilytys ja lähetys KL nro
ABL-geenin kinaasialueen mutaatiotutkimus, verestä(B –ABL-mR) 1 kerta kahdessa viikossa 10 ml EDTA-verta. Lähetys näytteenottopäivänä huoneenlämmössä, näyte ei saa jäätyä. 8501
ABL-geenin T315l-mutaation osoitus, verestä(B –ABL315) 1 kerta kahdessa viikossa 10 ml EDTA-verta. Lähetys näytteenottopäivänä huoneenlämmössä, näyte ei saa jäätyä. 8667
Acanthamoeba, nukleiinihappo(-AcanNhO) 1 kerta kahdessa viikossa Sarveiskalvonäyte tai piilolasineste Säilytys ja lähetys NaCl-liuoksessa huoneenlämmössä. 9049
Adalimumabi pitoisuusmääritys, seerumista (S -Adali), Adalimumabi vasta-ainemääritys, seerumista (S -AdaliAb)
Vastausviive noin 4-15 arkipäivää. 1-2 ml seerumia

Näyte säilyy 7 vuorokautta jääkaapissa. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Lähetys huoneenlämmössä. Pakastettu näyte lähetettävä pakastelähetyksenä.

6382
6379
Adenosiinideaminaasi(S -ADA) Vastausviive noin 2 arkipäivää. 1 ml seerumia 2-8°C 2-3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2991
Adenosiinideaminaasi(Li-ADA) 1 kerta kahdessa viikossa Likvori 2-8°C 2-3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3661
Adenosiinideaminaasi(Pf-ADA) 1 kerta kahdessa viikossa Pleuraneste. Pleuranesteen
yhteydessä otetaan myös
seeruminäyte.
2-8°C 2-3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3661
Adenovirus, nukleiinihappo, plasmasta (kval) (P -AdenNhO) Tulokset valmiina
5 työpäivässä
1 - 2 ml EDTA-plasmaa Eroteltu plasma pakastetaan ja kuljetetaan pakastettuna (-20°C). 4898
Adenovirus, vasta-aineet(-AdenAb, S –AdenAbG,S –AdenAbM ) 1 kerta viikossa 2 ml seerumia 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4373, 4371, 10006
Adenovirus, nukleiinihappo (kval) (4897, -AdenNhO) Tulokset valmiina 5 työpäivässä. Nielu-, silmä-, nenäeritettä FLOQSwab tai eSwab nukkatikkuun imeytettynä.

1 – 2 ml likvoria sellaisenaan kierrekorkillisessa, tehdaspuhtaassa muoviputkessa.

Näytteen säilytys
2-8°C 7 vrk.

Näytteen kuljetus
viileässä (2-14°C ).

4897
Melatoniini syljestä, (Sa-Melat) Vastaus valmiina 10-12 arkipäivässä.

Sylkinäyte 2 ml.
Sylkinäyteputki, joka tilataan SYNLABin kotisivujen kautta.
2-8°C 6 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20°C). Sylkinäytteen pakastuksessa tulee huomioida se, että näyte tulee sentrifugoida ennen pakastusta. Näyte voidaan säilyttää lyhyitä jaksoja 1-2 vrk huoneenlämmössä. 6267
Metanefriinit (KL 2337 dU-Metanefriini ja dU-Normetanefriini) Tekotiheys 1 x viikossa, vastausviive noin 8 arkipäivää Vuorokausivirtsa.
10 ml vakuumivirtsaputki.
Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitettava.
Säilöntäaine 6 mmol/l HCL.
Näytteet, joiden pH on noin 3, säilyvät ainakin viikon huoneenlämmössä. Lähetys huoneenlämmössä. 2337, 2336, 2406
Metadoni, seerumista (4767 S -Metad) Tehdään kerran viikossa.
Vastausaika 5 arkipäivää

1 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte säilyy jääkaapissa 5 vrk.
Lähetys huoneenlämmössä
4767
Metadoni, seulonta virtsasta (2335 U -Metad-O) Ma-pe 10 ml kertavirtsaa Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Lähetys huoneenlämmössä.
2335
Metadoni, varmistus (1892 U -MetadCt) Tehdään 2-3 kertaa viikossa.
Vastausaika 4 arkipäivää
10 ml kertavirtsaa Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.
Lähetys huoneenlämmössä.
1892
Metanefriini ja normetanefriini, plasmasta ( P-MetNor, 2338) Vastausviive on noin 12 arkipäivää. 2 x 2 ml EDTA-plasmaa.
Huom. Tutkimukseen tarvitaan kaksi putkea.
EDTA-plasma pakastettava erottelun jälkeen.
Säilytys ja lähetys pakastettuna. 2338
Adrenaliini (dU-Adr) 2-3 kertaa viikossa, vastaus valmis 6 arkipäivässä. Vuorokausivirtsa.
10 ml vakuumivirtsaputki.
Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitettava.
Säilöntäaine 6 mmol/l HCL.
Huoneenlämmössä 1 viikko, 2-8°C 2 viikkoa. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja kuljetus pakastettuna. 1016
Adrenaliini + noradrenaliini (sisältää myös dopamiini) ( 2993 P -AdrNor) 1 kerta viikossa 2 ml EDTA-plasmaa. Näyte otetaan mieluiten aamulla, jolloin potilas on paastonnut edellisestä illasta alkaen. Näyte otetaan kylmänäytteenottona ja sentrifugoimalla 0 -+4 C :ssa, plasma erotellaan ja pakastetaan välittömästi. Näyte säilyy korkeintaan 1 kk pakastettuna. Säilytys ja lähetys pakastettuna. 2993
Adrenaliini ja noradrenaliini (dU-AdrNor, dU-Dopam) 2-3 kertaa viikossa, vastaus valmis 6 arkipäivässä. Vuorokausivirtsa.
10 ml vakuumivirtsaputki.
Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitettava.
Säilöntäaine 6 mmol/l HCL.
Huoneenlämmössä 1 viikko, 2-8°C 2 viikkoa. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja kuljetus pakastettuna. 1019, 1016, 2404, 1264
Adrenokortikotropiini (P -ACTH Työpäivisin 1 ml EDTA-plasmaa (esijäähdytetty EDTA-näyteenottoputki). Li-hepariini ei sovi näytteeksi. Säilyy korkeintaan 1 vrk 2 – 8°C, lähetys kylmässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 1020
Alaniiniaminotransferaasi (1024 P-ALAT) Työpäivisin 1 ml litium-hepariiniplasmaa 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1024
Alaniiniaminotransferaasi (1026 S -ALAT) Työpäivisin 1 ml seerumi. Hemolyysi häiritsee mittausta. 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1026
Albumiini (dU -Alb, cU-Alb-Mi, dU-Alb-Mi) Työpäivisin 10 ml lisäaineeton vakuumivirtsaputki.
Virtsa tulee säilyttää keräyksen ajan viileässä.
Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitettava.
2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus viileässä. 3134, 3425, 4084
Albumiini (1028 S -Alb, 4586 P-Alb) Työpäivisin 1 ml litium-hepariiniplasmaa 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 4586
Albumiini (S -Alb) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 1028
Albumiini, mikroalbuminuria (3134 dU-Alb, 4084 cU-Alb-Mi, 3425 dU-Alb-Mi) Työpäivisin 10 ml lisäaineeton vakuumivirtsaputki.
Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitettava.
Huoneenlämmössä 1 vrk, 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 3557, 4084
Albumiini ja kreatiniini suhde (4511 U –AlbKre) Työpäivisin Aamun ensivirtsa, lisäaineeton vakuumivirtsaputki. Edellisenä iltana vältettävä fyysistä rasitusta. 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4511
Aldolaasi (S -Aldol) Vastausaika noin 7 arkipäivää. 1 ml seerumi, hemolysoimaton. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus kylmälähetyksenä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 1032
Aldosteroni (fP -Aldos, P -Aldos ) 2 kerta viikossa, vastausviive noin 3 päivää. 1 ml EDTA plasmaa/paastoplasmaa 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus viileässä. 6336, 6078
Akvaporiini 4, vasta-aineet (Neuromyelitis optican diagnostiikka) (S –Aqp4Ab) Arkipäivisin, vastausviive noin 4 arkipäivää 1 ml seerumia. 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 6099
Aldosteroni(dU-Aldos) 1 kerta viikossa 10 ml lisäaineeton vakuumivirtsaputki.
Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitettava.
Säilöntäaine 6 mmol/l HCL.
2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1033
Alfa-1-antitrypsiini, seerumi (S -Antitry) Vastausaika noin 4 arkipäivää. 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Kuljetus kylmälähetyksenä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 1038
Alfa-1-antitrypsiini, uloste(F -Antitry) 1 kerta viikossa, vastausviive 5 arkipäivää 5 g ulostetta, kuiva purkki. 2-8°C 3 vrk, kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 3341
Alzheimerin taudin diagnostiset tutkimukset (0448 Li-Alzheim) Vastaus valmiina 12 arkipäivässä, näytteen saapumisesta laboratorioon. 1 ml likvoria.
Näyte sentrifugoidaan ja erotellaan mahdollisimman pieneen polypropyleenilähetysputkeen. Muista materiaaleista valmistettuja putkia tai korkkeja ei tule käyttää missään vaiheessa edes lyhytaikaisesti.
4-8°C 7 vrk. Kuljetus kylmälähetyksenä. 0448
Ameeba, värjäys(–AmebVr) 1 kerta viikossa
Viive noin 5 arkipäivää.
Näyte voi olla ulostetta, kudospalan leimausnäyte, absessiaspiraattia tai kauhanäyte. Säilytys ja lähetys huoneenlämmössä. 4088
Alfa- tai betatalassemia tai sirppisoluanemia, DNA-tutkimus, verestä (10199 B- HBA-D, 10200 B- HBB-D, 10201 B- HBSS-D) Tulokset valmiina
B- HBA-D, noin 15 arkipäivän kuluessa
B- HBB-D, noin 15 arkipäivän kuluessa
B- HBSS-D, noin 10 arkipäivän kuluessa
3-5 ml EDTA-verta Näyte lähetettävä mielellään jo näytteenottopäivänä mutta säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä.

Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä.

10199 B- HBA-D,
10200 B- HBB-D,
10201 B- HBSS-D,
Alfa-1-antitrypsiinin genotyypitys(B -AtryTyD) Tekotiheys1 kerta kahdessa viikossa, vastausviive 6-11 arkipäivää 3 ml EDTA-verta. Näytettä ei saa sentrifugoida. Lapsilta 1 ml 2-8°C 1-4 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä. 4500
Alfa-1-fetoproteiini, lapsivedestä (Am -Alfa-1-Fetoproteiini) 1 kerta viikossa 1 ml lapsivettä tehdaspuhtaassa muoviputkessa.
Näyte otetaan raskausviikkojen 14+0-18+6 välisenä aikana.
Huom. Lähetteeseen tulee ilmoittaa raskauden kesto.
Säilytys ja lähetys pakastettuna -20°C. 1039
Alfa-1-fetoproteiini (1040 S -AFP) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1040
Alfa-1-Fetoproteiini, raskauden aikainen (S-AFP-Ra) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 8178
Alkalinen fosfataasi (1046 S -AFOS) Työpäivisin 1 ml seerumi. Hemolyysi häiritsee mittausta. 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1046
Alkalinen fosfataasi, isoentsyymit (S -AFOS-Is) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi. Näyte ei saa olla hemolyyttinen. 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1048
Alkalinen fosfataasi, luuspesifinen (S -AFOSluu) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml seerumi. Hemolyysi häiritsee mittausta. 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4502
Allergeeni, IgE vasta-aineet (S -AllIgE) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3836
AllIgE, Alternaria alternata, home/ mögel (S -AltAltE, S-m6 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5058
AllIgE, Amoksisilliini/ Amoxillin (S -AmokIgE, S -c6 IgE) Vastausviive on noin 11 arkipäivää 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5218
AllIgE, Ampiaisen myrkky/ getinggift (S -AmpimyE, S -i3 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5029
AllIgE, Appelsiini/ apelsin (S -AppelsE, S -f33 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5049
AllIgE, Aspergillus fumigatus home /mögel (S -AspFumE, S -m3 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5027
AllIgE, Aspergillus versicolor, home/ mögel (S -AspVerE, S -Gm25 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5319
AllIgE, Banaani/ banan
(S -BanaanE, S -f92 IgE)
2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5036
AllIgE, Cashew-pähkinä (S -CaspähE, S -f202 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5384
AllIgE, Chilipippuri/ chilipeppar (S -ChilipE, S -f279 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5207
AllIgE, Cladosporium herbarum, home /mögel (S -CladHeE, S -m2 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5026
AllIgE, Curry/ curry (S -CurrSaE, S -f281 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5205
AllIgE, Difenyylimetaanidi-isosyanaatti /isocyanat, MDI (S -MDIIgE, S -k76 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5038
AllIgE, Formaldehydi/ formaldehyd (S -FormalE, S -k80 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5040
AllIgE, Gluteiini/ glutein (S -GluteiE, S -f79 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5120
AllIgE, Glycophagus domesticus, pölypunkki/ dammkvalster (S -GDomesE, S -d73 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5237
AllIgE, Hamsteri (epiteeli)/ hamster (epitel) (S -HamsteE, S -e84 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5045
AllIgE, Hasselpähkinä/ hasselnöt (S -HasspäE, S -f17 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5083
AllIgE, Heksametyleenidi-isosyanaatti/ Isocyanat, HDI (S -HDIIgE, S -k77 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5039
AllIgE, Herne/ ärt (S -HerneE, S -f12 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5020
AllIgE, Hevonen (hilse) / häst (mjäll) (S -HevoneE, S -e3 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5010
AllIgE, Hiiren epiteeli, virtsa- ja seerumiprot./mus epitel, urin- och serum (S -HiiriE, S -e88 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5228
AllIgE, Hyttynen/ mygga (S -HyttynE, S -HyttynE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5030
AllIgE, Kaakao/ kakao
(S -KaakaoE, S -f93 IgE)
2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5157
AllIgE, Kala (turska)/ fisk (torsk) (S -KalatuE, S-f3 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5015
AllIgE, Kalkkunanliha/ kalkonkött (S -KalkliE, S -f284 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5348
AllIgE, Kana (höyhenet)/ höna (fjädrar) (S -KanahöE, S -e85 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5065
AllIgE, Kananliha/ hönskött (S -KanaliE, IgE, f83) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5158
AllIgE, Kananmuna (valkuainen ja keltuainen) / ägg (S -KananmE, S -f245 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5620
AllIgE, Kaneli/ kanel
(S -KaneliE,
S -Rf22o IgE)
2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5204
AllIgE, Kani (epiteeli)/ kanin (epitel) (S -KaniepE, S -e82 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5033
AllIgE, Katkarapu/ räka (S -KatkarE, S -f24 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5068
AllIgE, Kaura (jauho)/ havre (mjöl) (S -KauraE, S -f7 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5019
AllIgE, Kiivi-hedelmä/ kiwi-frukt (S -KiiviE, S -f84 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5121
AllIgE, Kissa (hilse)/ katt (mjäll) (S -KissaE, S -e1 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5007
AllIgE, Koira (hilse)/ hund (mjäll) (S -KoiraE, S -e5 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5009
AllIgE, Koivu/ björk
(S -KoivuE, S -t3 IgE)
2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5003
AllIgE, Konalbumiini
(S -KonalbE,
S -f323 IgE)
2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5669
AllIgE, Korianteri
(S -KorianE, S -f317 IgE)
2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5657
AllIgE, Kuusi/ gran (S -KuusiE, S -t201 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5257
AllIgE, Lammas (epiteeli)/ får (epitel) (S -LammepE, S -e81 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5091
AllIgE, Lateksi/ latex
(S -LateksE, S-k82 IgE)
2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5031
AllIgE, Lehmä (hilse)/ ko (mjäll) (S -LehmäkE, S -e4 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5011
AllIgE, Leivinhiiva/ bakjäst (S -LeihiiE, S -f45 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5160
AllIgE, Lepidoglyphus destructor, varastopunkki/ lagerkvalster) (S -LDestrE, S -d71 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5022
AllIgE, Leppä/ al (S -LeppäE, S -t2 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5004
AllIgE, Lohi/ lax (S -LohiE, S -f41 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5069
AllIgE, Lysotsyymi (S -LysotsE, S -k208 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5507
AllIgE, Maapähkinä/ jordnöt (S -MaapähE, S -f13 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5041
AllIgE, Maissi/ majs(S -MaissiE, S -f8 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5046
AllIgE, Maito/ mjölk (S -MaitoE, S -f2 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5014
AllIgE, Makrilli/ makrill (S -MakrilE, S -f206 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5312
AllIgE, Malasezzia spp. (S -MalaseE, m227 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5323
AllIgE, Mansikka/ jordgubbe (S -MansikE, S -f44 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5163
AllIgE, Manteli/ mandel (S -MantelE, S -f20 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5085
AllIgE, Marsu (epiteeli)/ marsvin (epitel) (S -MarsuE, S-e6 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5012
AllIgE, Mehiläisen myrkky/ bigift (S -MehimyE, S -i1 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5028
AllIgE, Meloni/ melon(S -MeloniE, S -f87 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5164
AllIgE, Munankeltuainen/ äggula (S -MunakeE, S-f75 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5165
AllIgE, Munanvalkuainen/ äggvita (S -MunavaE, S-f1 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5013
AllIgE, Mustapippuri/ svartpeppar (S -MustapE, S -f280 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5222
AllIgE, Mänty/ tall (S -MäntyE, S -t16 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5145
AllIgE, Nurminata/ ängssvingel (S -NurnatE, S-g4 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5042
AllIgE, Ohra (jauho)/ korn (mjöl) (S -OhraE, S -f6 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5018
AllIgE, Omega-5 gliadin (S -Om5gliE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5595
AllIgE, Omena/ äpple (S -OmenaE, S -f49 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5050
AllIgE, Ovalbumiini (S -OvalbuE, S -f232 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5520
AllIgE, Ovomukoidi (S -OvomukE, S -f233 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5521
AllIgE, Paju/ sälg (S -PajuE, S -t12 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5005
AllIgE, Paprika/ paprika (S -PaprikE, S -f218 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5122
AllIgE, Parsakaali (S -ParsakE, S -f206 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5526
AllIgE, Pekaanipähkinä/pekannöt (S -PekpähE, S -f201 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5421
AllIgE, Penicillium chrysogenum (notatum), home/ mögel (S -PenChrE, S -m1 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5059
AllIgE, Penisilliini V/ penicillin V (S -VPenE, S -c2 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 7139
AllIgE, Peruna/ potatis (S -PerunaE, S -f35 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5168
AllIgE, Pistaasi (manteli)/ pistasch (mandel) (S -PistaaE, S -f203 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5247
AllIgE, Porkkana/ morot (S -PorkkaE, S -f31 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5117
AllIgE, Poro (epiteeli)/ ren (epitel) (S -PoroepE, S -e202 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5332
AllIgE, Pujo/ gråbo (S -PujoE, S-w6 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5006
AllIgE, Punakampela/ rödspätta (S -PunakaE, S -f254 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5333
AllIgE, Pähkinäpensas/ hassel (S -PähpenE, S -t4 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5081
AllIgE, Päärynä/ päron (S -PäärynE, S -f94 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5169
AllIgE, rAra h 2 (f423, rekombinantti, maapähkinä) (S -rArah2E) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5624
AllIgE, rAra h 3 (f424, rekombinantti, maapähkinä) (S -rArah3E, S-f424 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5625
AllIgE, rAra h 8 PR-10 (f352, rekombinantti, maapähkinä) (S -rArah8E) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5626
AllIgE, rAra h 9 LTP (f427, rekombinantti, maapähkinä) (S -rArah9E, S -f427 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5627
AllIgE, rGly m 4 PR-10 (f353, rekombinantti, soijapapu) (S -rGlym4E, S -f353 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5631
AllIgE, Riisi/ ris (S -RiisiE, S -f9 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5114
AllIgE, Risiinin siemen/ ricinfrö (S -RisiinE, S -f9 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5334
AllIgE, Rotan epiteeli, virtsa- ja seerumiprot./råtta epitel, urin- och serum (S -RottaE, S -e87 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5092
AllIgE, rPru p 3 LTP (f420, rekombinantti, persikka) (S -rPrup3E, S-f420 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5632
AllIgE, Ruis (jauho)/ råg (mjöl) (S -RuisE, S-f5 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5017
AllIgE, Ruokohelpi (S -RuokohE, S-g71 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5555
AllIgE, Saksanpähkinä (ruoka-aine)/ valnöt (födoämne)(S -SaksprE, S -f256 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5234
AllIgE, Seiti (S -SeitiE, S -f413 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5652
AllIgE, Selleri/ selleri(S -SellerE, S -f85 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5171
AllIgE, Silli/ sill (S -SilliE, S -f205 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5315
AllIgE, Sitruuna/ citron (S -SitruuE, S -f208 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5209
AllIgE, Soijapapu/ sojaböna (S -SoijapE, S-f14 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5035
AllIgE, Taimen/ öring
(S -TaimenE, S -f204 IgE)
2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5338
AllIgE, Tattari/ bovete
(S -TattarE, S -f11 IgE)
2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5115
AllIgE, Thermoactinomyces vulgaris (S -TheVulE, S -Gm23 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5325
AllIgE, Tolueenidi-isosyanaatti (TDI)/ Isocyanat (TDI) (S -TDIIgE, S -k75 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5037
AllIgE, Tomaatti/ tomat (S -TomaatE, S -f25 IgE 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5176
AllIgE, Tonnikala/ tonfisk (S -TonnikE, S -f40 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5072
AllIgE, Tyrophagus putrescentiae, varastopunkki /lagerkvalster (S -TPutreE, S -d72 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5023
AllIgE, Undulaatti (höyhenet)/ undulat (fjädrar ) (S -UndhöyE, S -e78 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5047
AllIgE, Valkoinen papu/ vit böna (S -ValkpaE, S -f15 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5177
AllIgE, Valkosipuli/ vitlök (S -ValksiE, S -f47 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5178
AllIgE, Viinirypäle/ vindruva (S -ViinirE, S -f259 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5235
Allergeenikomponentti-IgE vasta-aineet eli Molekyyliallergologia 1 kerta kahdessa viikossa 2 ml seerumia 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
Alpratsolaami (S –Alprat) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia, ei geeliputkeen 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3920
Alumiini, plasmasta(P -Al) 1 kerta viikossa Li-hepariini plasmaa 1 ml
tai Li-hepariini kokoverta 3 ml, hivenaineputki
2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 10015
Alumiini, virtsasta(U -Al) 1 kerta kahdessa viikossa Lisäaineeton vakuumivirtsaputki 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3921
Ameeba, vasta-aineet seerumista (1053, S –AmebAb) Tulokset valmiina
5 työpäivässä
1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk.
Näytteen kuljetus
viileässä (2-14°C)
1053
AMPA-reseptori (GluA1, GluA2, AMPA-r), vasta-aineet, seerumista (S –AMPARAb) Työpäivisin 1 ml seerumia Näyte säilyy 5 vrk 2 – 8 °C, lähetys huoneenlämmössä. 2116
Amfetamiini ja sen johdannaiset, seulonta (1055, U -Amfet-O) Ma-pe 10 ml kertavirtsaa Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä. 1055
Amfetamiini ja sen johdannaiset, varmistus (1810 U -AmfetCt) 2-3 kertaa viikossa
Vastausaika 4 arkipäivää
10 ml kertavirtsaa Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä. 1810
Aminohapot, plasmasta (1061 P -Aminoh) Tekotiheys kerran viikossa. Vastausviive noin 12 arkipäivää. 1 ml EDTA-plasmaa (tai 1 ml seerumia). Potilas ravinnotta vähintään 4 tuntia ennen näytteenottoa. Säilytys ja lähetys pakastettuna. 1061
Amiodaroni (S –Amiod) Tekotiheys arkipäivisin (ma-pe), vastaus valmiina 3 arkipäivässä. 1 ml seerumia, ei geeliputkeen. Näytteen säilytys ja lähetys pakastettuna (-20°C:ssa). 3922
Amitriptyliini(S -Amitrip) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 1068
Ammonium-ioni (1071, fP-NH4-ion) Tekotiheys 2 kertaa viikossa, vastaus valmiina 3 arkipäivässä 2 ml EDTA-plasmaa.

Kylmänäytteenotto ilman staasia. Sekoitettu näyte heti jäämurskaan. Kylmäsentrifugointi, plasma erotellaan ja pakastetaan välittömästi.

Näyte säilyy pakastettuna 3 vrk. Näyte on lähetettävä tutkittavaksi mahdollisimman pian. Kuljetus pakastettuna (-20°C). 1071
Amylaasi (S -Amyl) Työpäivisin 1 ml seerumi. Lipemia häiritsee mittausta. 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmösää tai viileässä. 1078
Amylaasi (U -Amyl) Työpäivisin 10 ml lisäaineeton vakuumivirtsaputki 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmösää tai viileässä. 1080
Amylaasi, isoentsyymit (S -Amyl-Is) Vastaus valmiina noin 7 arkipäivässä 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 1083
Anaplasma, IgG-vasta-aineet (S -AnplAbG) Vastausviive noin 5 arkipäivää. 1 ml seerumi 2-8°C 2 viikkoa. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 6075
Neutrofiilien sytoplasma-antigeeni, vasta-aineet (S –ANCA)Osatutkimukset: (C-ANCA, P-ANCA) 1 kertaa viikossa, vastausviive 5 arkipäivää 2 ml seerumi.
Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen.
2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 3612, 9001, 9002
Anaplasma(aik. Ehrlichia) phagocytophilum, nukleiinihappo, kvl ( -AnplNhO) 1 kerta viikossa Biopsianäyte, likvori, punkki, EDTA-veri. 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä
Androstendioni (S -ADIONI) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi, ei geeliputkeen. Hemolyysi ja lipeemisyys häiritsee. 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1085
Angiotensiini-1-konvertaasi (1092 fS -ACE, 3426 Li-ACE) 2 kertaa viikossa, vastausviive 2-6 arkipäivää. 1 ml paastoseerumi (minimi 0,5 ml). Seeruminäyte voidaan ottaa geeliputkeen, mutta erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen. 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 1092
Angelmanin oireyhtyma DNA-tutkimus veresta (B-AS-D 4288) Vastausviive noin 8 arkipäivää. 3-5 ml EDTA-verta. Ei saa sentrifugoida. Näyte lähetettävä näytteenottopäivänä laboratorioon. Säilytettävä huoneenlämmössä.
Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä.
4288
Angiotensiini-1-konvertaasi, likvorista(Li-ACE) 2 kertaa viikossa, vastausviive 2-6 arkipäivää. 1 ml likvoria (minimi 0,5 ml) 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3426
Antifactori X-aktiivisuus (hepariinin estovaikutus aktivoituneeseen hyytymistekijä X)
(P -AntiXa, F VIII)
1 kerta viikossa 1 ml Na-sitraattiplasmaa Säilytys ja lähetys pakastettuna. 3828
Anti-Muller -hormoni (S -AMH) Vastausviive noin 5 arkipäivää 1 ml seerumi. Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen. Hemolyysi ja lipeemisyys häiritsevät määritystä. 2-8°C 3 vrk, kylmälähetys. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 6310
Antistafylolysiini (S -ASTA) 1 kerta viikossa 0,5 ml seerumi 2-8°C 8 vrk. Kuljetus kylmälähetyksenä. 1100
Antistreptolysiini
(S -AST)
Työpäivisin 1 ml seerumi Näyte säilyy 2 vrk jääkaapissa, lähetys huoneelämmössä tai kylmässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 1101
APC-resistenssi (P -APCres) 1 kerta viikossa 2 ml Na-sitraattiplasmaa Nopea pakastus. Kuljetus pakastettuna. 4378
Apolipoproteiini E, DNA-tutkimus (B -ApoE-D) Vastausviive noin 12 arkipäivää. 3 ml EDTA-verta, lapsilta 1 ml. 2-8°C 1-4 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä.
Pitempiaikainen säilytys pakastettuna.
4092
Aripipratsoli (S –Aripi) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia. Geeliputki ei sovellu. 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 6150
Asetyylikoliinireseptori, vasta-aineet (AChR-Ab) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi.Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta eroteltava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen. 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 3427

Aspartaattiaminotransferaasi (S -ASAT)
Työpäivisin 1 ml seerumi. Hemolyysi häiritsee mittausta. 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmösää tai viileässä. 1128
Aspartylglukosaminidaasigeeni, DNA-tutkimus, verestä(3772) 1 kerta kahdessa viikossa 2-5 ml EDTA-verta 2-8°C 2-3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä, ei saa jäätyä. 3772
A-vitamiini (fS-A-Vit) 1 kerta viikossa, vastausaika noin 5 arkipäivää. 1 ml paastoseerumi 2-8°C 1-2 viikkoa. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1113
B2-Vitamiini (B -B2-Vit) Vastausviive noin 4 arkipäivää. 2,7 ml EDTA-verta. Näyte on suojattava valolta. 2-8°C 4 vrk, lähetys kylmälähetyksenä. 10062
B12-vitamiini (S -B12-Vit) Työpäivisin 1 ml seerumi Huoneenlämmössä 3 vrk, 2-8°C 3 vrk, Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1137
B12-vitamiini, aktiivinen (S -B12-TC2) Arkipäivisin, vastausviive noin 1 arkipäivää. 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk, kuljetus huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 1142
B -Solujen morfologinen tarkastelu, lausunto (10775, B –MorfoLa) Vastaus valmiina 9 arkipäivässä, näytteen saapumisesta laboratorioon. Kapillaariverestä tai EDTA-verestä (tuoreesta) tehdään sivelyvalmiste, joka lähetetään värjäämättömänä. Lisäksi EDTA-putkellinen verta (ei välttämätön). Jos sivelyvalmistetta ei voida lähettää 1 vrk:n kuluessa näytteenotosta, suosittelemme valmisteen kiinnittämistä (10 min:n metanolikiinnitys). EDTA-putki säilytetään jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä mahdollisimman nopeasti. 10775
B1-Vitamiini (Tiamiini)(fB -B1-Vit) 1 kerta viikossa Paasto EDTA-verta. Näyte on suojattava valolta. 2-8°C 4 vrk, lähetys kylmälähetyksenä. 4948
ENAplus (S -ENAplus) 1 kerta viikossa. 2 ml seerumia 2-8°C 5 vrk. Lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 10106
B6-vitamiini (S –B6-Vit, fP-B6-Vit, fB-B6-Vit) 1 kerta viikossa Suositellaan paastoa. 1 ml seerumia, EDTA-plasmaa tai EDTA-kokoverta. S –B6-Vit: Säilyy 3 vrk jääkapissa. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. Näyte suojattava valolta.

fP-B6-Vit: Säilytys ja lähetys pakastettuna. Näyte suojattava valolta.

fB-B6-Vit: Säilyy 3 vrk jääkapissa. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. Näyte suojattava valolta.

3429, 6080, 10041
Bakteeri, laajakirjoista beta-laktamaasia tuottava, viljely (F -ESBLVi) Tulokset valmiina 5 työpäivässä Bakteerikuljetusputkeen (Amies Transystem M40) ulostetta tai peräsuolen limakalvon sivelynäyte. 2-8°C 3 vrk.

Näytteen kuljetus
viileässä (2-14°C)

4817
Bakteeri, nukleiinihapon osoitus (-BaktNhO) 1 kerta viikossa Normaalisti steriilien alueiden näytteet (kudospalat: min. n. nuppineulan pään kokoinen, aspiraatit: 0,2 - 0,5ml) steriilissä tai tehdaspuhtaassa putkessa. 2-8°C 5 vrk. 4381
Bakteeri, viljely
(U -BaktVi)

Työpäivisin Säilöntäaineellinen vakuumivirtsanäyteputki (4 ml tai 10 ml). Säilöntäaineellisessa putkessa näyte säilyy huoneenlämmössä 24 h ja jääkaappilämpötilassa 3 vrk.

Säilöntäaineettomassa putkessa näyte säilyy jääkaappilämpötilassa
(2-8°C) 24 h.

1155
Bakteeri, nukleiinihappo (kvant), ientasku (Pp-BaktNh) Tulokset valmiina 6 työpäivässä Näyte otetaan steriilillä paperinastalla. 2-8°C 48 h, kuljetus huoneenlämmössä. Näyte ei saa jäätyä tai kuumentua 6372
Bakteeri, viljely 1 aerobi- ja anaerobiviljely, syvämärkä ( Pu-BaktVi1) Työpäivisin Bakteerikuljetusputki (esim. eSwab tai Amies M40) tai anaerobiampulli 2-8°C 2 vrk. Kuljetus viileässä (2-14°C). 3491
Bakteeri, viljely 1, uloste (F -BaktVi1) Työpäivisin Ulostetta bakteerikuljetusputkeen. Huoneenlämmössä 24 tuntia, 2-8°C 2 vrk. Kuljetus viileässä. 3442
Bakteeri, viljely ulosteesta (B. cereus, Cl.perfringens ja St.aureus) (F -BaktVi3) 1 kerta kahdessa viikossa Tuoretta ulostetta jokaiselta tutkittavalta potilaalta dacrontikulla kolmeen eri geelikuljetusputkeen (Copan M40 tai vastaava). Putket muovipussiin. 2-8°C 2 vrk. Kuljetus viileässä. 3584
Bakteeri, viljely 2 (Pu-BaktVi2) aerobiviljely, pintämärkä Työpäivisin Näytteestä ja ottokohdasta riippuen vaihtoehtoisia ovat:
- Bakteerikuljetusputki Amies Transystem M40
- eSwab, näytteenotto- ja kuljetusputki, regular tai mini
2-8°C 2 vrk. Kuljetus viileässä (2-14°C). 3492
Bakteeri, jatkoviljely, seulottu näyte, virtsasta(U -BaktJVi) Työpäivisin.
Viive 2 päivää.
Kasvatettu malja. 2-8°C 2 vrk. Lähetys huoneenlämmössä tai viileässä. 3777
Bakteeri, viljely ilman seulontaa (U -BaktVi2) Työpäivisin 10 ml tai 4 ml puhtaasti laskettua virtsaa, virtsaviljelyputki. Huoneenlämmössä 1 vrk, 2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 9495
Bakteeri, viljely, yskös (3493 Ex-BaktVi) Työpäivisin Yskös kuivaan purkkiin. 2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3493
Bakteeri, viljely- ja nukleiinihappo (kval) ulosteesta (21088 F-BaktVIP) Tulokset valmiina 2 arkipäivässä. Ulostetta eNAT-putkessa ja kuljetusgeeliputkessa. Näytteet säilytetään jääkaapissa ennen kuljetusta. eNAT -putkessa näyte säilyy 3 vrk jääkaappilämpötilassa (ja pakstettuna pitkään).
Kuljetusgeeliputkessa näyte säilyy jääkaappilämpötilassa 1 – 2 vrk.
21088
Bakteerivärjäys (-BaktVr) Työpäivisin Tutkittavaa näytettä aluslasilla. Huoneenlämmössä tai kylmäkuljetuksena. 1159
Barbituraatit, seulonta (1166 U -Barb-O) Ma-pe 10 ml kertavirtsaa Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä. 1166
Bartonella, vasta-aineet seerumista (1819, S –BartAb) Tulokset valmiina
7 työpäivässä
1 ml seerumi. 2-8°C 7 vrk.
Kuljetus viileässä (2-14°C).
1819
BCR/ABL-geenien fuusio-RNA: t(9:22), kvantitatiivinen, verestä(B –BCR-QR) 1 kerta viikossa 5 ml perifeeristä verta (2 näyteputkea, liitettävä esim. kumilenkillä yhteen. PAXgene® Blood RNA –näyteputki 2.5 mL, tilattava erikseen ennen näytteenottoa SYNLABilta jolloin sovitaan myös näytteenottopäivä ja kuljetus Lähetys näytteenottopäivänä huoneenlämmössä. Näyte tulee lähettää näytteenottopäivänä laboratorioon. Kuljetus sovittava erikseen SYNLABin kautta. Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä. 4894
Beeta-hydroksibutyraatti (1174 fS -OHButyr)
1 kerta viikossa 1 ml seerumia. Seerumi säilyy 5 vrk 2-8°C, lähetys kylmässä tai viileässä (+2-+14°C). Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna (-20°C). 4854
Beeta2-glykoproteiini-1, IgG-vasta-aineet (S -B2GPAbG) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk, kuljetus huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna. 8307
Alfa-1-mikroglobuliini (U -A1Miglo ), dU - Alfa-1-mikroglobuliini (dU-A1Miglo) 1 kerta viikossa
Viive: 5 arkipäivää
10 ml virtsaa.
Keräysvirtsa 10 ml. Näyte säilytetään kylmässä keräyksen aikana. Keräysaika ja tilavuus ilmoitettava
Näyte säilyy noin 5vrk kylmässä. Lähetys huoneenlämmössä, jos näyte on perillä vuorokauden kuluessa. Pitempiakaista säilytystä varten säilytys ja lähetys pakastettuna 4757, 4756
Beeta-2-mikroglobuliini
(S -B2Miglo,
Li-B2Miglo,
U -B2Miglo)
1 kerta viikossa 1 ml seerumi. Ei geeliputkeen.
0,5 ml likvoria tehdaspuhtaassa muoviputkessa.
Lisäaineeton vakuumivirtsaputki.
2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1171, 1170, 1172
Beetakarotiini, seerumin (3927 fS -Bkarot) 2-3 kertaa viikossa, vastausviive noin 4 arkipäivää. 1 ml seerumi Näytteen säilytys ja lähetys pakastettuna, näyte tulee suojata valolta. 3927
Bentsodiatsepiinien seulonta (S –Bendi) 1 kerta viikossa, vastausviive noin 8 arkipäivää. 4 ml seerumia. Geeliputki ei sovellu. 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Suojattava valolta. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1177
Bentsodiatsepiinit, seulonta virtsasta (1178 U -Bendi-O) Ma-pe 10 ml kertavirtsaa Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Lähetys huoneenlämmössä.
1178
Bentsodiatsepiinit, varmistus (1820 U -BendiCt) Ma-pe
Vastausaika 3 arkipäivää
10 ml kertavirtsaa Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Lähetys huoneenlämmössä.
1820
Bilirubiini (1185 S -Bil) Työpäivisin 1 ml seerumi. Hemolyysi ja lipeemia häiritsevät mittausta. 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Suojattava valolta. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1185
Bilirubiinikonjugaatit (1189 S -Bil-Kj) Työpäivisin 1 ml seerumi. Hemolyysi ja lipemia häiritsevät mittausta. 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Suojattava valolta. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1189
BK-virus, nukleiinihappo (kvant) (P -BKVNh) 1 kerta viikossa 1 - 2 ml EDTA-plasmaa (plasma täytyy erotella 24 tunnin sisällä näytteenotosta). 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 6001
Blueprint by SYNLAB, laaja (B -BlSYNLa, ATK 10683) Vastausaika noin 6 viikkoa. 3-5 ml EDTA-verta. 2-8°C 1-2 vrk.
Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä.

HUOM! Pyydämme että näytteitä otetaan maanantai-keskiviikko välisinä päivinä, ei kuitenkaan arkipyhää edeltävänä päivänä.

10683
Blueprint by SYNLAB, normaali (B -BlSYNNm, ATK 10682) Vastausaika noin 6 viikkoa. 3-5 ml EDTA-verta. 2-8°C 1-2 vrk.
Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä.

HUOM! Pyydämme että näytteitä otetaan maanantai-keskiviikko välisinä päivinä, ei kuitenkaan arkipyhää edeltävänä päivänä.

10682
Bordetella pertussis, nukleiinihappo (kval) ( -BopeNhO) Tulokset valmiina
kahdessa työpäivässä.
Nenänieluerite
FLOQSwab näytteenottotikku ja kuljetusputki, kuiva TAI
eSwab, Näytteenotto ja kuljetusputki, regular
2-8°C 5 vrk, pidempiaikainen säilytys pakastettuna -20°C.
Kuljetus viileässä
(2-14°C), pakastettu näyte pakasteena

4345
Bordetella pertussis, vasta-aineet (S -BopeAb) 2-3 kertaa viikossa. Vastausviive noin 3 arkipäivää. 1 ml seerumi 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2471
Borrelia burgdorferi, nukleiinihapon osoitus (kval) ( -BorrNhO) Työpäivisin Biopsianäyte, likvori, punkki, nivelneste. Steriili kuiva purkki. Huoneenlämmössä 12 tuntia, 2-8°C 5 päivää, -20°C 12 kk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4202
Borrelia burgdorferi, vasta-aineet jatkotutkimus (S -BorAbJt) 1 kerta viikossa.
Viive 5 arkipäivää
1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 9149
Borrelia burgdorferi, vasta-aineet selkäydinnesteestä(Li -BorrAb, Li-BorrAbM ja Li -BorrAbG) 2 kertaa viikossa, vastausviive noin 3 arkipäivää. 1.0 ml selkäydinnestettä. 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3975, 4200, 4201
Borrelia, vasta-aineet (3552 S -BorrAb), (4095 S-BorrAbG), (4096 S-BorrAbM) Työpäivisin.
Tulos valmiina noin 2 arkipäivässä.
1 ml seerumi 2-8°C 7 päivää. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3552
Brucella, vasta-aineet seerumista (1205, S -BrucAb) Tulokset valmiina
5 työpäivässä
1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk.
Kuljetus viileässä (2-14°C).
1205
BSCL2-geenin mutaatiot, distaalinen motorinen neuropatia ja Silver-syndrooma, DNA-tutkimus, verestä(B -BSCL2-D) 1 kerta kahdessa viikossa 2-5 ml EDTA-verta. Lähetys näytteenottopäivänä huoneenlämmössä, näyte ei saa jäätyä. 8662
Buprenorfiini (S –Bupre) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia. Geeliputki ei sovellu. 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4733
C-vitamiini, plasmasta(fP-C-Vit) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml LiHep-paastoplasmaa.
Kylmänäytteenotto.
Näyte on suojattava valolta ja hapen vaikutukselta kaikissa käsittelyvaiheissa.
Näyte pakastetaan mahdollisimman nopeasti.
Säilytys ja kuljetus pakastettuna. 1218
C1-Esteraasin inhibiittori (S -C1Inh) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1209
C1-Esteraasin inhibiittori, aktiivisuus (P -C1InhBk) 1 kertaa viikossa 1 ml Na-sitraattiplasmaa Säilytys ja kuljetus pakastettuna. 6090
CA 12-5 antigeeni (S -CA12-5) Työpäivisin, vastausviive 1 arkipäivä. 1 ml seerumi 2-8°C 1 vrk, pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20°C). Kuljetus viileässä tai pakastettuna. 3414
CA 15-3 antigeeni (S -CA15-3) Työpäivisin, vastausviive 1 arkipäivä. 1 ml seerumi 2-8°C 1 vrk, pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20°C). Kuljetus viileässä tai pakastettuna. 3587
CA 19-9 antigeeni (S -CA19-9) Työpäivisin, vastausviive 1 arkipäivä. 1 ml seerumi 2-8°C 2 vrk, pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20°C). Kuljetus viileässä tai pakastettuna. 3412
CADASIL, NOTCH3-geenin mutaatiotutkimus, DNA-tutkimus, verestä (B -CADA-D) Vastausviive noin 12 arkipäivää laboratorioon saapumisesta. 3-5 ml EDTA-verta. Säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä. Lähetys huoneenlämmössä, näyte ei saa jäätyä. 9018
CADASIL, NOTCH3-geenin sekvensointi, laaja, verestä (B -CADAL-D) Vastausviive noin 25 arkipäivää laboratorioon saapumisesta. 3-5 ml EDTA-verta Näyte säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä. Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä. 11904
Campylobakteeri, viljely (2021 F-CampVi) Työpäivisin Ulostetta bakteerikuljetusputkessa. 2-8°C 2 vrk. Kuljetus viileässä. 2021
Campylobakteeri, vasta-aineet (S -CampAb) 1 kerta viikossa, vastausaika 5-7 arkipäivää. 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3058
Candida albicans, nukleiinihappo, kval ( –CaNhO ) Tulokset valmiina
2 työpäivässä
eSwab näytteenotto ja kuljetusputkessa eritettä, kudospala tai vierasesine.

Huom: eSwab-nukkatikku sisältää näytteen säilymisen kannalta tärkeitä ainesosia ja tulee siksi aina laittaa putkeen myös kudospalojen ja vierasesineiden kanssa.

2-8°C 5 vrk. Kuljetus viileässä 2-14°C. 9558
Candida–vasta-aineet seerumista (1627, S -CandAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk.
Kuljetus viileässä (2-14°C).
1627
Candida, viljely ( -CandVi) Työpäivisin Limakalvonäyte ja ulostenäyte bakteerikuljetusputkeen,aamuvirtsa virtsaviljelyputkeen. 2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1628
CALR-geenin mutaatiot, DNA tutkimus verestä (10814, B -CALR-D) Tulokset valmiina noin 10 arkipäivässä. 3 ml EDTA-verta Näyte lähetettävä mielellään jo näytteenottopäivänä mutta säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä.
Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä.
10814
CASPR2, vasta-aineet, seerumista S –CASP2Ab) Työpäivisin 1 ml seerumia Näyte säilyy 5 vrk 2 – 8 °C, lähetys huoneenlämmössä. 21160
Chikungunya-virus, vasta-aineet seerumista (6038, S -ChikAb) Tulokset valmiina
7 työpäivässä
1 ml seerumia 2-8°C 7 vrk.
Kuljetus viileässä
(2-14 °C)
6038
Chlamydophila (aik.Chlamydia) pneumoniae,nukleiinihappo, kval ( –ChpnNhO)Chlamydia pneumoniae, nukleiinihapon osoitus (kval) ( -ChpnNhO) Työpäivisin Nenänielun limakalvonäyte. Ensisijaisesti FLOQSwab -Näyteenottotikku ja kuljetusputki. Toissijaisena eSwab, Näytteenotto- ja kuljetusputki. Huoneenlämpö 24h;
2 – 8 °C 2 päivää
4384
Chlamydia pneumoniae, vasta-aineet (S -ChpnAb)Chlamydia pneumoniae, vasta-aineet (S -ChpnAb, S -ChpnAbA, S -ChpnAbG,S -ChpnAbM) 2 kertaa viikossa.
Vastausviive 3 arkipäivää.
1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4955, 4497, 4294, 4204
Chlamydia psittaci, IgG-vasta-aineet (S -ChpsAbG) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk.Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3786
Chlamydia trachomatis, LGV, nukleiinihappo (kval), jatkotutkimus (-CtJtNhO) Työpäivisin MÄRKÄERITE: Primaari anogenitaalileesio (haavauma), rektumin/nielun limakalvo tai suurentunut, fluktuoiva nivusimusolmuke. Haavauma- ja limakalvonäyte otetaan (välttäen ulostetta rektumnäytteessä) eSwab-näytteenottovälineellä. Punktoimalla otettu imusolmukemärkä (n. 1 ml) ruiskutetaan eSwab-putkeen (tikku mukaan).
VIRTSA: Epäiltäessä genitaali-infektiota, voidaan näytteeksi ottaa ensivirtsaa. HUOM: Anorektaali-infektiossa virtsanäyte on sopimaton jääden useimmiten PCR-testissä negatiiviseksi.
Näyte säilyy yhden vuorokauden huoneenlämmössä, 5 vrk jääkaappilämpötilassa (2 – 8 oC). Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 21063
Chlamydia trachomatis ja Neisseria gonorrhoeae, nukleiinihappo, kval (4807 –ChtrNhO, 4206 U -ChtrNhO, 4816 U -CtGcNhO, 1738 -CtGcNhO, 4937 U -GcNhO, 1723 -GcNhO ) Vastausviive noin 1 arkipäivä

Positiiviset Neisseria gonorrhoeae tulokset vastataan varmistusanalyysin jälkeen, varmistusanalyysin vastausaika on noin 3 arkipäivää.

Ensivirtsanäyte:
Potilaan tulee olla virtsaamatta vähintään 2 tuntia ennen näytteenottoa. Alapesua ei pidä tehdä. Ensimmäiset 20-30 ml virtsaa kerätään tehdaspuhtaaseen keräysastiaan, esim. muovimukiin.
Näyte tulee siirtää yhden vuorokauden kuluessa näyteputken mukana olevalla pipetillä noin 2 ml "Aptima Urine Specimen" –putkeen. Näyteputken sivussa näkyvien merkkiviivat ovat merkkinä oikeasta tilavuudesta. Tätä ikkunaa ei saa peittää näytetarralla. Putki suljetaan tiukasti.

Limakalvonäytteet:
(urethra, cervix, vagina, rectum, nielu, sidekalvo):
Näyte otetaan limakalvolta Aptima Unisex Swab Specimen Collection Kit –näytteenottovälineillä.
Näytetteeksi pyritään saaman limakalvoepiteeliä, joten näytettä otettaessa pyritään välttämään limaa, märkää ja eritteitä, jotka tulee ensin poistaa näytteenottopakkauksessa olevalla vanutikulla (valkoinen varsi). Näyte otetaan pakkauksessa olevalla näytteenottotikulla (sininen varsi).
Näytteenoton jälkeen tikku laitetaan Aptima Swab Specimen –kuljetusputkeen ja katkaistaan. Tikku jätetään kuljetusputkeen ja putki suljetaan tiiviisti. Valkoista puhdistukseen käytettyä vanutikkua ei saa laittaa kuljetusputkeen.

Näyte säilytetään ja lähetetään laboratorioon +2 - +30°C:ssa.

Virtsanäyte säilyy +2 - +30°C:ssa 30 vrk.

Limakalvonäyte säilyy +2 - +30°C:ssa 60 vrk.

4816,
4206,
4937,
1738,
4807,
1723
Chlamydia trachomatis, vasta-aineet (S -ChtrAb) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä. 1737
Clostridium difficile, toksiinigeeni, nukleiinihappo (kval) (F -CldTNhO ) Vastausviive noin 2 arkipäivää Ulostetta muutama millilitra tiiviissä, kierrekorkillisessa purkissa. Huom. Vain juoksevaa ulostetta voidaan tutkia. Näyte säilyy huoneenlämmössä 1 vrk ja jääkaappilämpötilassa 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai kylmäkuljetuksena. 6141
Clostridium tetani, vasta-aineet (S -ClteAb) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2738
Connexin 26 -geenin 35delG-mutaatio, DNA-tutkimus, verestä(B -Cx26Mut) 1 kerta kahdessa viikossa 2-5 ml EDTA-verta. Säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä. Lähetys huoneenlämmössä, näyte ei saa jäätyä. 9059
Coombs, suora
(E -Coombm)
Työpäivisin 2 ml EDTA-verta 2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1214
Corynebacterium diphtheriae, vasta-aineet (S -CodiAb) 1 kerta kahdessa viikossa.
Viive 10 työpäivää
1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1253
COVID-19 koronavirustauti, nukleiinihappo (kval) (6466, -CV19NhO)
Tutkimus tehdään päivittäin, vastaus valmistuu vuorokauden sisällä näytteen saapumisesta laboratorioon. Nenänielunäyte (ensisijainen). Näyte säilyy 4 vrk kylmässä (+2-+8 °C).
Näytteen kuljetus kylmässä tai viileässä (+2-+14 °C).
6466
Cryptosporidium värjäys(F –CrypVr) 1 kerta viikossa
Viive 3 arkipäivää.
Ulostetta kuivassa ulostenäytepurkissa. Kylmässä (2-8°C) 3 vrk. 3444
Buprenorfiini, seulonta virtsasta (4203 U -Bupre-O) Ma-pe 10 ml kertavirtsaa Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Lähetys huoneenlämmössä.
4203
Buprenorfiini, varmistus (1822 U -BupreCt) Tehdään 2-3 kertaa viikossa.
Vastausaika 4 arkipäivää
10 ml kertavirtsaa Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Lähetys huoneenlämmössä.
1822
C-Peptidi proinsuliinin (fS-C-pept) Työpäivisin 1 ml paastoseerumi. Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen. Seerumi erotetaan viimeistään 3 tunnin kuluttua näytteen otosta. 2-8°C 3 vrk, Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus viileässä tai pakastettuna. 2503
C-reaktiivinen proteiini, vieritestaus (B -CRPp) Työpäivisin EDTA-verta. 2-8°C 3 vrk. 9446
C-reaktivinen proteiini (P -CRP) Työpäivisin 1 ml litium-hepariiniplasmaa 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 4594
C-reaktivinen proteiini (S -CRP, S -hsCRP) Työpäivisin 1 ml seerumi. Hemolyysi ja lipeemia häiritsevät mittausta. 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 1216, 8022
Cytomegalovirus, nukleiinihappo (kvant)(-CMVNh) 1 kerta viikossa 3 ml EDTA-kokoverta (ei saa pakastaa) tai 1 ml EDTA-plasmaa tai seerumia. Kokoveri: 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä. Seerumi ja plasma: 2-8°C 7 vrk. Kuljetus kylmälähetyksenä. 1715
Cytomegalovirus, vasta-aineet (2727 S –CMVAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi Jääkaappilämpötilassa (2 – 8 °C) 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20 oC). 2727, 416 69
Cytomegalovirus, vasta-aineet, aviditeetti, seerumista (1831, S -CMVAvi) Työpäivisin 1 ml seerumi Jääkaappilämpötilassa (2 – 8 °C) 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20 oC). 1831
Dehydroepiandrosteroni sulfaatti (S -DHEAS) Työpäivisin 1 ml seerumi. 2-8°C 3 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3166
Dehydroepiandrosteroni(S -DHEA) Vastausviive 7-8 arkipäivää 1 ml seerumi. Näyte otetaan aamupäivällä klo 9-12 välillä 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1222
Dehydroepiandrosteroni, syljestä (10094, Sa-DHEA) Tulokset valmiina 6 arkipäivässä, näytteen saavuttua laboratorioon. Sylkinäyte 2 ml.
Sylkinäyteputki, joka tilataan SYNLABin kotisivujen kautta.
Jääkaappilämpötilassa (2–8 °C) 6 vrk, pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20 °C).
Sylkinäytteen pakastuksessa tulee huomioida se, että näyte tulee sentrifugoida ennen pakastusta.
Näyte voidaan säilyttää lyhyitä jaksoja 1-2 vrk huoneenlämmössä.

10094
Deksametasoni-koe, lyhyt(Pt -DXM-R1) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1225
Denguevirus, NS1-antigeeni seerumista (S -DengAg) Tulokset valmiina
7 työpäivässä.
1 ml seerumia. 2-8°C 7 vrk.
Kuljetus viileässä (2-14°C).
21086
Denguevirus,vasta-aineet
(S -DengAb)
Tulokset valmiina
7 työpäivässä.
1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk.
Kuljetus viileässä (2-14°C).
3520
Deoksikortisoli (11-) (fS -11Dok) 1 kerta kahdessa viikossa, vastausviive 10 arkipäivää. 1 ml paastoseerumia, ei geeliputkeen. Aamunäyte klo 8-9 välillä. 2-8°C 2-3 vrk, lähetys huoneenlämmössä tai viileässä (+2-+22°C). Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 1235
Dermatofyytit, nukleiinihappo-osoitus, kval(-SienNhO) 2 kertaa viikossa Iho-, hius- ja kynsinäyte. Lähetyskuori nukleiinihappo-osoitus. Huoneenlämmössä 7 vrk. Lähetys huoneenlämmössä. 9077
Desialotransferriini (S-CDT) Työpäivisin 1 ml seerumi Näyte säilyy 5 vrk kylmässä, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 4101
Desmogleiini, vasta-aineet (S-DsgAb) Vastausviive noin 6 arkipäivää. 1 ml seerumia 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 4804
Diatsepaami (S –Diatsep) Vastausviive noin 4 arkipäivää. 1 ml seerumia. Geeliputki ei sovellu. 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1240, 3982
Digoksiini, seerumista (1256 S -Digoks) Arkipäivisin, vastausviive 1 arkipäivä. 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1256
Dihydrotestosteroni
(S -DhTesto)
1 kertaa kolmessa viikossa 1 ml seerumi. Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta seerumi on eroteltava sentrifugoinnin jälkeen. 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1257
Dekstropropoksifeeni, seulonta (1833 U -Dxpro-O) Ma-pe 10 ml kertavirtsaa Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä. 1833
Dekstropropoksifeeni, varmistus (1832 U -DxproCt) Tehdään 2-3 kertaa viikossa.
Vastausaika 3 arkipäivää
10 ml kertavirtsaa Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä. 1832
Delta-aminolevulinaatti, virtsasta (dU-DALA) 1-3 kertaa viikossa Säilöntäaineeton virtsankuljetusputki, tuotenumero 364915 Näyte säilyy 7 vrk jääkaapissa (2-8°C), pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20°C). Näytteen kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä (+2-+22 °C), pakastettu näyte kuljetetaan pakastettuna (-20°C). 1228
DIO2-geenin rs225014 T>C (T92A) variaatiotutkimus
(B –DIO2-D)
1 kerta kahdessa viikossa 3 ml EDTA-verta Lähetys mahdollisimman pian huoneenlämpöisenä. Emme suosittele näytteenottoa vasten viikonloppua tai arkipyhiä. Lyhytaikainen säilytys (1-2 vrk) jääkaapissa. 9463
Disopyramidi
(S -Disop)
1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1258
DNA, natiivi, vasta-aineet(S -DNAnAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi. Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen.
Hemolyysi häiritsee määritystä.
2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1261
Doksepiini (S –Doksep) Vastausviive 11 arkipäivää. 1 ml seerumi. Geeliputki ei sovellu. 2-8°C 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3168
D-vitamiini-1,25-OH(S -D-1,25) Vastausviive noin 4 arkipäivää. 1 ml seerumi. 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä (2-22°C). 3163
D-vitamiini-25-OH (S -D-25) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä (+2-+22°C). 1220
D-vitamiini-25-OH, D2- ja D3-muodot, seerumista (9746, S -D2D3-25) Vastausviive noin 7 arkipäivää. 1 ml seerumia. Näyte on suojattava valolta. 2-8°C 7 vrk. Lähetys huoneenlämmössä tai viileässä. 9746
Myotoninen dystrofia tyyppi 1 (DM1), DMPK-geenin toistojakson ekspansion DNA-tutkimus verestä, Myotonic Dystrophy type 1 1. vaihe B -DM1-D, vastausviive noin 8 arkipäivää laboratorioon saapumisesta

2.vaihe B -DM1MUTD jatkotutkimus, vastausviive noin 15 arkipäivää

3-5 ml EDTA-verta. Näyte säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä.
Kuljetus huoneenlämmössä, ei saa jäätyä.
4648, 11085
Echinococcus, vasta-aineet seerumista (1285, S -EchiAb) Tulokset valmiina
4 työpäivässä
1 ml seerumi Huoneenlämmössä 48h.
2-8°C 7 vrk.
Kuljetus viileässä (2-14°C).
1285
Elastaasi 1 (F -Elast1) 1 kerta viikossa 1-2 g ulostetta kuivassa ulostepurkissa. 2-8°C 3 vrk. Kuljetus viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 1718
Elohopea, verestä(B -Hg) 1 kerta viikossa EDTA-verta 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1314
Elohopea, virtsasta (U -Hg) 1 kerta viikossa Lisäaineeton vakuumivirtsaputki 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1316
Endomysium, vasta-aineet(S -EMA, S -EMAbA, S -EMAbG) 2-3 kertaa viikossa, vastausviive 3-4 arkipäivää. 1 ml seerumia. Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen. 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3729,4390,4391
Entamoeba histolytica –antigeeni ulosteesta (9302, F -EhistAg) Tulokset valmiina
5 työpäivässä
1 - 3 g tai n. 1 ml ulostetta, mieluiten verinen tai verislimainen kohta kuivassa purkissa. 2-8°C 5 vrk.
Kuljetus viileässä (2-14°C).
9302
Enterobius vermicularis (kval) (F -Enve-O)(Kihomadot) Työpäivisin Peräaukon limakalvonäyte. Steriili pumpulitikku katkaistaan muoviputkeen, johon on lisätty n. 1 ml (20 tippaa) 0,9 % NaCl –liuosta. 2-8°C 1 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2053
Enterovirus, nukleiinihapon osoittaminen (kval) ( -EvirNhO) Vastausviive noin 7 arkipäivää. Veri: EDTA-putki K2-putki 3 ml.
Uloste, rakkulaneste: FLOQSwab näytteenottotikku ja kuljetusputki, kuiva.
Veri: 2-8°C 2 vrk. HUOM! Ei saa pakastaa.

Nukkatikkunäyteet: 2-8°C 5 vrk pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20 °C).

Kuljetus viileässä (2-8°C), pakaste pakastettuna (-20 °C).

4392
Enterovirus, vasta-aineet, seerumista (S -EvirAb) Tekotiheys päivittäin tiistaista-lauantaihin, vastaus valmiina noin 3-4 arkipäivässä. 1 ml seerumia 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 10070,4958,10071
Eosinofiilisten granulosyyttien kationinen proteiini(S -ECP) 1 kertaa viikossa 1 ml seerumi
Näyte ei saa olla hemolyyttinen. Katso näytteen käsittelyohje
"Tutkimukset"
2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 4108
Eosinofiilit(B -Eos) Työpäivisin EDTA putkellinen verta. Vuorokausivaihtelun vuoksi näyte suositellaan otettavaksi aamupäivällä. Säilytys 2 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä, näyte ei saa jäähyä. 1330
Eosinofiilit nenän limakalvolta( Ns-Eos) 1 kerta viikossa Sivelyvalmiste 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä 1329
Epstein-Barr -virus, nukleiinihappo (kvant)(P -EBVNh) 1 kerta viikossa 1 - 2 ml EDTA-plasmaa 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4775
Epstein-Barr-virus, vasta-aineet (1335 S -EBVAb) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus viileässä. 1335
Epstein-Barrin virus, tuma-antigeeni, vasta-aineet seerumista (4109, S -EBNAAb) Tulokset valmiina
2 työpäivässä
1 ml seerumia 2-8°C 2 vrk, pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20°C).
Kuljetus viileässä (2–14°C), pakastettu näyte pakasteena (-20°C)
4109
Erytropoietiini
(S -EPO)
1 kertaa viikossa 1 ml seerumi. Näyte otetaan aamulla
klo 7 - 12.
Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen.
2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1339
Escherichia coli, enterohemorraginen (F-EHEC) Työpäivisin 1-2 g ulostetta kuivassa ulostepurkissa. 2-8°C 1 vrk. Kuljetus viileässä. 4103
Esitarkastajan ja patologin analysoima gyneko-sytologinen seulontatutkimus (Pt-PAPA-2) Työpäivisin Gynekologinen irtosolututkimus Kiinnitettynä huoneenlämmössä. 4045
Esitarkastajan ja patologin analysoima gyneko-sytologinen tutkimus (Pt-PAPA-1) Työpäivisin Gynekologinen irtosolututkimus Kiinnitettynä huoneenlämmössä. 4044
Estradioli (S -E2) Työpäivisin 1 ml seerumi Huoneenlämmössä 3 päivää, 2 – 8°C 3 päivää, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1366
Etanoli, verestä (B -EtOH) Vastausviive noin 10 arkipäivää. 5 ml NaF-verta tai vaihtoehtoisesti 5 ml EDTA-verta.
Näytteenotossa ei saa käyttää etanolia ihon puhdistukseen.
NaF-näyte säilyy 7 vrk jääkaapissa (2-8°C).
EDTA näyte tulee lähettää laboratorioon mahdollisimman nopeasti koska säilyy ainoastaan muutaman päivän (noin 3-4 vrk) jääkaapissa (2-8°C).
Näytteen kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä (+2-+22 °C), mikäli perillä vuorokauden sisällä. Muussa tapauksessa viileä/kylmäkuljetus (+2-+14 °C).
1378
Estradioli, lapset, seerumista (9420, S -EstdioL) Vastausaika noin 7-12 arkipäivää 1 ml seerumia. Huom! Näytettä ei saa ottaa geeliputkeen. Säilytys 3 vrk jääkaapissa. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos näyte on perillä näytteenottopäivänä, muuten kylmälähetys. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 9420
Estroni(S -E1) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi (seerumiputki) 2-8°C 24 h. Lähetys kylmälähetyksenä, mikäli näyte on perillä näytteenottopäivänä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 1375
Etosuksimidi (S –Etosux) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi. Ei geeliputkeen. Huoneenlämpö 1 vrk. 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä tai viileässä. Pakastetun näytteen lähetys pakastettuna. 1383
Dystrofia myotonica tyyppi 2 (DM2/PROMM), CNBP-geenin toistojakson ekspansion DNA-tutkimus, verestä
(B –DM2ALLD, 4889 ja B -DM2MUTD, 4890)
1. vaihe, vastausaika noin 15 arkipäivää laboratorioon saapumisesta
2. vaihe, vastausaika noin 15 arkipäivää
3-5 ml EDTA-verta. Näyte säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä.

Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä.

4889, 4890
E-Vitamiini(fS -E-Vit) 3-4 työpäivää. 1 ml paastoseerumi 2-8°C 1-2 viikkoa. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3169
Fenobarbitaali(S -Fenob) 1 kertaa viikossa 1 ml seerumi. Ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 1387
Fenytoiini
(S -Fenyt)
1 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 1243
Fensyklidiini, seulonta (1847 U -Fensy-O) Ma-pe 10 ml kertavirtsaa Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä. 1847
Fensyklidiini, varmistus (1848 U -FensyCt)
2-3 kertaa viikossa. Vastausaika 3 arkipäivää. 10 ml kertavirtsaa Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä. 1848
Fentanyyli, varmistus (9774 U -FentaCt) Tehdään kerran viikossa.
Vastausaika 4 arkipäivää
10 ml kertavirtsaa Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Lähetys huoneenlämmössä.
9774
Fenyyliketonuria, seulonta (B –PKU-seu) 1 kertaa viikossa Kantapäänäyte filtteripaperin kahteen täpläkohtaan (70 µl per täplä) 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 9194
Ferritiini (S -Ferrit) Työpäivisin 1 ml seerumi Huoneenlämmössä 1 vrk, 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 1395
Fibriinin D-dimeerit
(P -FiDD)
Työpäivisin 2 ml Na-sitraattiplasmaa 3,2% tai 0,11 mol/l(vaaleansininen korkki, sitraattiputki). Huoneenlämmössä korkeintaan 4 tuntia. 2-8°C 1 vrk, kuljetus viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 4113
Fibrinogeeni (1399 P -Fibr) Työpäivisin 2 ml Na-sitraattiplasmaa (vaaleansininen korkki, sitraattiputki). Hemolyysi häiritsee mittausta. Huoneenlämmössä 8 tuntia (ei jääkaappisäilytystä), pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus pakastettuna 1399
Fabryn tauti, GLA-geenin DNA-tutkimus, verestä (B-GLA-D 10145) Vastausviive noin 18 arkipäivää laboratorioon saapumisesta. 6 ml EDTA-verta (otettava kaksi putkea jotka liitettävä esimerkiksi kumilenkillä yhteen) Säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä.
Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä.
10145
Familiaalinen hyperkolesterolemia, 14 geenin sekvensointitutkimus, DNA-tutkimus verestä (10212 B -FHlaaja) Vastausviive noin 20-30 arkipäivää näytteen saapumisesta laboratorioon. 3 ml EDTA-verta.
Näytteen mukana tulee toimittaa potilaan suostumuskaavake.
Näyte lähetettävä näytteenottopäivänä 10212
Familiaalinen hypertriglyseridemia, DNA tutkimus verestä (11051, B-FTG-D) Vastausviive noin 4-5 viikkoa 3 ml EDTA-verta Näyte lähetettävä mielellään jo näytteenottopäivänä mutta säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä. Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä. 11051
Familiaalinen kombinoitunut hyperlipidemia, DNA tutkimus verestä (11050, B-FKH-D) Vastausviive noin 4-5 viikkoa 3 ml EDTA-verta Näyte lähetettävä mielellään jo näytteenottopäivänä mutta säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä. Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä. 11050
Farmakogeneettinen laaja testipaneeli, DNA-tutkimus, verestä (10127 B –FarmL-D) Vastausviive noin 30 arkipäivää näytteen saapumisesta laboratorioon. 2-5 ml EDTA-verta.

Säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä. Lähetys huoneenlämmössä, näyte ei saa jäätyä. 10127
F -Hemoglobiini, ihmisen (kvant) (F –hHb) Vastaus valmiina 1-2 arkipäivässä, näytteen saapumisesta laboratorioon.

Ulosteen veri, iFOBT näyteastia.

Huoneenlämmössä 5 vrk, 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 10673
Fertify Vastasviive noin 4 viikkoa 3 ml EDTA-verta. Lähetys ja säilytys pakastettuna. 10704
FIP1L1-PDGFRalfa fuusiogeenin osoitus, verestä (B –FIP1L1) Vastausviive noin 10 arkipäivää laboratorioon saapumisesta. 5 ml perifeeristä verta (2 näyteputkea, liitettävä esim. kumilenkillä yhteen. PAXgene® Blood RNA –näyteputki 2.5 mL, tilattava erikseen ennen näytteenottoa SYNLABilta jolloin sovitaan myös näytteenottopäivä ja kuljetus Näyte tulee lähettää näytteenottopäivänä laboratorioon. Kuljetus sovittava erikseen SYNLABin kautta. Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä. 8042
FISH-tutkimus, kaikki telomeerit (-FISHTel) 1 kertaa kahdessa viikossa 2-5 ml EDTA-verta, steriilisti otettuna. Näytettä ei saa sentrifugoida. Lapsivesinäyte lähetettävä laboratorioon alkuviikosta maanantaisin ja tiistaisin. Lähetys näytteenottopäivänä huoneenlämmössä, näyte ei saa jäätyä.
Veri- ja istukkanäyte: näyte lähetetään laboratorioon näytteenottopäivänä, poikkeustapauksissa voi säilyttää lämpötilassa +4 °C 24 tuntia, mutta säilytys vaikuttaa epäsuotuisasti solujen viljelyyn. Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä.
8312
FISH-tutkimus, yksittäinen (B –KromFIS, -lisFISH) 1 kertaa viikossa B –KromFIS: 2-5 ml EDTA-verta. Näytettä ei saa sentrifugoida.
-lisFISH: Valmis kromosomipreparaatti
Näyte lähetetään laboratorioon näytteenottopäivänä, poikkeustapauksissa voi säilyttää lämpötilassa +4 °C 24 tuntia, mutta säilytys vaikuttaa epäsuotuisasti solujen viljelyyn. Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä. 8012, 8313
Flekainidi, (S -Flekain) 1 kertaa viikossa 2 ml seerumia. Ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 3702
Fluoksetiini(S -Fluoks) 1 kertaa viikossa 2 ml seerumi. Ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 3805
Fluvoksamiini (S –Fluvoks) 1 kertaa viikossa 1 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 1851
Folaatti (fS-Folaat) Työpäivisin 1 ml paastoseerumi. Näyte suojataan suoranaiselta auringonvalolta, mutta ei tarvitse peittää foliolla. 2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 1416
Follikkelia stimuloiva hormoni (S -FSH) Työpäivisin 1 ml seerumi Huoneenlämmössä 2 vrk, 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 1422
Fosfaatti, epäorgaaninen (fS-Pi) Työpäivisin Paastoseerumi 1 ml. Hemolyysi ja lipeemia häiritsevät mittausta. Huoneenlämmössä 1 päivä, 2-8°C 4 päivää. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 1432
Fosfatidyylietanoli, verestä (10700, B -PEth) Tutkimuksen tekotiheys 1 kerta viikossa, vastaus valmiina 6-9 arkipäivässä, näytteen saapumisesta laboratorioon. EDTA-kokoveriputki (ei geeliputkea). Näytteenotossa ei saa käyttää etanolia ihon puhdistukseen. Näyte säilyy 5 vrk jääkaapissa (2-8°C), näytettä ei saa pakastaa.
Rajallisen säilyvyyden vuoksi näyte tulee lähettää SYNLABin keskuslaboratorioon ilman viivettä. Näytteen kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä (+2-+22 °C).
10700
Fosfolipaasi-A2-reseptori, vasta-aineet, seerumista (8585 S -PLA2RAb) Vastausviive noin 7 arkipäivää. Tekotiheys 2 kertaa viikossa 1 ml seerumi 14 vrk jääkaapissa. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Ei saa pakastaa sulattamisen jälkeen uudestaan. Lähetys huoneenlämmössä. Pakastettu näyte lähetetään pakastettuna. 8585
Fosfolipidi, vasta-aineet (P -Plab) Vastausviive noin 10 arkipäivää. 1 x 1,8 ml ja 2 x 9 ml 3,2% Na-sitraattiverta

Kts. tarkempi näytteenotto- ja näytteenkäsittelyohje täältä.

Sitraattikokoveri näytteen tulee olla Veripalvelussa 8 tunnin kuluessa näytteenotosta. Säilytys enintään 1 tunti huoneenlämmössä ja lähetys + 8-12°C.
Plasmanäytteet -40 – -70 °C korkeintaan 2 viikkoa.
Lähetys hiilihappojäissä. Plasmanäyte ei saa sulaa kuljetuksen aikana.
3607
Fragiili-X, DNA-tutkimus (B -FraX-D, B -FraXj-D) Vastausviive noin 12 arkipäivää. 2-5 ml EDTA-verta 2-8°C 1-3 päivää. Kuljetus huoneenlämmössä. 4112, 11087
Francisella tularensis, vasta-aineet(S -FrtuAb) 2 kertaa viikossa. 0,5 ml seerumi 2-8°C 5 päivää. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.
2816
Fytaanihappo, seerumista(S -Fytah) Vastausviive noin 14 arkipäivää. 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Lähetys kylmälähetyksenä. 4875
Gabapentiini (S –Gabapen) 1 kertaa viikossa 1 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 4630
Gangliosidi GM1, vasta-aineet (S -GangAb) 1 kertaa viikossa 0,5 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4116
GARS-geenin mutaatiotutkimus, DNA-tutkimus, verestä(B –GARS-D) 1 kertaa kahdessa viikossa 2-5 ml EDTA-verta. Lähetys näytteenottopäivänä huoneenlämmössä, näyte ei saa jäätyä. 8663
Gastriini(fS- Gastr) 1 kertaa viikossa 1 ml paastoseerumi. Ei geeliputkeen. Kylmänäytteenotto. Säilytys ja lähetys pakastettuna. 1448
–Gardnerella vaginalis, nukleiinihappo
( -GavaNhO)
Vastausviive noin 2 arkipäivää. Tikkunäyte (servikaali tai vagina), vaginaerite.
Tikkunäyte esim. Copanin nukkatikku ja eSwab-kuljetusneste. Näytteen voi myös toimittaa tehdaspuhtaassa kuivassa putkessa.
Säilyy huoneenlämmössä 24 tuntia, kylmässä (+2- +8°C) 5 vrk. Lähetys huoneenlämmössä tai kylmässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 10095
Gast17S, proteiinistimulaation jälkeen(fP-Gast17) 1 kertaa viikossa 1 ml EDTA-plasmaa.
Proteiinjauhetta tilataan Biohitiltä Cat. No. 610099.01. Kts. näytteenotto-ohjetta.
Näyte tulee sentrifugoida erotella 30 min näytteenotosta. Tämän jälkeen näyte tulee pakastaa välittömästi. Säilyvyys pakastettuna 2 viikkoa. Kuljetus laboratorioon pakastettuna.
Näytteeseen voidaan lisätä Gastriini-17 stabilisaattoria, 100 µl/ 2 ml plasmaa (Biohit, Gastrin-17 Stabilizer, Cat. No. 601050), lisäyksen jälkeen näyte voidaan säilyttää kylmässä 3 vrk.
20617
Gastropaneli (fP-GastPan) 1 kertaa viikossa 2 ml EDTA-paastoplasmaa. Näytteeseen lisätään stabilaattori. Mikäli näytteeseen on lisätty stabilisaattoria, näyte säilyy 3 vrk huoneenlämmössä (kuljetus huoneenlämmössä), 7 vrk jääkaapissa (lähetys viileässä). Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. Mikäli näytteeseen ei ole lisätty stabilisaattoria, näyte tulee pakastaa (-20°C). Säilyy pakastettuna 2 vkoa. 9172
Gastropaneli, suppea
(P -GastPSu)
1 kertaa kahdessa viikossa 1 ml seerumia tai EDTA-plasmaa. Mikäli näytteeseen on lisätty stabilisaattoria, näyte säilyy 3 vrk huoneenlämmössä (kuljetus huoneenlämmössä), 7 vrk jääkaapissa (lähetys viileässä). Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. Mikäli näytteeseen ei ole lisätty stabilisaattoria, näyte tulee pakastaa (-20°C). Säilyy pakastettuna 2 vkoa. 9293
Gelsoliinigeeni, DNA-tutkimus, verestä(B -Gelso-D) Vastausviive noin 15 arkipäivää 3-5 ml EDTA-verta 2-8°C 1-3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä, ei saa jäätyä. 3947
Gentamysiini (1450 S -GEN) Tekotiheys 2 kertaa viikossa, vastausaika noin 5 arkipäivää 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä. Pakastettu näyte lähetetään pakastettuna. 1450
Gliadiinipeptidit, deamidoidut, vasta-aineet(S -DGPAb, S -DGPAbA, S –DGPAbG ) Työpäivisin 1 ml seerumi. Lipeeminen tai hemolyyttinen seerumi antaa virheellisiä tuloksia. 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 6298,6300,6299
Glomerulussuodosnopeus, estimoitu, CKD-EPI-tutkimuksen kaava(Pt-GFRe)
(S -Krea)
Työpäivisin, vastausviive noin 1 arkipäivä. 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 6354, 2143
Glomerulustyvikalvo, vasta-aineet (S –GbmAb) 1 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Kuljetus viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 1456
Glukoosi (1468 fP-Gluk) Työpäivisin 1 ml NaF-verta tai NaF-paastoplasma (harmaakorkkinen näyteputki) Plasma 2-8°C 7 päivää. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
Kokoverena korkeintaan 2 vrk kylmässä.
1468
Glukoosi (1469 fS-Gluk) Työpäivisin 1 ml seerumia. 2-8°C 7 päivää. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1469
Glukoosi, vieritesti
(P -Glukp)
Työpäivisin Paastokapillaariveri, sormenpäästä. Analysoidaan heti. 9447
Glukagoni, plasmasta(P -Glkg) 1 kerta viikossa.
Vastaus valmis 7 arkipäivässä.
Aprotiniini (Trasylol) näytesetti. Putket tilataan tarviketilauslomakkeella. Suositellaan paastonäytettä. Näyte otetaan kylmänäytteenottona EDTA-putkeen. Eroteltu plasma pakastetaan välittömästi. Säilytys ja lähetys pakastettuna. 4975
Glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasi, punasoluista(E -G6PD) Vastaus viive noin 7 työpäivää 2,7 ml EDTA-verta Säilytys ja lähetys
2 – 8°C, 5 vrk
1481
Glutamaattidekarboksylaasi (4400 S-GADAb) Vastausviive noin 7 arkipäivää 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4400
Glutamyylitransferaasi (S-GT 1489, P-GT 4597) Työpäivisin 1 ml seerumia tai Li-hepariiniplasmaa. Seerumin voi lähettää geelin päällä, plasma on erotettava toiseen putkeen.
Hemolyysi ja lipeemia häiritsevät mittausta.
Näyte säilyy 5 vrk jääkaapissa (+2-+8 °C), pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20 °C ).
Lähetys viileässä tai huoneenlämmössä (+2-+22°C). Pakastettu näyte lähetetään -20°C:ssa.
1489
4597
Gynekologinen irtosolunäyte, HPVNhO (refleksi) + sukupuolitaudit, yhdistelmätutkimus (10666, HPVRefCtGc)
Negatiiviset ja PCR positiiviset tulokset vastataan alustavasti 5 arkipäivässä näytteen saapumisesta laboratorioon.

Kohdunkaulakanavan limakalvonäyte. Näyte säilyy 30 vrk huoneenlämmössä tai kylmässä (+2-+30°C).

10666
Gynekologinen irtosolunäyte, HPVNhO ja aina nestepapa (LBC) + sukupuolitaudit, yhdistelmätutkimus (10630, HPVPapCtGc) Negatiiviset ja PCR positiiviset tulokset vastataan alustavasti 5 arkipäivässä näytteen saapumisesta laboratorioon.

Kohdunkaulakanavan limakalvonäyte. Näyte säilyy 30 vrk huoneenlämmössä tai kylmässä (+2-+30°C).

10630
Gynekologinen irtosolunäyte, HPVNhO ja aina nestepapa (LBC) (10632, HPVPapa) Negatiiviset ja PCR positiiviset tulokset vastataan alustavasti 5 arkipäivässä näytteen saapumisesta laboratorioon.

Kohdunkaulakanavan limakalvonäyte. Näyte säilyy 30 vrk huoneenlämmössä tai kylmässä (+2-+30°C).

10632
Gynekologinen irtosolunäyte, nestepapa (10143, Pt-PapaLBC) Negatiiviset ja HPVNhO positiiviset tulokset vastataan 5 arkipäivässä näytteen saapumisesta laboratorioon. Kohdunkaulakanavan limakalvonäyte. Näyte säilyy 30 vrk huoneenlämmössä tai kylmässä (+2-+30°C). 10143
Gynekologinen irtosolunäyte, nestepapa (LBC) (4044, Pt-Papa-1-LBC) Negatiiviset ja PCR positiiviset tulokset vastataan alustavasti 5 arkipäivässä näytteen saapumisesta laboratorioon.

Kohdunkaulakanavan limakalvonäyte. Näyte säilyy 30 vrk huoneenlämmössä tai kylmässä (+2-+30°C).

4044
Gynekologinen irtosolunäyte, nestepapa (LBC) + sukupuolitaudit, yhdistelmätutkimus, yhdistelmätutkimus (10631, PapaCtGc)
Negatiiviset ja PCR positiiviset tulokset vastataan alustavasti 5 arkipäivässä näytteen saapumisesta laboratorioon.

Kohdunkaulakanavan limakalvonäyte. Näyte säilyy 30 vrk huoneenlämmössä tai kylmässä (+2-+30°C).
Näytteen kuljetus kylmässä tai huoneenlämmössä (+2-+30 °C).

10631
HAE tutkimus, laaja (S –HAElaa) 1 kertaa kahdessa viikossa.
Viive 7 työpäivää.
2 ml seerumia 2-8°C 3 vrk. lähetys huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 527, 2106, 2107, 1209
HAE tutkimus, laaja (S –HAElaa) Vastausviive 5 työpäivää. 2 ml seerumia.
1 ml sitraattiplasmaa.
Seeruminäyte säilyy noin 3 vrk jääkaappilämpötilassa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. Sitraattiplasmanäyte tulee säilyttää ja lähettää pakastettuna. 9433, 2106, 2107, 1209, 6090
HI-virus, todistus seerumin antigeeni- ja vasta-ainetutkimuksesta ( HIVTod) Työpäivisin.
Todistus toimitetaan postitse keskimäärin kolmen työpäivän kuluessa.
1 – 2 ml seerumia 2-8°C 7 vrk. Lähetys huoneenlämmössä tai viileässä.

Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna (-20°C)

0634
Haimaperäinen peptidi (P -PP) 1 kertaa kahdessa viikossa 2 ml EDTA-plasmaa. Kylmänäytteenotto. Plasma erotellaan välittömästi sentrifugoinnin jälkeen. Säilytys - 20°C 1 kuukausi. Kuljetus pakastettuna. 1510
Haloperidoli (S –Halop) Vastausviive noin 5 arkipäivää. 1 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3949
Hapan fosfataasi, tartraattiresistentti 5b(S -HFOSTr) 1 kertaa kahdessa viikossa 1 ml seerumi. Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen. 2-8°C 2-3 vrk, kuljetus kylmässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 4710
Hapettunut LDL-kolesteroli (S –LDLox) Vastausviive noin 7 työpäivää. 3 ml seerumia Huoneenlämmössä 4-8 h, 2-8°C 24 h. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 10069
Haptoglobiini(S -Haptog) 1 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1545
Charcot-Marie-Tooth 1 ja haurashermo-oireyhtymä HNPP, PMP22-geenin tutkimus, DNA-tutkimus, verestä (10929 B -PMP22L-D ja 8157 B -PMP22-D) 1 kertaa viikossa. B -PMP22L-D: noin 8 arkipäivää.
B -PMP22-D: noin 15 arkipäivää.
2-5 ml EDTA-verta Säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä. Lähetys huoneenlämmössä, näyte ei saa jäätyä. 10929, 8157
HE4, ihmisen epididymaalinen antigeeni 4, seerumista(S –HE4) Arkipäivisin, vastausviive 1-2 arkipäivää. 1 ml seerumi 2-8°C 4 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. . Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 9489
Helicobacter pylori, antigeeni ulosteen ( F-HepyAg) Tulokset valmiina
1 työpäivässä.
1-2 g ulostetta kuivassa ulostepurkissa. 2-8°C 2 vrk. Lähetys
viileässsä (2-14°C).
Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna (-20°C).
3952
Helicobacter pylori, nukleiinihappo (kval) (6314, -HepyNhO) Tutkimuksen tekotiheys 1 kerta viikossa, vastaus valmiina 6 arkipäivässä, näytteen saapumisesta laboratorioon. Ulostenäyte, eNAT-näyteputki. Näyte säilyy 3 vrk jääkaapissa (2-8°C), pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20°C).
Helicobacter pylori, vasta-aineet (S-HepyAb) Tulokset valmiina
3 työpäivässä
1 ml seerumi 2-8°C 2 vrk, kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 3950
Hemoglobiini(B -Hb) Työpäivisin EDTA-verta 2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1552
Hemoglobiini(P -Hb) 1 kertaa viikossa 2 ml litium-hepariiniplasmaa Säilytys ja kuljetus pakastettuna. 1554
Hemoglobiini -A1c, entsymaattisella menetelmällä (10796 B -HbA1c-e)
Tutkimuksen tekotiheys arkipäivisin, vastaus valmiina 2 arkipäivässä, näytteen saapumisesta laboratorioon. 3 ml EDTA-verta Näyte säilyy 7 vrk jääkaapissa (2-8°C).
Näytteen kuljetus kylmässä tai huoneenlämmössä (+2-+22 °C).
10796
Hemoglobiini, fraktiot (B –Hb-Fr) 1 kertaa kahdessa viikossa EDTA-verta 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä. 1564
Hemoglobiini-A1c (6128 B -HbA1c) Työpäivisin 3 ml EDTA-verta 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 6128
Hemokromatoosi, DNA-tutkimus (B -Hemok-D) 1 x 2 vko. Vastausviive 6-11 arkipäivää. 3 ml EDTA-verta, lapsilta 1 ml. Lyhytaikainen säilytys kylmässä 1-4 vrk. Lähetys huoneenlämmössä. 1858
Hepariinitrombosytopeniatutkimus, verestä (4399 B -HeparTP)
Tulokset valmiina
3 arkipäivässä
3-5 ml EDTA-plasmaa, eroteltuna ja jaettuna kahteen erotteluputkeen Näyte säilyy erottelemattomana korkeintaan 8 tuntia huoneenlämmössä. Näyte sentrifugoitava (10 min, 2500 g), minkä jälkeen plasma eroteltava ja jaettava kahteen erotteluputkeen, jotka pakastetaan. Pitempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna (-20°C). 4399
Hemosideriini (kval), virtsasta (1572 U –Hemsi-O)
Vastausviive 5-7 arkipäivää näytteen saapumisesta laboratorioon. Huolella sekoitettua aamuvirtsaa, säilöntäaineeton vakuumivirtsaputki. Näytteestä valmistetaan sivelyvalmiste. lähetys huoneenlämmössä. 1572
Hepatiitti A -virus, vasta-aineet (S -HAVAb) Työpäivisin 1 ml seerumi Näyte säilyy noin 5vrk kylmässä. Lähetys huoneenlämmössä, jos näyte on perillä vuorokauden kuluessa. Pitempiakaista säilytystä varten säilytys ja lähetys pakastettuna. 3346
Hepatiitti A-virus, IgM-vasta-aineet (1602 S-HAVAbM) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1602
Hepatiitti B, seulonta ja jatkotutkimukset (10451, S –HbsAgR)
Tutkimuksen tekotiheys 5-6 kertaa viikossa, vastaus valmiina 2 arkipäivässä, näytteen saapumisesta laboratorioon. Mahdolliset jatkotutkimukset saattavat pidentää vastausaikaa. 2 ml seerumia Näyte säilyy 7 vrk jääkaapissa (2-8°C), pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20°C). 10451
Hepatiitti B-virus, c-antigeeni, IgM-vasta-aineet ydinatigeenia kohtaan (3347 S-HBcAbM) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 3347
Hepatiitti B-virus, c-antigeeni, vasta-aineet (1606 S-HBcAb) Työpäivisin 1 ml seerumi Huoneenlämmössä 3 vrk, 2-8°C 14 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1606
Hepatiitti B -virus, e-antigeeni vasta-aineet (S -HBeAg) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 1604
Hepatiitti B-virus, s-antigeeni (1605 S-HBs-Ag) Työpäivisin 1 ml seerumi Huoneenlämmössä 1 vrk, 2-8°C 6 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus viileässä (2-14°C) 1605
Hepatiitti B-virus, e-antigeenivasta-aineet
(S -HBeAb)
1 kerta viikossa 1 ml seerumi Huoneenlämmössä 3 vrk, 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 1607
Hepatiitti B-virus, s-antigeeni, vasta-aineet (1608 S-HBsAb) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 14 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1608
Hepatiitti B-virus, nukleiinihappo, kval (4312 S –HBVNhO) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi Seerumi eroteltava 24 h kuluessa näytteenotosta. Huoneenlämmössä 24 h, 2-8°C 5 vrk, Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4312
Hepatiitti B-virus, nukleiinihappo, kvant ( -HBVNh) 1 kerta viikossa 2 ml seerumia tai EDTA-plasmaa Näyte eroteltava 24 h:n sisällä näytteenotosta. Huoneenlämmössä 24 h, 2-8°C 5 vrk , kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 1720
Hepatiitti C-virus, genotyypin määritys (1859 S-HCVNhTy) 2 kertaa viikossa 1 ml seerumi Näyte eroteltava 6 tunnin kuluessa näytteenotosta. Säilytys huoneenlämmössä 24 h, 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä jos näyte perillä vuorokauden kuluessa näytteenotosta, muuten viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 1859
Hepatiitti C-virus, vasta-aineet (3815 S-HCVAb) Työpäivisin. Positiiviset varmistetaan toisella menetelmällä. 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 3815
Hepatiitti C-virus, nukleiinihappo, kvant (S -HCVNh) 1 kerta viikossa, vastausviive noin 5 arkipäivää. 2 ml seerumia tai EDTA-plasmaa Seerumi eroteltava 6 h:n kuluessa näytteenotosta. Huoneenlämmössä 24 h, 5 vrk jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä jos perillä vuorokauden kuluessa näytteenotosta, muuten kylmälähetys. Pidempaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna. 1721
Hepatiitti D-virus,vasta-aineet(S -HDVAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3521
Hepatitis C virus, nukleiinihappo, kval (S -HCVNhO) 1 kerta viikossa.
Viive noin 5 arkipäivää.
1 ml seerumi Näyte eroteltava 6 h:n kuluessa näytteenotosta. Huoneenlämmössä 24 h, 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä jos perillä vuorokauden sisällä näytteenotosta, muuten viileässä. 4314
Herpes simplex-virus, nukleiinihappo, kval (1860 –HSVNhO) Työpäivisin Näytteeksi hangataan rakkulan pohjalta soluja. Haavaumanäyte, limakalvonäyte kuivaan tikkuun kuljetusputkeen. Huoneenlämmössä 24 tuntia, 2-8°C 5 päivää, pidempiaikainen säilytys -20°C. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1860
Herpes simplex virus, vasta-aineet, aivo-selkäydinnesteestä(Li -HSVAb) 1 kerta viikossa Likvori 2-8°C 7 vrk. Kuljetus viileässä. 4407
Hepsidiini, seerumista (6151 S -Hepsid) Tekotiheys 1 x 2 vko. Tulokset valmiina 14 arkipäivässä. Seerumia 2 ml, minimimäärä 1 ml. Näyte otetaan aamulla ennen klo 10. Paasto suositeltava, mutta ei välttämätön. Näyte säilyy enintään 1 vrk huoneenlämmössä ja 3 vrk jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä, mikäli näyte on perillä näytteenottopäivänä, muuten kylmälähetys. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.
Herpes simplex 1 ja 2 ja varicella zoster ja HHV6 likvorista, nukleiinihappo (Li -HHVNh1) 1 kerta viikossa Aivo-selkäydinneste 1 – 2 ml 2-8°C 5 vrk. Kuljetus viileässä ja pidempiaikainen säilytys (>5 vrk) ja lähetys pakastettuna 9661
Herpes simplex 1-virus ja 2-virus vasta-aineet, (1615 S -HSVAb) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1615
Histidyyli-tRNA -syntetaasi, vasta-aineet (S –Jo1Ab) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 6030
HI-virus, antigeeni ja vasta-aineet, yhdistelmätutkimus (4814 S –HIVAgAb) Työpäivisin 1 ml seerumi Huoneenlämmössä 3 vrk, 2-8°C 14 vrk. . Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja kuljetus pakastettuna 4814
HI-virus, nukleiinihappo (kvant)(P -HIV1Nh) 1 kertaa kahdessa viikossa 1 ml EDTA-plasmaa 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4759
Histoni, vasta-aineet, seerumista
(S -HistAb)
Tehdään arkipäivisin, vastausviive noin 4 arkipäivää. 1ml seerumia.

2-8°C 5 vrk.
Lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.
3548
Homepöly, IgE vasta-aineet (S –HopöIgE) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 8444
Homokysteiini(P -Hcyst) Työpäivisin 1 ml EDTA-plasmaa. Kylmänäytteenotto.
Plasma on eroteltava 30 min kuluessa näytteenotosta.
2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1867
HNPCC, periytyvä ei-polypoottinen paksusuolisyöpä, yksittäisen mutaation DNA-tutkimus, verestä (B –HNPCY-D, 4655) Vastausviive 15 arkipäivää laboratorioon saapumisesta. 3-5 ml EDTA-verta. Näyte säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä.

Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä.

4655
HSAN, perinnöllinen sensorinen ja autonominen neuropatia, 12 geenin laaja DNA-tutkimus, verestä (10175 B –HSAN-D) 1 kerta viikossa 3-5 ml EDTA-verta
(näytteeksi soveltuu myös eristetty DNA 2-5µg)
Näytteen kuljetus
Verinäyte lähetettävä näytteenottopäivänä alkuviikosta ma-ke. Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä.
10175
Homovanillinaatti (1634 dU-HVA) 2-3 x vko
Vastausaika 5 arkipäivää
Vuorokausivirtsa.
10 ml vakuumivirtsaputki.
Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitettava. Säilöntäaine 10 ml 6 mol/l HCl.
Näytteet, joiden pH on noin 3, säilyvät ainakin viikon huoneenlämmössä. Lähetys huoneenlämmössä. 1634
Human herpes virus 6, nukleiinihappo (kvant), verestä (B-HHV6Nh) 1 kerta viikossa EDTA-verta 7 ml Huoneenlämmössä (20 – 24 °C). Väliaikainen säilytys 2-8°C Ei saa jäätyä. 6134
Human herpes virus 6, vasta-aineet(S -HHV6Ab) 1 kertaa kahdessa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Kuljetus kylmälähetyksenä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 4409
Human herpesvirus-8 (HHV-8), nukleiinihappo (kval) (B –HHV8NhO) 1 kerta viikossa Veri, 2,7 ml Näyte säilyy 1 vrk huoneenlämmössä (18 – 22 °C) tai 5 vrk jääkaapissa (2 – 8 °C). Näytettä ei saa pakastaa.

Kuljetus kylmässä tai huoneenlämmössä (2 - 22 °C).

10150
Huntingtonin tauti, HTT-geenin toistojakson ekspansion DNA-tutkimus, verestä(B –HUNT-D) Vastausviive noin 8 arkipäivää laboratorioon saapumisesta. 3-5 ml EDTA-verta. Näyte säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä.
Kuljetus huoneenlämmössä, ei saa jäätyä.
4656
Huume- ja lääkeaineseulonta (kval), laaja, verestä (10024 B –HuumL-O) Vastausviive noin 12 arkipäivää. 2x3ml EDTA- kokoverta 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 10024
Huumeseulonta 9A (U –Huum9A) Viive 3-5 arkipäivää. 2 x10 ml hyvin sekoitettua virtsaa.Näyteastia:
huumesetti (tuotenro: 32680MEK)
Säilyy noin 5 vrk kylmässä, lähetys huoneenlämmössä. 0086
Huumeseulonta 7E ( U –Huum7E) Viive 3-5 arkipäivää. 2x10 ml hyvin sekoitettua virtsaa.Näyteastia:
huumesetti (tuotenro: 32680MEK)
Säilyy noin 5 vrk kylmässä, lähetys huoneenlämmössä. 9042
Huumeseulonta 7B (U –Huum7B) Viive 3-5 arkipäivää. 2x10 ml hyvin sekoitettua virtsaa. Näyteastia:
huumesetti (tuotenro: 32680MEK)
Säilyy noin 5 vrk kylmässä, lähetys huoneenlämmössä. 0093
Huumeseulonta 6 (U –Huum6) Viive 3-5 arkipäivää. 2x10 ml hyvin sekoitettua virtsaa. Näyteastia:
huumesetti (tuotenro: 32680MEK).
Säilyy noin 5 vrk kylmässä, lähetys huoneenlämmössä. 0084
Huumeseulonta 5C (U –Huum5C) Viive 3-5 arkipäivää. 2x10 ml hyvin sekoitettua virtsaa. Näyteastia:
huumesetti (tuotenro: 32680MEK).
Säilyy noin 5 vrk kylmässä, lähetys huoneenlämmössä. 0092
Huumeseulonta 5B (U –Huum5B) Viive 3-5 arkipäivää. 2x10 ml hyvin sekoitettua virtsaa. Näyteastia:
huumesetti (tuotenro: 32680MEK).
Säilyy noin 5 vrk kylmässä, lähetys huoneenlämmössä. 0083
Huumeseulonta 4B (U –Huum4B) Viive 3-5 arkipäivää. 2x10 ml hyvin sekoitettua virtsaa. Näyteastia:
huumesetti (tuotenro: 32680MEK)
Säilyy noin 5 vrk kylmässä, lähetys huoneenlämmössä. 0090
Huumeseulonta 4a (U –Huum4a) Viive 3-5 arkipäivää. 2x10 ml hyvin sekoitettua virtsaa. Näyteastia:
huumesetti (tuotenro: 32680MEK)
Säilyy noin 5 vrk kylmässä, lähetys huoneenlämmössä. 0082
Nukahtamislääkkeet (tsaleploni, tsolpideemi, tsopikloni), varmistus (9775 U -NukahCt) Tehdään 1-2 kertaa viikossa.
Vastausaika 3 arkipäivää
10 ml kertavirtsaa Näyte säilyy jääkaapissa 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Lähetys huoneenlämmössä.
9775
Hydroksikarbatsepiini (10-)(S -OHKarba) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi. Ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3957
Hydroksiklorokiini (S –OHKloro) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi. Ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 1640
Huume- ja lääkeaineseulonta, laaja, opintojen aikainen (9930 U –HuuSo-O, 9931 B –HuuSo-O) Viive noin 12 arkipäivää. EDTA-kokoverta 2 x 3 ml EDTA kokoverta ja / tai 10 ml kertavirtsaa.
Näytteenotto suoritetaan valvotuissa olosuhteissa. Sinetillä varustetut näytteenottovälineet tilataan SYNLABin tarviketilauksesta, http://www2.synlab.fi/tarviketilaus/
Tutkimusta varten täytetään erikoislähete.
Näytteen säilytys kylmässä, lähetys huoneenlämmössä. 9930,
9931
Huumeseulonta laaja (immunologinen) (4221 U -Huum-O) Ma-pe 10 ml kertavirtsaa Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Lähetys huoneenlämmössä.
4221
Hydroksi-indolyyliasetaatti (5-), virtsasta(dU-5HIAA) Tekotiheys 3 kertaa viikossa, vastaus valmis 4 arkipäivässä. Vuorokausivirtsa.
10 ml vakuumivirtsaputki.
Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitettava. Säilöntäaine 6 mmol/l HCL.
Näyte säilyy jääkaapissa (+2-+8°C) 5 vuorokautta. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Näytteen kuljetus viileässä tai huoneenlämmössä (+2-+22°C). Pakastettu näyte kuljetetaan pakastettuna. 1637
Hydroksiprogesteroni (17-)( S –17HPROG) 1 kerta viikossa, vastausviive noin 5 arkipäivää. 1 ml seerumi, ei geeliputkeen. Näyte säilyy 2 vrk huoneenlämmössä, 2 viikkoa jääkaapissa (2-8°C), pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20°C). 1644
Hydroksiproliini, seerumista( S -HOP) 1 kerta viikossa.
Tulos valmiina n. 7 työpäivässä
1 ml seerumi Säilytys ja lähetys
pakastettuna.
1646
Hydroksiproliini, virtsasta (U -HOP) 1 kerta viikossa.
Tulos valmiina n. 5 työpäivässä
10 ml lisäaineeton vakuumivirtsaputki Säilytys ja lähetys pakastettuna 1645
Hydroksitryptamiini (5-), seerumista(S -5-HT) 2 kertaa viikossa 1 ml seerumia. Kylmänäytteenotto.
Ks. tutkimuskuvauksesta vältettävät ruoka- ja lääkeaineet.
2-8°C 2 viikkoa. Lähetys kylmälähetyksenä. 3959
Hyytymistekijät, FV- ja protrombiinigeenit, DNA-tutkimus, verestä (B -FVPT-D) 1 kerta viikossa. 3-5 ml EDTA-verta. Säilyy tarvittaessa 1-2 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä. Lähetys huoneenlämmössä. 411
Hyytymistekijä V geeni, DNA-tutkimus (4410 B -FV-D) 1 kertaa kolmessa viikossa EDTA-verta 2-8°C 1-4 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä. 4410
Influenssa A, B ja RSV, nukleiinihappo (kval) (-InABRSV) Vastausviive 2 työpäivää Nenänielunäyte esim. nyloninen nukkatikku. Näyte toimitetaan laboratorioon kuljetusputkessa kuivana. 3 vrk kylmässä, lähetys huoneenlämmössä, mikäli perillä vuorokauden sisällä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 10125
Influenssa B virus, vasta-aineet seerumista(S -InfBAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 4420
Immunofiksaatiotutkimus (S –ImmFix) Vastausviive noin 3-5 työpäivää 1 ml seerumia Näyte säilyy 5 vrk kylmässä, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3401
Hyytymistutkimus, suppea, plasmasta (8665, P -Hyyttek) Tulokset valmiina 2-3 arkipäivässä 1 ml (minimi 0,5 ml) Na-sitraattiplasmaa. Näyte säilytetään ja lähetetään pakastettuna. Näyte ei saa sulaa kuljetuksen aikana. 8665
IA2-vasta-aineet (S –IA2Ab) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia. 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 10032
HMGCRoAR-vasta-aineet, seerumista (8743 S -HMGCRAb) Vastausaika noin 8 arkipäivää. Tekotiheys 1 kerran viikossa. 1 ml seerumia 2 vrk huoneenlämmössä, 14 vrk jääkaapissa. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä. Pakastettu näyte lähetetään pakastettuna. 8743
HNPCC, periytyvä ei-polypoottinen paksusuolisyöpä, neljän geenin laaja DNA-tutkimus, verestä (4653 B -HNPCCL-D, 11088 B -HNPCj-D) 1 kerta viikossa.
Vastausviive 1. vaiheelle noin 22 arkipäivää laboratorioon saapumisesta.
Vastausviive 2. vaiheelle noin 10 arkipäivää.
3-5 ml EDTA-verta Näyte säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä. Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä. 4653, 11088
Periytyvä rinta-, munasarja- ja kohtusyöpäalttius, BRCA+16 geeniä, DNA-tutkimus, verestä (B –BRCA+16-D, 10180) Vastausviive noin 16 arkipäivää. EDTA-verta 2 x 3ml ja BRCA+16GEENIÄ -näytekitti.

Näyte tulee ottaa ja toimittaa SYNLABille alkuviikosta ma-ti.

Säilytettävä ja kuljetettava huoneenlämmössä. Näyte ei saa jäätyä.

Näyte pyrittävä lähettämään näytteenottopäivänä laboratorioon.

10180
IgE, perusseulonta ja erittely(S -IgE-Pse (S-Ruoka; S-KalaE, S-MaitoE, S-munavaE, S-SoijajE, S-VehnäJE, S-MaapähkinäE, S-PölytE ; S-koivuE, S-PujoE, S-TimoteiE, S-HevonenE, S-KissaE, S-KoiraE, S-DPteroE, S-CladHeE) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1722
IgE, perusseulonta(S -IgE-Ps) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3834
IgE-Ss, Hedelmäryhmä1/frukter1(S -Hede1Ss, S-fx15 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5414
IgE-Ss, Jyrsijäryhmä/ gnagare(S -JyrsiSs, S-ex70 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5197
IgE-Ss, Kotipölyryhmä/ husdamm(S -KopölSs, S-hx2 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5665
IgE-Sse, eläinryhmä/ djur(S -EläiSse, S-ex1 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5281
IgE-Sse, Hedelmäryhmä1/frukter1(S -Hed1Sse, S-fx15 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5415
IgE-Sse, Heinäryhmä/ gräs(S -HeinSse) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5286
IgE-Sse, Homesienet/ mögelsvamp(S -HomeSse, Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicillium notatum) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5289
IgE-Sse, Jyrsijäryhmä/ gnagare(S -JyrsSse, S-ex70 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5282
IgE-Sse, Pähkinäryhmä/ nötter(S -PähkSse, S-fx1 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5408
IgE-Sse, Pähkinäryhmä2/nötter2(S -Päh2Sse, S-fx22 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5419
IgE-Sse, pölyryhmä/ damm(S -PölySse, S-PölytE, S-KoivuE, S-PujoE, S-TimoteiE, S-HevonenE, S-KissaE, S-KoiraE, S-DPteroE, S-CladHeE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5287
IgE-Sse, Ruoka-aineryhmä(S -Ru20Sse, S-fx20 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5615
IgE-Sse, Ruokaryhmä/ födoämnen(S -RuokSse, S-Ruoka, S-KalaE, S-MaitoE, S-munavaE, S-SoijajE, S-VehnäJE, S-MaapähkinäE ) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5283
IgE-Sse, Viljaryhmä/ säd(S -ViljSse, S-mx1 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5284
Allergeenikomponentti, IgE vasta-aineet, mikrosirutekniikalla, seerumista (S –IgESiru) 1 kerta kuukaudessa 1-4 ml seerumia, pienin näytemäärä on 500 µl.
50 µl riittää noin 100:n yksittäisen allergeenikomponentin-IgE-vasta- aineen määrittämiseen.
2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 20684
IgE-vasta-aineet, Maapähkinän allergeenikomponentit(S -MpKoIgE, Ara h 1, 2, 3, 8, 9) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5660
Ihon epiteelin tyvikalvon vasta-aineet(S -IhotAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi. 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1657
Ihon epiteelin väliaineen vasta-aineet(S -IhovAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1658
Ihon immunofluoresenssitutkimus (Sk-PAD-IF, Sk-PAD-IgA) Työpäivisin Kudosnäyte Meche lin-näytteenottoputki. Kuljetus kylmäkuljetuspakkauksessa tai kylmägeelissä. 4047, 4766
Immunoglobuliini, kevyet ketjut, virtsasta (1681 dU-IgLc, 1983 U -IgLc) Vastausaika noin 10 arkipäivää 10 ml vuorokausi- tai kertavirtsaa. Säilöntäaineita ei lisätä. 2-8°C 7 vrk, lähetys kylmässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna 1681, 1983
Immunoglobuliini, oligoklonaalinen, likvorista(Li –IgG-Oc) 1 kerta viikossa Kirkasta likvoria 1 ml (muoviputkessa) ja seerumi 1 ml (seerumi geeliputki). Likvorin ja seerumin tulee olla samaan aikaan otettuja. 2-8°C 2-3 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 6168
Imipramiini(S –Imipr) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi. Ei geeliputkeen. 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1660
Immunoglobuliini A, sekretorinen syljestä,(Se-IgASekr) Tulos valmiina noin 7 arkipäivässä.

Sylkinäyte 2 ml.
Sylkinäyteputki, joka tilataan SYNLABin kotisivujen kautta.
Enintään 24 tuntia huoneenlämmössä tai jääkaappilämpötilassa (2 – 8 oC), pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20 oC).
Sylkinäytteen pakastuksessa tulee huomioida se, että näyte tulee sentrifugoida ennen pakastusta.
3289
Immunoglobuliinit (S -Ig) (S -IgA, -IgG, -IgM) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1666, 1676, 1688
Immunoglobuliini D (S -IgD) 1 kerta viikossa, vastausviive noin 6 arkipäivää. 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Kuljetus kylmälähetyksenä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 1670
Immumoglobuliini E, perusseulonta (S -IgE-Ps) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3834
Immunoglobuliini E (S -IgE) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1673
Immunoglobuliini E, suunnattu seula (S -IgE-Ss) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3835
Immunoglobuliini E, suunnattu seula ja erittely (S -IgE-Sse) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4224
Immunoglobuliini G, likvorista (Li -IgG) 1 kerta viikossa 1 ml likvoria ja 1 ml seerumia. 2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 1675
Immuoglobuliini G, alaluokat (S –IgG-Sc) Vastausviive 3-5 arkipäivää 2 ml seerumi 2-8°C 2-3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3192
Immunoglobuliini, kevyet ketjut, vapaat (S –IgLc-V)
Osatutkimukset:
(S –IgLcK-V, S –IgLcL-V,
S –K/L-s-V)
Vastausviive noin 4-5 arkipäivää 1 ml seerumia. 2-8°C 3 viikkoa. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4949
Immunokompleksit, kiertävät, seerumista (3050 S-CIC) 1 kertaa viikossa, vastausviive noin 8 arkipäivää. 1 ml seerumi Säilytys ja kuljetus pakastettuna. 3050
Influenssa A -virus, IgG-vasta-aineet, seerumista (S-InfAAbG) Vastausviive noin 5 arkipäivää. 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 4419
Infliksimabi, pitoisuusmääritys, seerumista (S -Infli), Infliksimabi vasta-ainemääritys, seerumista (S -InfliAb) Vastausviive noin 4-15 arkipäivää. 1-2 ml seerumia

Näyte säilyy 7 vuorokautta jääkaapissa. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Lähetys huoneenlämmössä. Pakastettu näyte lähetettävä pakastelähetyksenä.

6381
6380
Infantiili neuronaalinen seroidilipofuskinoosi, DNA-tutkimus, verestä(B –INCL-D) Vastausviive noin 12 arkipäivää laboratorioon saapumisesta 3-5 ml EDTA-verta. Näyte säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä.
Kuljetus huoneenlämmössä, ei saa jäätyä.
4657
Interleukiini 6, plasmasta(P -IL6) Tutkimuksen tekotiheys arkipäivisin (ma-pe), vastaus valmiina 4 arkipäivässä. 1 ml Li-hepariini-plasmaa. Kylmänäytteenotto. Plasma erotellaan välittömästi ja pakastetaan. Säilytys ja kuljetus pakastettuna. 4842
Interleukiini 8, seerumista(S -IL8) 1 kertaa kahdessa viikossa 1 ml seerumia. Geeliputki ei sovellu. Kylmänäytteenotto. Seerumi erotellaan välittömästi ja pakastetaan. Säilytys ja kuljetus pakastettuna. 10004
Inhibiini B, seerumista(S -InhibB) 1 kertaa viikossa, vastaus valmiina 7 arkipäivässä. 1 ml seerumia. Näyte säilyy huoneenlämmössä enintään 2 tuntia. Lähetys kylmälähetyksenä, jos näyte on perillä 8 tunnin kuluessa näytteenotosta. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 6450
Insuliini (fS-Insu, S -Insu) Työpäivisin 1 ml paastoseerumi Huoneenlämmössä 8 tuntia, 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen pakastettuna. 6040, 1701
Insuliini, autoimmuunivasta-aineet, seerumista
(S –InsuAAb, 3847)
Tekotiheys 2 kertaa viikossa, vastaus valmiina 5 arkipäivässä, näytteen savuttua laboratorioon. 1 ml seerumia. Hemolyysi ja lipemia häiritsee määritystä. 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä (2-22°C). Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3847
Insuliini, vasta-aineet, seerumista(S -InsuAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi
Seerumi erotellaan mahdollisimman nopeasti sentrifugoinnin jälkeen.
2-8°C 24 h.
2-8°C, 24 tuntia.

Suosittelemme säilytystä ja lähetystä pakastettuna (-20°C:ssa).

1702
Insuliinin kaltainen kasvutekijä 1 (3253 S -IGF1) Työpäivisin 1 ml seerumi 2Huoneenlämmössä 8 tuntia, 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen pakastettuna. 3253
Insuliinin kaltaista kasvutekijää sitova proteiini 3 (S -IGFBP3) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 24 tuntia, pidempiaikainen säilytys -20°C. Kuljetus pakastettuna. 4503
Interleukiini-2:n reseptori, liukoinen (4844, S –IL2R) Vastaus valmiina 5 arkipäivässä, näytteen saapumisesta laboratorioon. 1 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näytteen säilytys pakastettuna (-20°C).
Kuljetus pakastettuna.
4844
Intrinsic factor, vasta-aineet (11037 S -IF-Ab) Tekotiheys 1 kertaa viikossa, vastausaika noin 6 arkipäivää 1 ml seerumia. 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 11037
Ionikanavataudit, geenipaneelimutaatiotutkimus, DNA-tutkimus verestä (14019, B -CHANNEL) Vastausviive noin 10 viikkoa 3 ml EDTA-verta Näyte lähetettävä mielellään jo näytteenottopäivänä mutta säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä. Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä. 14019
Isoniatsidi, kvalitatiivinen, virtsasta (U –INH-O) 1 kerta viikossa 10 ml virtsaa. Lisäaineetonputki. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3056
JAK2geenin mutaatio, DNA-tutkimus(B -JAK2-D) Vastausviive 6-11 arkipäivää. Tekotiheys 1 x 2 vko. 3 ml EDTA-verta, lapsilta 1ml. Säilyy tarvittaessa 1-4 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä. Lähetys huoneenlämmössä. 4952
Jodidi virtsasta (dU-I) valmistuu noin 7 arkipäivässä, näytteen saapumisesta laboratorioon Lisäaineeton vakuumivirtsaputki Vuorokausi virtsan tilavuus mitataan ja hyvin sekoitetusta virtsasta lähetetään näyte. Virtamäärä ja keräysaika ilmoitettava. 2–8°C 7 vrk, lähetys huoneenlämmössä tai viileässä. 3197
Kadmium, virtsasta(U – Cd) 1 kerta viikossa, vastaus valmiina noin 7 arkipäivässä Lisäaineeton vakuumivirtsaputki. Huoneenlämmössä 2 viikkoa, 2-8°C 3 kk. Säilytettävä huolellisesti suljettuna, korkkia ei saa avata. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1989
Kadmium, verestä(B -Cd) 1 kerta viikossa Hivenaineputki (2,7 ml). Ennen varsinaista verinäytteenottoa otetaan yksi ylimääräinen putki verta niin, että ihon pistoskohta ja neula huuhtoutuvat. 2-8°C 7 vrk kylmässä suljettuna, korkkia ei saa avata. Kuljetus viileässä 1988
Kalium virtsasta (1994 dU-K) Työpäivisin Lisäaineeton vakuumivirtsaputki. Vuorokausivirtsan tilavuus mitataan ja hyvin sekoitetusta virtsasta lähetetään näyte. Virtamäärä ja keräysaika ilmoitettava. Huoneenlämmössä 1 vrk, 2-8°C 1 viikko. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1994
Kalium, seerumista (2001 S -K) Työpäivisin 1 ml seerumi. Seerumi on eroteltava mahdollisimman nopeasti soluista. Hemolyysi häiritsee mittausta. 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 2001
Kalium, plasmasta (1999 P -K) Työpäivisin 1 ml Li-hepariiniplasmaa. Plasma on eroteltava mahdollisimman nopeasti soluista. Hemolyysi häiritsee mittausta. 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1999
Kaliumkanava, vasta-aineet (S –KKAb) Tekotiheys arkipäivisin (ma-pe), vastausviive noin 5 arkipäivää. 1 ml seerumia. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna 21156
Kalprotektiini, ulosteesta(F -Calpro) 2 kertaa viikossa, vastaus valmiina noin 3 työpäivässä. Ulostetta kuivassa purkissa. 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Näytettä ei pidä pakastaa. 4803
Kalsitoniini (fS-CT) Tekotiheys Ma-La, vastausaika 1-2 arkipäivää. 1 ml paastoseerumia, ei geeliputkeen. Kylmänäytteenotto. Säilytys -20°C. Kuljetus pakastettuna. 2008
Kalsium (S -Ca) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2013
Kalsium(dU-Ca) Työpäivisin Lisäaineeton vakuumivirtsaputki. Virtamäärä ja keräysaika ilmoitettava. Säilöntäaine 6 mmol/l HCL. Huoneenlämmössä 1 vrk, 2-8°C 3 viikkoa. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2011
Kalsium, albumiinikorjattu(S -Ca-Albk) Työpäivisin 1 ml seerumi Näyte säilyy noin 5vrk kylmässä. Lähetys huoneenlämmössä, jos näyte on perillä vuorokauden kuluessa. Pitempiakaista säilytystä varten säilytys ja lähetys pakastettuna. 6032
Kalsium, ionisoitunut
(fS -Ca-Ion)
Työpäivisin 1 ml paastoseerumi 2-8°C 2 vrk kylmässä suljettuna, korkkia ei saa avata. Kuljetus kylmässä. 2019
Kannabis, seulonta (3455 U -Canna-O) Ma-pe 10 ml kertavirtsaa Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Lähetys huoneenlämmössä
3455
Kannabis, varmistus (1880 U -CannaCt) 2-3 kertaa viikossa.
Vastausaika 3 arkipäivää
10 ml kertavirtsaa Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Lähetys huoneenlämmössä
1880
Karbamatsepiini(S -Karba) Karbamatsepiiniepoksidi(S -Karbae) 1 kerta viikossa
Viive 5 arkipäivää
1 ml seerumi, ei geeliputkeen. Näyte säilyy jääkaapissa 14 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna 2027, 3203
Kardiolipiini, vasta-aineet (VDRL), seerumista (S -KardAb) Työpäivisin 1-2 ml seerumi Säilytys 3 vrk (2-8°C).
Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä (2-14°C).

Pidempiaikainen säilytys ja kuljetus pakastettuna (-20°C).

2031
Kardiolipiini, IgG vasta-aineet (3609 S –KardAbG) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3609
Karnitiini, totaali(S -Karni-T) 1 kerta viikossa 1-2 ml seerumi Seerumi pakastetaan ja lähetetään pakastettuna. 3853
Karsinoembryonaalinen antigeeni (S -CEA) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2034
Kasvuhormomi (fS-GH) Työpäivisin 1 ml paastoseerumi. Potilaan tulee levätä 30 min ennen näytteenottoa. 2-8°C 3 vrk, kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä (+2-+22°C). Pidempiaikainen säilytys -20°C. 2035
Keliakian HLA-tautiassosiaatiotutkimus(B -HLAKeli) Tekotiheys kerran viikossa, vastaus valmiina 5 arkipäivässä. EDTA-verta 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä (+2-+22°C). Pidempiaikainen säilytys ja kuljetus pakastettuna. 4640
Keliakiatutkimus, laaja ja HLA-tautiassosiaatiotutkimus(Keli-XL) (S -DGPAbA,S - DPGAbG, S - EMAbA, S - IgA, S - tTGAbA, B -HLAKeli) 5 arkipäivää 2 ml seerumia ja EDTA-verta 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 9037, 6300, 6299, 4390, 1666, 1885, 4640
Keliakiatutkimus, laaja(Pt-Kelia-La) ( S - DGPAbA, S -DGPAbG, S -EMAbA, S -IgA,S - tTGAbA) 4 arkipäivää 3 ml seerumia 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 645, 6300, 6299, 4390, 1666, 1885
Keliakiatutkimus,
seulonta(Pt-KeliSeu (S -IgA, S -tTGAbA)
3 arkipäivää 2 ml seerumia 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 653, 1666, 1885
Keliakiatutkimus, suppea(Pt-Kelia-Su) (S -DGPAbA, S -DGPAbG, S -tTGAbA, S -IgA)) 4 arkipäivää 2 ml seerumia 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 9035, 6300, 6299, 1885, 1666
Kennedyn tauti, bulbospinaalinen lihasatrofia, DNA-tutkimus, verestä (B –SBMA-D) 1 kerta viikossa 3-5 ml EDTA-verta Näyte säilyy tarvittaessa 1-2 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä. Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä.

10177
Keramidit, sydänkohtausriskitesti (10202 Pt-Hertta) Vastausviive noin 7-12 arkipäivää laboratorioon saapumisesta 1 ml seerumia (minimi 0,5 ml). Seerumigeeliputki 3,5 ml. Näyte sentrifugoitava tunnin sisällä näytteenotosta.

Pyynnön mukana tulee antaa lisätiedot;

Sydänkohtausriskitesti:

Onko diagnosoitu sepelvaltimotauti? K/E

Käyttääkö kolesterolilääkettä? K/E

Diabetesriskitesti:

Onko diagnosoitu diabetes? K/E

Ikä

Sukupuoli

Pituus

Paino

2-8°C 3 vrk.
Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Lähetys huoneenlämmössä tai viileässä. Pakastettu näyte kuljetetaan pakastettuna.
10202
Keruloplasmiini(S -Kerulo) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi Näyte säilyy huoneenlämmössä 7 vrk, 2-8°C 14 vrk. Lähetys huoneenlämmössä. 2041
Ketiapiini (S –Ketiap) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia, ei geeliputkeen 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4631
Jodidi (S –I) valmistuu noin 5 arkipäivässä, näytteen saapumisesta laboratorioon 1 ml seerumia, ei geeliputkeen. Ennen varsinaista näytteenottoa otetaan yksi ylimääräinen putki verta niin, että ihon pistoskohta ja neula huuhtoutuvat. 2–8°C 7 vrk, lähetys huoneenlämmössä tai viileässä. 9508
K-vitamiini, seerumista (S –K-Vit) 2 kertaa viikossa 1 ml paastoseerumia, ei geeliputkeen. Näyte on suojattava valolta. 14 vrk (2-8°C), lähetys huoneenlämmössä. 10142
KIT-geenin D816V-mutaation osoitus, verestä(B –KIT816) Vastausviive noin 8 arkipäivää laboratorioon saapumisesta 3-5 ml EDTA-verta. Näyte tulee pyrkiä lähettämään näytteenottopäivänä laboratorioon. Tarvittaessa lyhytaikainen 1 vrk säilytys jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä, näyte ei saa jäätyä. 8674
Kinidiini, seerumista (2054 S -Kinid) Tutkimuksen tekotiheys 1 kerta 2 viikossa 1 ml seerumia, ei geeliputkeen 2–8°C 3 vrk, Lähetys huoneenlämmössä (18-22°C).
Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.
2054
Kiteet (kval)(Sy-Kide-O) Vastausviive noin 3 työpäivää Nivelnestettä Li-hepariiniputkessa noin 1 ml. Säilyy 5 vrk kylmässä, lähetys viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2055
Kivianalyysi, virtsasta
(U -Kivi)
1 kertaa kahdessa viikossa Virtsakivi muoviputkessa tai muovirasiassa. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2058
Klobatsaami (S –Klobat) 1 kerta viikossa 2 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3854
Klomipramiini (3500 S –Klopi) 1 kerta viikossa 2 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3500
Klonatsepaami (S -Klona) 1 kerta viikossa 2 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3060
Kloridi (S -Cl) Työpäivisin 1 ml seerumi Huoneenlämmössä tai 2-8°C 7 päivää. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 2082
Kloridi, vuorokausivirtsasta
(dU -Cl)
1 kerta viikossa 10 ml hyvin sekoitettua vuorokausivirtsaa. 2-8°C 3-4 vrk. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2077
Klooripromatsiini
(S –Klorprom)
1 kerta viikossa 2 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3963
Klotsapiini
(S -Klotsa )
2-3 kertaa viikossa, vastausviive 4-7 arkipäivää. 2 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3964
Koboltti (B -Co, U -Co) noin 5-7 arkipäivää EDTA-verta tai Li-hepariiniveri, hivenaineputki.
10 ml virtsaa
2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 6164, 3456
Kolesteroli (2095 fS-Kol) Työpäivisin 1 ml seerumia, paasto on suositeltavaa mutta ei välttämätöntä. Huoneenlämmössä tai 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 2095
Kokaiini, seulonta (4128 U -Koka-O) Ma-pe 10 ml kertavirtsaa Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Lähetys huoneenlämmössä.
4128
Kokaiini, varmistus (1884 U -KokaCt) Tehdään 2-3 kertaa viikossa.
Vastausaika 3 arkipäivää

10 ml kertavirtsaa Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Lähetys huoneenlämmössä.
1884
Kolesteroli, high density lipoproteiinit (2097 fS-Kol-HDL) Työpäivisin 1 ml seerumia, paasto on suositeltavaa mutta ei välttämätöntä. 2-8°C 4 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2097
Kolesteroli, low density lipoproteiinit (fS-Kol-LDL) Työpäivisin 1 ml seerumia, paasto on suositeltavaa mutta ei välttämätöntä. 2-8°C 4 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2099
Kollageeni I:n beta-karboksiterminaalinen telopeptidi (CTx) (9662, fP-CTx)
Vastaus valmiina 4 arkipäivässä, näytteen saapumisesta laboratorioon. 1 ml EDTA-plasmaa Näyte säilyy 1 vrk huoneenlämmössä (18-22°C), 8 vrk (2-8°C), pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20°C).
Näytteen kuljetus huoneenlämmössä (+22 °C), mikäli näyte saapuu keskuslaboratorioon 24h sisällä näytteenotosta.
9662
Kollageeni I:n aminoterminaalinen telopeptidi(U -INTP) 1 kerta kahdessa viikossa Lisäaineeton vakuumivirtsaputki. 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4477
Komplementti C1q
(P –C1q)
1 kerta kahdessa viikossa, vastausviive noin 12 arkipäivää. 1 ml EDTA, hepariini plasmaa tai seerumia Näyte säilyy 5 vrk jääkaapissa, kuljetus viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 8534
Komplementti C3 (S -C3) Työpäivisin. Tulos valmiina noin 3 arkipäivän sisällä. 1 ml seerumi Säilyy 2 vrk huoneenlämmössä, 5 vrk jääkaapissa 2-8 °C. Lähetys huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna (-20°C). 2106
Komplementti C4, seerumista (2107 S –C4) Työpäivisin. Tulos valmiina noin 3 arkipäivän sisällä. 1 ml seerumi 1 vrk huoneenlämmössä, jääkaapissa 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja kuljetus pakastettuna. 2107
Kopeptiini
(S -Kopept, P -Kopept)
Tekotiheys 2-3 kertaa viikossa, vastaus valmiina 6 arkipäivässä. 1 ml seerumi tai EDTA plasmaa/Li-hepariiniplasmaa. Ennen näytteenottoa tulee välttää runsasta nesteiden nauttimista, kahvin ja teen vähäisintäkin nauttimista sekä nikotiinia (10 - 12 h).
Mikäli kopeptiini määritetään plasmasta ja haluaa tarkemman viitearvon niin tulee myös lähettää samanaikaisesti otettu seeruminäyte S -Osmol (KL 2443) määritystä varten.
Plasma 2-8°C 3 vrk, pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 6355, 6356
Koriongonadotropiini, ihmisen (2122 S -hCG) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2122
Koriongonadotropiini, vapaa B-ketju
(S –hCG-B-V)
Arkipäivisin, vastausaika 2 arkipäivää. 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk, lähetys kylmälähetyksenä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 4235
Kortisoli (S –Korsol) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 2129
Kortisoli syljestä (Sa -Korsol) Tulos valmiina noin 7 päivän sisällä. Sylkinäyte 2 ml.
Sylkinäyteputki, joka tilataan SYNLABin kotisivujen kautta.
2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
Pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20°C).
9950
Kortisolia sitova globuliini(S -CBG) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 9374
Kortisoli, vapaa (2130 dU-Kors-V) 1 kerta viikossa
Vastausaika
6 arkipäivää
Lisäaineeton vakuumivirtsaputki. Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitettava. Säilytys jääkaapissa 2-3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2130
Kosteusvauriopaneeli, laaja, IgE vasta-aineet, seerumista(S -KoLaIgE) Työpäivisin. Viive 3 arkipäivää 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5664
Kotiini, seerumista
(S -Cot)
1 kertaa kolmessa viikossa 1 ml seerumi. Geeliputki ei sovellu. 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 9050
Kosteusvauriopaneeli, laaja, IgG vasta-aineet, seerumista (9617 S -KoLaIgG) Arkipäivisin. Vastausaika noin 3 arkipäivää. 1 ml seerumi. 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä. Pakastettu näyte lähetettävä pakastettuna. 9617
Kotiini, virtsasta
(U -Cot)
1 kertaa kolmessa viikossa 10 ml virtsaa. Lisäaineeton vakuumivirtsaputki. 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3969
Kreatiniini (P -Krea) Työpäivisin 1 ml Li-hepariiniplasmaa. Vältettävä punaisen lihan syömistä ja fyysistä rasitusta ennen näytteenottoa. 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 4600
Kreatiniini (2143 S -Krea) Työpäivisin 1 ml seerumi. Vältettävä punaisen lihan syömistä ja fyysistä rasitusta ennen näytteenottoa. 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.
2143
Kotiniini, virtsasta (3969 U -Cot) Vastausaika noin 5 arkipäivää 10 ml kertavirtsa. Ei säilöntäaineita. 3 vrk jääkaapissa. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä, pakastettu näyte kuljetettava pakastettuna. 3969
Kreatiinikinaasi
(S -CK)
Työpäivisin 1 ml seerumi. Hemolyysi häiritsee mittausta. 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämpötilassa tai viileässä. 2134
Kreatiinikinaasi, isoentsyymit(S -CK-Is) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi. Hemolyysi häiritsee mittausta. 2-8°C 5 vrk, Kuljetus viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2137
Kreatiinikinaasi, MB-alayksikkö, massa (S -CK-MBm) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 2 vrk, Pidempiaikainen säilytys -20°C. Kuljetus kylmässä tai pakastettuna. 4236
Kreatiniini (U -Krea) Työpäivisin Lisäaineeton vakuumivirtsaputki. 2-8°C 6 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2145
Kreatiniini(dU-Krea) Työpäivisin Lisäaineeton vakuumivirtsaputki. Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitettava. Huoneenlämmössä 2 vrk, 2-8°C 6 vrk, Pidempiaikainen säilytys -20°C. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2141
Kreatiniinin poistuma
(Pt-Krea-Cl, U -Krea,
S -Krea)
2 kertaa viikossa Vuorokausivirtsakeräys.
1 ml seerumia ja lisäaineeton vakuumivirtsaputki. Ilmoitettava potilaan paino, pituus, keräysaika ja virtsamäärä.
2-8°C 6 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2146
Kromi, seerumista(S -Cr, B -Cr) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi, hiveanainetutkimuksille tarkoitettu erikoisnäytteenottoputki. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 2148, 2147
Kromi, virtsasta(U -Cr) 1 kerta viikossa 10 ml vakuumi virtsanäyteputki. 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2149
Kromograniini A(S-CgA) Tulos valmiina noin 5 arkipäivässä. 1 ml seerumi. Kylmänäytteenotto, seerumi tulee pakastaa kolmen tunnin sisällä erottamisesta.
Geeliputki ei sovellu.
Säilytys -20°C 1 kuukausi. Kuljetus pakastettuna. 4504
Kromosomi- ja FISH-tutkimus (B –Krom+F) 1 kerta viikossa 2-5 ml EDTA-verta. Näytettä ei saa sentrifugoida. Näyte lähetetään laboratorioon näytteenottopäivänä, poikkeustapauksissa voi säilyttää lämpötilassa +4 °C 24 tuntia, mutta säilytys vaikuttaa epäsuotuisasti solujen viljelyyn. Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä. 8011
Kromosomien mikrodeleetioiden FISH-tutkimus, verestä(B –FISHDel) Vastausviive noin 8 arkipäivää. 3-5 ml hepariiniverta. Ei saa sentrifugoida. Säilytettävä huoneenlämmössä. Lähetys näytteenottopäivänä huoneenlämmössä, ei saa jäätyä. 4770
Kromosomitutkimus (2151 B -Kromos) Vastausviive noin 14 arkipäivää. 1 putki Li-hepariiniverta. Vastasyntyneestä riittää 2 ml näytettä. Näytettä ei saa sentrifugoida. Näyte lähetetään laboratorioon näytteenottopäivänä, poikkeustapauksissa voi säilyttää lämpötilassa +4 °C 24 tuntia, mutta säilytys vaikuttaa epäsuotuisasti solujen viljelyyn. Näytteenotto ja lähetys tulee ajoittaa alkuviikkoon ma-ke. Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä. 2151
Kromosomitutkimus, kudosnäytteestä(Ts-Kromos) 1 kerta kolmessa viikossa Kudosnäyte steriilissä NaCl-liuoksessa tai PBS-puskurissa. Kudosnäytteen ohessa toimitettava kontaminaation poissulkemiseksi äidin EDTA-verinäyte. Lähetettävä laboratorioon alkuviikosta maanantaisin ja tiistaisin. Säilytys ja lähetys näytteenottopäivänä huoneenlämmössä. Jos näytettä ei voida lähettää heti näytteenottopäivänä laboratorioon, säilytys jääkaapissa. 3741
Kromosomitutkimus, lapsivedestä (Am-Kromos) 1 kerta kolmessa viikossa 10-15 ml natiivia lapsivettä steriilisti suljetussa alkuperäisruiskussa. Näytettä ei saa sentrifugoida. Lähetettävä laboratorioon alkuviikosta maanantaisin ja tiistaisin. Kuljetus näytteenottopäivänä huoneenlämmössä, näyte ei saa jäätyä. 2150
Kryoglobuliini(S -Kryog) 1 kerta viikossa
Viive noin 5 työpäivää.
2-3 ml seerumia. Huom! geeliputki ei sovellu. Esikäsittely: Kokoveri säilytettävä +37 °C:ssa 4 h, seerumi erotellaan lämpimänä ja inkuboidaan +4 °C:ssa Eroteltu seerumi voidaan säilyttää kylmässä 5-7 vrk, lähetys kylmässä. 3656
Kryopresipitaatin analyysi (S -Kryopre) Analyysi tehdään tarvittaessa. Esikäsittely: Näyteputki (ei geeliputki) esilämmitetään +37 °C:ssa noin puoli tuntia ennen näytteenottoa. Kokoveri säilytettävä +37 °C:ssa 4 h, tai kunnes näyte on hyytynyt. Solut ja seerumi erotellaan lämpimänä. Mikäli seerumia ei erotella lämpimänä, voidaan kryoglobuliineja menettää. Eroteltu seerumi säilyy
2-8°C kylmässä 5-7 vrk, lähetys kylmässä.
2159
Kudostransglutaminaasi, vasta-aineet(S -tTgAbA, S -tTGAbG) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk, Pidempiaikainen säilytys -20°C. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1885, 1886
Kupari, plasmasta (2170 P -Cu) Vastausviive noin 5 arkipäivää. 1 ml hepariiniplasmaa, näyte otetaan esim. hepariin-erikoisputkeen (hivenaineanalyyseihin tarkoitettuun näytteenottoputkeen).

Ennen varsinaista näytteenottoa otetaan yksi ylimääräinen putki verta niin että ihon pistoskohta ja neula huuhtoutuvat.

Hemolyysi ja lipeemisyys häiritsee, aiheuttaa virheellisen korkean kuparituloksen.

2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2170
Kupari, vuorokausivirtsa(dU-Cu) 1 kerta viikossa Lisäaineeton vakuumivirtsaputki, 10 ml. Keräysaika ja virtsamäärä pitää ilmoittaa. 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2169
Kylmähemagglutiniinit(S -Kyhemag) 1 kerta viikossa 3 ml EDTA-verta ja 1 ml lämpimänä eroteltua seerumia. Geeliputki ei sovellu näytteenottoon. Verinäyte on säilytettävä +37 °C:ssa kunnes solut ja seerumi on eroteltu toisistaan näytteen hyydyttyä. Jos lämpökäsittely ei ole mahdollista, näytteeksi voi myös lähettää pelkästään 3 ml EDTA-verta. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2173
Kystatiini C (S -KysC) 2 kertaa viikossa, vastausviive 3 arkipäivää. 1 ml seerumi 2-8°C 4 vrk, Pidempiaikainen säilytys -20°C. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1887
Kystisen fibroosin geeni, 50 yleiseurooppalaista geenivirhettä, verestä(B –CFTR-D) 1. vaihe, vastausviive noin 8 arkipäivää laboratorioon saapumisesta

2. vaihe, vastausviive noin 15 arkipäivää

3-5 ml EDTA-verta. Näyte säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä.
Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä.
4643
Laaja huume- ja lääkeaineseulonta (LC-TOFMS), virtsa (9444 U -HuumTOF) 4-5 kertaa viikossa.
Vastausaika 6-12 arkipäivää
Vähintään 20 ml kertavirtsaa Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Lähetys huoneenlämmössä.
9444
Laaja huume- ja lääkeainetutkimus (seulonta ja varmistus), virtsa (1872 U -HuumL-O) 4-5 kertaa viikossa.
Vastausaika
6-12 arkipäivää.
20 ml kertavirtsaa Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä. 1872
Laktaatti
(fP-Laktaat)
Vastaus valmiina 3 arkipäivässä, näytteen saapumisesta laboratorioon 1 ml paastoplasmaa (NaF-putki) 2-8°C 1 vrk. kuljetus viileässä, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 2184
LOSMoN-tauti, aikuisiän motorinen neuronopatia, CHCHD10-geenin mutaatiot, DNA-tutkimus, verestä (10195, B-CHD10-D) Vastausviive noin 5 viikkoa 5 ml EDTA-verta Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä. 10195
Laktaatti-dehydrogenaasi (S -LD) Työpäivisin 1 ml seerumi. Hemolyysi häiritsee mittausta. 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 2194
Laktaattidehydrogenaasi, isoentsyymit, seerumista(S –LD-Is) Tekotiheys 3 kertaa viikossa, vastaus valmiina 7 arkipäivässä. 2 ml seerumia. Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen. Säilyy 7 vrk huoneenlämmössä. Näytettä ei saa missään vaiheessa säilyttää jääkaapissa tai pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä. 2187
Laktoosi-intoleranssi, DNA-tutkimus (4614 B -Lakt-D) Vastausviive noin 3 arkipäivää. EDTA-veri 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4614
Laktoosi-intoleranssi, DNA-tutkimus poskisoluista( Mu-Lakt-D Vastausviive noin 3 arkipäivää. Limakalvonäyte poskesta. Säilyvyys huoneenlämmössä 7 vrk. 6333
Lamotrigiini(S -Lamotri) 1 kerta viikossa 2 ml seerumia. Geeliputki ei sovellu. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 4328
Langerhansin saareke, vasta-aineet(S -LangAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2198
Lasko (B -La) Työpäivisin 3 ml K2/K3 EDTA-kokoverta. Huoneenlämmössä 4 tuntia, 2-8°C 2 vrk. Kuljetus viileässä. 2203
LDL-reseptorigeenin mutaatio, DNA-tutkimus, verestä (B -LDLRe-D) 1 x 2 viikossa, vastausviive 10-12 arkipäivää. 2-5 ml EDTA-verta Näyte voidaan lähettää huoneenlämmössä mikäli se saapuu laboratorioon viimeistään näytteenottoa seuraavana päivänä. Lyhytaikainen säilytys (1-4 vrk) kylmässä. Vaihtoehtoisesti näyte voidaan pakastaa (-20 Co) ja lähettää pakastettuna. 3865
Leberin optikusatrofia, DNA-tutkimus, verestä (B –LEBER-D) 1 kerta viikossa 2-5 ml EDTA-verta. Säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä. Lähetys huoneenlämmössä. Näyte voidaan pakastaa jolloin lähetys pakastettuna. 4672
Lehmänmaito, vasta-aineet(S -MaitAb) 1 kertaa kahdessa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2207
Legionella pneumophila, antigeeni, virtsasta (4632, U -LepnAg) Tulokset valmiina
5 työpäivässä
Puhtaasti laskettua virtsaa BD:n 11 ml:n säilöntäaineettomassa virtsaputkessa. 2-8°C 14 vrk.
Kuljetus viileässä (2-14°C)
4632
Legionella pneumophila, nukleiinihappo (kval) (4428, -LepnNhO) Tulokset valmiina
5 työpäivässä
Yskös kuivassa näytepurkissa tai nenänieluerite kuivassa FLOQSwab kuljetusputkessa. 2-8°C 7 vrk. 4428
Legionella, vasta-aineet, seerumista (2205, S -LegiAb) Tulokset valmiina
6 työpäivässä
1 ml seerumia 2-8°C 7 vrk.
Kuljetus
huoneenlämmössä tai viileässä (2-14°C)

2205
Leptiini (S –Leptin) Tekotiheys 3 kertaa viikossa, vastaus valmiina 4-5 arkipäivässä. 1 ml seerumia. Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta eroteltava ennen lähetystä. Huom. Näyte ei saa olla lipeeminen eikä hemolyyttinen. Säilytys ja lähetys pakastettuna. 10023
Levetirasetaami(S -Levet) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi. Geeliputki ei sovellu. Säilyvyys 5 vrk jääkaapissa (2-8°C), lähetys kylmässä tai viileässä(+2-+14°C). Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna (-20°C). 6169
Levomepromatsiini (S –Levomep) 1 kerta viikossa 2 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4333
Lihasspesifinen tyrosiinikinaasi, vasta-aineet ( S –MuSKAb) Vastausviive noin 7 arkipäivää. 1 ml seerumia. 2-8°C 7 vrk, lähetys kylmälähetyksenä. 6101
Lipaasi (fS-Lipaas) 2 kertaa viikossa, vastausviive noin 3 arkipäivää. 1 ml paastoseerumi 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2242
Lipidit( fS-Lipidit, fP-Lipidit) Työpäivisin 1 ml seerumi tai lihep-plasmaa. Paasto on suositeltavaa mutta ei välttämätöntä. 2-8°C 4 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.
2245, 6027
Lipoproteiini (a)(fS-Lipo(a) ) 1 kerta viikossa 1 ml paastoseerumi 2-8°C 4 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna enintään 6 kk ajan. 4144
Lipoproteiini profiili, seerumista (10210, S –Lipprof) Vastausviive noin 10 arkipäivää. 1 ml seerumia 2-8°C 6 vrk.
Kuljetus kylmässä tai viileässä (+2-+14 °C).

Huom. Ei saa pakastaa.

10210
Lipoproteiini, apoA1(fS-LipoA1) Noin 5 arkipäivää 1 ml paastoseerumi 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2247
Lipoproteiini, apoB (fS-LipoB) Noin 3 arkipäivää 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2248
Listeria, nukleiinihappo(-ListNhO) Noin 5 arkipäivää Likvori, EDTA-veri tai tikkunäyte (esim. limakalvolta) 2-8°C 3 vrk. Kuljetus viileässä. 9061
Listeria, viljely (2257, -ListVi) Tulokset valmiina
5 työpäivässä
Sivelynäytteet: Bakteerikuljetusputki Amies Transystem M40,
Kudospalat:
eSwab, Näytteenotto ja kuljetusputki
2-8°C 3 vrk.
Kuljetus viileässä (2-14°C)
2257
Lisämunuais, vasta-aineet(S -AdrAb) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 2 viikkoa. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2258
Liukoisten ENA-vasta-aineiden jatkotutkimus (S –ENAL-Jt) 1 kerta viikossa 2 ml seerumia 2-8°C 5 vrk. Lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 13758
Loratsepaami (S –Lorat) 1 kerta viikossa, vastausviive 5 arkipäivää. 1 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3689
Litium(S -Li) Viive 6 arkipäivää 1 ml seerumia.
Suosittelemme, että näyte otetaan aamulla ennen seuraavan lääkeannoksen nauttimista, (noin 12 tunnin kuluttua edellisestä lääkeannoksesta). Seerumia ei suositella otettavaksi geeliputkeen, erottelu noin tunnin kuluessa näytteenotosta.
Näyte säilyy enintään 6 vrk jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2260
Lupusantikoagulantti, plasmasta (3578 P -LupusAK) Tulokset valmiina noin 7 arkipäivässä. Tekotiheys 1 kerta kahdessa viikossa 2 ml Na-sitraattiplasmaa. Plasma erotetaan ja pakastetaan. Säilytys ja kuljetus pakastettuna -20°C. 3578
Luteinisoiva hormoni (S -LH) Työpäivisin 1 ml seerumi Huoneenlämmössä 3 vrk, 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2265
Ly-Kudosantigeeni B27 (3075 Ly-HLAB27) 1 kertaa viikossa 3 ml EDTA-verta 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 3075
Lyijy, verestä(B -Pb) 1 kerta viikossa Hivenaineanalyysiin tarkoitettu hepariiniputki tai litium-hepariininäyte. Ennen varsinaista näytteenottoa otetaan yksi ylimääräinen putki verta niin, että ihon pistoskohta ja neula huuhtoutuvat. Kokoverinäytteet sekoitetaan hyvin näytteenotossa, niin että hepariini sekoittuu täysin veren kanssa. Hyytymät häiritsevät määritystä. Putki (1 putki) lähetetään sellaisenaan laboratorioon. 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 2271
Lyijy, virtsasta(U -Pb) 1 kerta viikossa Lisäaineeton vakuumivirtsaputki 10 ml. 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2274
Lysotsyymi(S -LZM, Li-LZM) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia tai likvoria 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2289, 2287
Lääkeaineiden varmistusanalyysit (U –AmfetCt, U –BarbiCt, U –BendiCt, U –BupreCt, U –FensyCt, U –CannaCt, U –KokaCt, U –MetadCt, U –OpiaaCt, U –GHBCt, U –PregaCt, U -FentaCt) 1 kerta viikossa 10 ml virtsaa 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 1810, 1818, 1820, 1822, 1848, 1880, 1884, 1892, 1902, 4612, 10081, 10030
Mycobakterium tuberculosis-herkistyneet solut, gammainterferoni, eritys(B -TbIFNg) 1 kerta kahdessa viikossa Erikoisputket, jotka tilataan laboratoriosta.
Näyteputket pakataan takaisin samaan laatikkoon, jossa ne tilattaessa lähetettiin.
Kts. tuotekuvaus 6173
Mycobacterium tuberculosis, erikoisviljely verestä (B -TbEVi) Viive 5 viikkoa Näyte otetaan mykobakteeriveriviljely-pulloon (Bactec Myco/F Lytic, BD tai 3 - 5 ml Li-hepariini vertaverta tai
1 - 5 ml luuydinnäytettä.

Säilytys huoneenlämmössä. Kuljetus huoneenlämmössä. 4438
Mangaani ( S-Mn, B -Mn,U -Mn) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml seerumia, hivenaineputki. Na-hepariiniputki kokoverta.
10 virtsaa lisäaineeton vakuumivirtsaputki.
2-8°C 4-5 vrk. Lähetys kylmässä tai mikäli kuljetus laboratorioon vuorokauden sisällä, lähetys huoneenlämmössä. 1760, 3748, 2323
Magnesium
(S -Mg)
Työpäivisin 1 ml seerumia.
Erotettava mahdollisimman nopeasti soluista. Hemolyysi ja lipeemia häiritsevät mittausta.
2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2303
Magnesium, vuorokausivirtsasta(dU –Mg) 1 kerta viikossa 10 ml hyvin sekoitettua vuorokausivirtsaa. Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitettava.
Säilöntäaine 6 mmol/l HCL.
2-8°C 4 vrk. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2299
Makroprolaktiini(S -PRLmakr) 1 kerta viikossa 2 ml seerumia. Potilaan oltava 2 tuntia hereillä ennen näytteenottoa. Näyte otetaan klo 10-14 välillä. Huoneenlämmössä 1 vrk, kylmässä 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 6083
Maksa autovasta-aineet, immunoblottaus (S –MaksaAb) Vastausviive noin 5 arkipäivää 1 ml seerumia. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 10035
Maksa- ja munuaismikrosomi, vasta-aineet (2313 S –LKMAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 2313
Manteli- ja fenyyliglyoksyylihappo,virtsasta (U -MaPGa) 1 kerta viikossa 10 ml virtsaa. Säilöntäaineeton vakuumivirtsaputki. 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä. 1761
Mato, lajinmääritys (1890, MatoLm) Tulokset valmiina
3 työpäivässä
Kokonainen mato tai sen osa erotetaan ulosteesta, tarvittaessa huuhdellaan vesijohtovedellä ja upotetaan näyteastian säilytysnesteeseen.
Para-Pak, ULTRA EcoFix TAI Ulostepurkki, formaliini.
Näytteen kuljetus
viileässä (2–14°C) tai huoneenlämmössä.
1890
Mato, vasta-aineet seerumista (S -MatoAb) Vastausviive noin 14 arkipäivää 2 ml seerumi 2-8°C 7 vrk.
Kuljetus viileässä (2-14°C).
9422
MERFF-oireyhtymä, DNA-tutkimus, verestä(B –MERFF-D) 1 kerta kahdessa viikossa 2-5 ml EDTA-verta. Säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä. Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä. 4668
Metanefriini(dU-Metnef) 1 kerta kahdessa viikossa. Lisäaineeton vakuumivirtsaputki. Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitettava. Säilöntäaine 6 mmol/l HCL. 2-8°C 5 vrk, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2336
Metoksihydroksimandelaatti (2345 dU-MOMA) Vastausaika 5 arkipäivää Vuorokausivirtsa.
10 ml vakuumivirtsaputki.
Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitettava.
Säilöntäaine 6 mmol/l HCL.
Näytteet, joiden pH on noin 3, säilyvät ainakin viikon huoneenlämmössä. Lähetys huoneenlämmössä. 2345
Metoksityramiini (3-), vuorokausivirtsasta(dU -MTA) 1 kerta viikossa Vuorokausivirtsa.
10 ml vakuumivirtsaputki.
Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitettava.
Säilöntäaine 6 mmol/l HCL.
Näytteet, joiden pH on noin 3, säilyvät ainakin viikon huoneenlämmössä. Lähetys huoneenlämmössä. 3873
Metotreksaatti
(S -MTX)
1 kerta kahdessa viikossa 1 ml seerumia (ei geeliputkeen)
Näyte otetaan lääkärin suosituksen mukaan.
Näyte otetaan yleensä lääkeinfuusiopäivän jälkeisenä aamuna (24 tunnin näyte) ja tarpeen mukaan, sitä seuraavina aamuina (48 tunnin ja 72 tunnin näytteet)
Huom. Näyte tulee suojata valolta. Säilyvyys noin 3 vuorokautta jääkaapissa, lähetys kylmälähetyksenä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. Näyte lähetetään kylmälähetyksenä. Pakastettu näyte lähetetään pakastettuna. 2346
Metyylifenidaatti, varmistus (9654 U -MetfeCt) Tehdään kerran viikossa.
Vastausaika 3 arkipäivää
2.5 ml kertavirtsaa Näyte säilyy jääkaapissa 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Lähetys huoneenlämmössä.
9654
Metyylihippurihappo, virtsasta (U -Methipp) Vastausviive 10 arkipäivää. 10 ml virtsaa. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus kylmälähetyksenä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3229
Metyylihistamiini virtsasta (3874, dU-Mhistam ja 9438, U –Mhistam)
Tutkimuksen tekotiheys kerran viikossa, vastaus valmiina 11 arkipäivässä, näytteen saapumisesta laboratorioon.

dU-MHistam: 5 ml vuorokausivirtsaa (minimimäärä 2 ml).
U -MHistam: 5 ml kertavirtsaa (minimimäärä 2 ml), kauan rakossa ollutta virtsaa.

Lyhytaikainen säilytys huoneenlämmössä (18-22°C), pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20°C).

3874, 9438
Metyylimalonaatti(S -MetMal) Tekotiheys 2 kertaa viikossa, vastaus valmis 6 arkipäivässä. 1 ml seerumi
Lipeemisyys häiritsee.
Näytteen säilytys ja lähetys pakastettuna (-20°C:ssa). 4147
Microsporidia, nukleiinihappo (kval) (10172, -MicrNhO) Tulokset valmiina
5 työpäivässä
Ulostetta n. 5 g (muutaman herneen kokoinen nokare) tai n. 5 ml kuivassa ulostepurkissa. Näytteen säilytys ja kuljetus
pakastettuna (-20°C).
10172
Mirtatsapiini (S –Mirtats) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 1895
Mitokondria, vasta-aineet(S -MitoAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 2357
Moklobemidi (S –Moklob) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia, ei geeliputkeen. Säilytys ja lähetys pakastettuna. 1896
Moniresistentit gramnegatiiviset sauvat, viljely (-MDRsVi) 1 kerta viikossa Kaksi vanutikkunäytettä kahteen bakteerikuljetusputkeen: (kainalo + nivuset ja uloste tai peräaukko)
Jos halutaan tutkia virtsanäyte, otetaan se kuten U-BaktVi-tutkimuksessa.
2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 20837
Multippeli endokriininen neoplasia tyyppi 1, DNA-tutkimus, verestä, tunnetut mutaatiot(B –MEN1-D) 1 kerta kahdessa viikossa 2-5 ml EDTA-verta. Näyte lähetettävä välittömästi laboratorioon. Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä. 4340
Munasarja, vasta-aineet (S –OvarAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2362
MTHFR-geenin variaatiotutkimukset, DNA-tutkimus, verestä (6031 B -MTHFR-D, 10176 B -MTHFR2-D) 1 kerta viikossa 3-5 ml EDTA-verta, minimi 1 ml. Näyte säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä. 6031, 10176
Mukonihappo, virtsasta(trans, trans)(U –Mukon) Vastausviive noin 12 arkipäivää. 10 ml virtsaa Huoneenlämmössä 7 vrk, jääkaapissa 2-8°C 2 viikkoa ja pakastettuna -20°C 2 kuukautta.

Lähetys säilytyslämpötilan mukaisessa lämpötilassa.

1769
Mycobacterium tuberculosis, nukleiinihappo (kval, -TbNhO) Tulos valmiina noin 4 arkipäivässä. Yskös, kuiva purkki.
Haavaerite, märkä, eSwab-kuljetusputki.
2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4490
Mycobacterium tuberculosis, viljely (2812, -TbVi) Työpäivisin ma-pe. Märkäeritettä imeytettynä nukkatikkuun. Kudospala eSwab-putken liemessä. Näytteet on pyrittävä toimittamaan laboratorioon viivytyksettä. Jos tämä ei ole mahdollista, säilytetään näytepurkit jääkaappilämpötilassa (2-8°C).

Näytteen kuljetus viileässä (2-14°C)

2812
Mycobacterium tuberculosis, viljely virtsasta (184, U -TbVi) Työpäivisin ma-pe. Vähintään 10 ml virtsaa kierrekannellisessa, tiiviissä, steriilissä purkissa (50 ml).
Kts. ohje:
Mycobacterium tuberculosis, viljely virtsasta (184, U -TbVi)
Näytteet on pyrittävä toimittamaan laboratorioon viivytyksettä. Jos tämä ei ole mahdollista, säilytetään näytepurkit jääkaappilämpötilassa (2-8°C).

Näytteen kuljetus viileässä (2-14°C)

184
Mycobacterium tuberculosis, värjäys ja viljely ysköksestä (8578, Ex-TbVrVi) Työpäivisin ma-pe. Aamuysköstä kierrekannellisessa, steriilissä purkissa (50 ml). Näytteet on pyrittävä toimittamaan laboratorioon viivytyksettä. Jos tämä ei ole mahdollista, säilytetään näytepurkit jääkaappilämpötilassa (2-8°C).

Näytteen kuljetus viileässä (2-14°C)

8578
Mycoplasma genitalium DNA (M genitalium DNA) Mycoplasma genitalium, nukleiinihappo, kval (6195 –MygeNhO) Työpäivisin Kohdunkaulakanavan, emättimen, virtsaputken limakalvonäyte.
Limakalvonäyte eSwab-tai Aptima Unisex Swab Specimen Collection Kit näytteenotto- ja lähetysputki.
Huoneenlämmössä 24 tuntia, 2-8°C 5 vrk,
-20°C 12 kk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
6195
Mycoplasma pneumoniae, nukleiinihappo (kval) (4439, -MypnNhO) Tulokset valmiina
3 työpäivässä

Kuiville näytteille FLOQSwab näytteenottotikku ja kuljetusputki TAI eSwab.

Nestemäisille näytteille tyhjä, steriili kierrekorkillinen putki

2-8°C 5 vrk , pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20°C).
Kuljetus viileässä
(2–14°C), pakastettu näyte pakastettuna (-20°C).

HUOM: Jos näytteen joutuu pakastamaan pidempiaikaista säilytystä varten, on käytettävä eSwab’ia FLOQSwab’in sijasta.

4439
Mycoplasma pneumoniae, vasta-aineet (S -MypnAb) 2 kertaa viikossa.
Vastausviive 3 arkipäivää.
1-2 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2367
Myeloperoksidaasi, IgG vasta-aineet(S -MPOAbG) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 4149
Myoglobiini
(S -Myogl)
1 kerta viikossa 1 ml seerumia. 2-8°C 8 vrk. Kuljetus kylmälähetyksenä. 2369
Mykofenoolihappo(P –MyPa) Vastaus valmiina 3 arkipäivässä. 1 ml EDTA-plasmaa tai 2,7 ml EDTA-verta. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus viileässä tai huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 4771
Myeliiniin assosioituva glykoproteiini, vasta-aineet (S –MAGAb) 1 kertaa kahdessa viikossa 1 ml seerumia. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 6100
Myosiittitutkimus (S- MyosAb) 1-2 kertaa viikossa 2 ml seerumia. 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 6414
Natalizumabi, vasta-aineet (S -NatsuAb) Tehdään 4 viikon välein, vastausviive korkeintaan 22 arkipäivää 1 ml seerumi. 2-8°C 4 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 6028
Natrium (S -Na) Työpäivisin 1 ml seerumi. Hemolyysi häiritsee mittausta. 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2382
Natrium(dU-Na) Työpäivisin Lisäaineeton vakuumivirtsaputki. Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitettava. 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2376
Natriureettinen peptidi, B-tyypin (P -BNP) Työpäivisin 1 ml EDTA-plasmaa 2-8°C 1 vrk, kuljetus viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 4709
Neisseria gonorrhoeae, viljely ( -GcVi) Työpäivisin
Viive 5 päivää
Märkäistä eritettä uretrasta ja/tai serviksistä, tarvittaessa myös rectumin limakalvolta tai nielusta steriilillä dacrontikulla kuljetusputkeen. Potilaan tulee olla virtsaamatta n. 2 h ennen uretranäytteen ottoa. 2 – 8 °C 1 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1506
Neurofibromatoosi tyyppi 1 (NF1), DNA-tutkimus, verestä (3879 B -NF1-D, 11090 B -NF1j-D) 1 kerta viikossa
3879 B -NF1-D 15 arkipäivää
11090 B -NF1j-D 10 arkipäivää
3-5 ml EDTA-verta. Lähetys näytteenottopäivänä huoneenlämmössä, näyte ei saa jäätyä. 3879, 11090
Neuronispesifinen enolaasi(S -NSE) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 1 vrk, lähetys viileässä mikäli perillä 24 h sisällä näytteenotosta. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3434
Neutrofiilien sytoplasma-antigeeni, vasta-ainetutkimus(S -ANCA-T) 1 kerta viikossa, vastausviive 5 arkipäivää. 1 ml seerumi Huoneenlämmössä 1 päivä, 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 0649
Nikkeli(U –Ni) 1 kerta viikossa Lisäaineeton vakuumivirtsaputki, 10 ml. 2-8°C 4 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2397
Nivelnesteen solut, erittelylaskenta(Sy-Diffi) Työpäivisin.
Vastaus viikossa.
Nivelnestettä EDTA-tai LiHep-putkessa. Näytteen huonon säilyvyyden takia, pyydämme että näytteitä otetaan maanantai-keskiviikko välisinä päivinä, ei kuitenkaan arkipyhää edeltävänä päivänä. Viileässä 1 vrk. Lähetys heti näytteenoton jälkeen kylmässä. 3129
Nivelreuman HLA-tautiassosiaatio, DNA
(B -HLAReu)
1 kerta kahdessa viikossa EDTA-verta 2-8°C 2-3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4801
NMDA-reseptori (NR1) IgA vasta-aineet, seerumista(S –NMDAIgA) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 10018
NMDA-reseptori (NR1) IgM vasta-aineet, seerumista(S –NMDAIgM) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 10017
NMDA-reseptori (NR1) IgG vasta-aineet, seerumista(S –NMDAIgG) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 10016
Noradrenaliini(dU-Noradr) 1 kerta kahdessa viikossa Lisäaineeton vakuumivirtsaputki. Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitettava. Huoneenlämmössä 1 viikko, 2-8°C 2 viikkoa. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2404
Normetanefriini(dU-Normet) 1 kerta kahdessa viikossa Lisäaineeton vakuumivirtsaputki. Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitettava. Säilöntäaine 6 mmol/l HCL. 2-8°C 4 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2406
Non-invasiivinen prenataalitutkimus, verestä (B –NIPT, B –NIPTadv) 1 kerta viikossa, vastausviive 7 arkipäivää. 7-10 ml äidin perifeeristä verta otetaan NIPT-tutkimusta varten omaan erikoisputkeen (10 ml:n Cell-Free DNA BCT –näyteputki, maastokuvioinen korkki) joita tulee tilata SYNLABilta tarviketilauskaavakkeella (neoBona-näytekitti, B -NIPT ja B -NIPTadv). Näytettä ei analysoida jos se toimitetaan poikkeavassa näyteputkessa. B –NIPT ja B –NIPTadv näyte tulee ottaa ja toimittaa SYNLABille alkuviikosta (ma-ti), jotta voidaan varmistua riittävän nopeasta kuljetusajasta analysoivaan laboratorioon. Lähetä näyte näytteenottopäivänä SYNLABille. Huomioi, että tutkimuksille on omat lähetteensä. Näyte on säilytettävä ja kuljetettava huoneenlämmössä. Näyte ei saa jäätyä. Kuriirikuljetuksissa on huolehdittava ettei näytepakkaus ole kosketuksissa kylmäelementtien kanssa. 10795, 6373
Norovirus, nukleiinihappo (kval)(F -NoroNhO) 1 kerta viikossa Ripulivaiheen ulostetta kuivassa ulostepurkissa noin 5 ml (5 g). 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20°C). Kuljetus viileässä (2-14°C), pakastettu näyte pakasteena (-20°C). 4940
Nortriptyliini
(S -Nortrip)
1 kerta kahdessa viikossa 1 ml seerumi. Geeliputki ei sovellu. 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2408
Nuclear Matrix Protein22, virtsasta (U -NMP22) 1 kerta kahdessa viikossa. Vastausviive noin 10 arkipäivää. 10 ml virtsaa erikoisputkeen. 2-8°C 2 vrk. Kuljetus viileässä. 9180
Oksalaatti, vuorokausivirtsasta (dU -Oksal) 1 kerta viikossa 10 ml vuorokausivirtsaa. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2421
Oksatsepaami (S –Oxpam) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi. Geeliputki ei sovellu. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2423
Oksikodoni, varmistus (9794 U -OksikCt) Tehdään kerran viikossa.
Vastausaika 4 arkipäivää
10 ml kertavirtsaa Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Lähetys huoneenlämmössä.
9794
(S-Oxspuri, 8748) Vastaus valmiina 7 arkipäivässä, näytteen saapumisesta laboratorioon. 1 ml seerumia. Näytteenotto tulisi ajoittaa 1- korkeintaan 2 tuntia lääkkeen nauttimisen jälkeen. 2-8°C 2-3 vrk, pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20°C).

Näytteen kuljetus huoneenlämmössä, mikäli perillä vuorokauden kuluessa, muussa tapauksessa viileässä (+2-+14°C), pakastettu näyte kuljetetaan pakastettuna (-20°C).

8748
Olantsapiini (1900 S -Olants) 1 kerta viikossa.
Vastausaika 3-7 arkipäivää
0,5 ml seerumi. Geeliputki ei sovellu. 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 1900
Oligosakkaridit, virtsasta
(U -Oligs)
Vastausviive 2-4 viikkoa. 10 ml (min 8 ml) ensimmäisestä aamuvirtsasta (pH <3). Näyte säilyy analysointikelpoisena 2 tuntia huoneenlämmössä tai jääkaapissa, jonka jälkeen näyte tulee pakastaa välittömästi.
Näyte lähetetään pakastettuna.
4861
Omegarasvahapot (omega 3/6/7/9) (9086 S –Omega) Vastaus valmiina 10 arkipäivässä, näytteen saapumisesta laboratorioon. 2 ml seerumia Säilyy 5 vrk huoneenlämmössä. Näytettä ei saa missään vaiheessa säilyttää jääkaapissa tai pakastettuna. Lähetys tutkittavaksi mahdollisimman pian huoneenlämpölähetyksenä. 9086
Opiaatit, seulonta (2435 U -Opiaa-O) Ma-pe 10 ml kertavirtsaa Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Lähetys huoneenlämmössä.
2435
Opiaatit, varmistus (1902 U -OpiaaCt) Tehdään 2-3 kertaa viikossa.
Vastausaika 4 arkipäivää
10 ml kertavirtsaa Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä. 1902
Oreksiini A, aivo-selkäydinnesteestä (4943 Li-OreksA) Tekotiheys 1 x vko. Vastaus valmiina n. 7-10 arkipäivän sisällä. 1 ml likvoria Säilyy 48 h huoneenlämmössä, 2-8°C 5 vrk, pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20°C). Lähetys viileässä, pakastettu näyte lähetettävä pakastettuna. 4943
Orgaaniset hapot, virtsasta
(U –Orgah)
1 kerta kahdessa viikossa 10 ml virtsaa. Ei bakteerikontaminoitunut näyte. Näyte tulee pakastaa heti näytteenoton jälkeen. Lähetys pakastettuna. 4855
Orgaaniset hapot, vuorokausivirtsasta
(dU-Orgah)
1 kerta kahdessa viikossa 10 ml vuorokausivirtsaa, muoviputkessa. Hyvin sekoitetuttua ja mitattua, keräysastia on pidettävä kylmässä. Ei bakteerikontaminoitunut näyte. Näyte tulee pakastaa heti näytteenoton jälkeen. Lähetys pakastettuna. 2436
Osmolaliteetti(S -Osmol) Arkipäivisin, vastausviive noin 3 arkipäivää. 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Kuljetus viileässä. 2443
Osmolaliteetti(U -Osmol, nU-Osmol) Arkipäivisin, vastausviive noin 3 arkipäivää. Lisäaineeton vakuumivirtsaputki. Kertanäyte tai yö yli keräys. 2-8°C 7 vrk. Kuljetus viileässä. 2444, 2442
Osteogenesis imperfecta (OI), DNA-tutkimus, verestä (B –OI-D, 10167) Vastausviive 1. vaiheelle noin 17 arkipäivää laboratorioon saapumisesta
Vastausviive 2. vaiheelle noin 10 arkipäivää.
3-5 ml EDTA-verta. Näyte säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä.
Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä.
10167
Osteokalsiini (S -Osteoca) Tekotiheys arkipäivisin (ma-pe), vastaus valmis 1 arkipäivässä. 1 ml seerumia, ei geeliputkeen. Näyte otetaan kylmänäytteenottona ja erotetaan mahdollisimman nopeasti soluista, vähintään 2 tunnin sisällä näytteenotosta. Näyte otetaan vuorokausivaihtelun takia aamulla viimeistään klo 9. 2-8°C 6 tuntia. Näytteen säilytys ja lähetys pakastettuna (säilyy pkastettuna 30 päivää). 3594
Papilloomavirus, nukleiinihappo, kval (4075 –HPVNhO) 3 kertaa viikossa, vastausviive noin 3 arkipäivää. Kohdunkaulakanavan limakalvonäyte otetaan ThinPrep-näytteenottovälineellä, tuotenumero 70098-002.

Miehen uretranäyte otetaan eSwab, näytteenotto- ja kuljetusputkeen.

ThinPrep säilyy +2 - +30°C 6 kuukautta. Kuljetus huoneenlämmössä.

eSwab säilyy 2-8°C 5 vrk, kuljetus viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

4075
Parainfluenssa 1 virus, vasta-aineet seerumista(S –PinAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 577
Parasiitit (kval) (F -Para-O) Työpäivisin 1-2 g ulostetta, ulostepurkki 10% formaliinia. 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2455
Parasiitit, iholta (1912, Sk-Para-O) Tulokset valmiina
4 työpäivässä
Lähetyskuori, sieniviljelynäyte.

Hiuksia, hilsettä, karvoja tai parasiiteiksi epäiltyjä rakenteita sellaisenaan.

Syyhypunkkiepäilyssä suositellaan raapetta ihomuutoksesta: raaputa ihoa 5 - 10 kertaa ja siirrä raape kirjekuoreen. Pyri saamaan mukaan musta piste eli itse punkki.

HUOM: Teippinäytteitä ei voida tutkia.

HUOM: Yliviivaa kuoresta ”Sk-SienVi KL 3509”-teksti ja korvaa se ”Sk-Para-O”-tekstillä

2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä (2-14 °C). 1912
Parasiitit, kvalitatiivinen (-Para-O) 1 kerta viikossa Kudospala, josta on lähettävässä yksikössä tehty ns. leimausnäyte seuraavasti:
Pieni kudospala (alle nuppineulan pään koko) murskataan ja hierretään halkaisijaltaan n. 1 cm:n täpläksi 4 - 5 objektilasille. Kahdelle objektilaseista lisätään kiinnitettä (2 - 3 tippaa), johon näyte heti sekoitetaan. Loput lasit ilmakuivataan heti ilman kiinnittämistä.
Suuresta kudospalasta (yli nuppineulan pään koko) tehdään leimausnäytteet painelemalla useita tuoreita kudospalan leikkauspintoja vierekkäin 4-5 objektilasille, jotka käsitellään kuten edellä.
Kiinnitettä (EcoFix) voi tilata osoitteesta: www2.synlab.fi/tarviketilaus/
Tiiviisti suljetussa objektilasikotelossa, huoneenlämmössä (20 – 24 oC), 7 vrk 2456
Parasiitit, ulosteesta, nukleiinihappo (kval) (F –ParaNhO) 1 kertaa viikossa. Vastaus valmiina 7 arkipäivässä näytteen saapumisesta laboratorioon. Ulostenäyte eNAT-putkessa. Ulostenäyte siirretään eNAT-kuljetusputkeen nailonisen nukkatikun avulla. Tikkuun tulee tarttua ulostetta, mutta ulostetta ei saa olla liikaa. Mikäli tikkuun tartuu nokaren verran ulostetta, tämä on liikaa. Tikku siirretään eNAT-kuljetusputken säilytysnesteeseen ja sekoitetaan hyvin. Näytetikku poistetaan ja hävitetään, eNAT-kuljetusputken korkki suljetaan tiiviisti. 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys -20°C. Näytteen kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä (2-22 °C), pakastettu näyte kuljetetaan pakastettuna (-20 °C). 6375
Parathormoni, intakti (fP-PTH) Työpäivisin 1 ml EDTA-paastoplasma 2-8°C 3 vrk. Pakastamista ei suositella. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4560
Parathormonin kaltainen peptidi(P -PTHrP) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml EDTA-plasma Säilytys ja lähetys pakastettuna. 4155
Parietaalisolu, vasta-aineet(S -PsolAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi. 2-8°C 3 vrk, Pidempiaikainen säilytys -20°C. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2459
Paroksetiini(S -Paroks) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml seerumi. Geelipuki ei sovellu. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 1913
Parvovirus, vasta-aineet(S -ParvAb, S -ParvAbG, S -ParvAbM) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
4156, 4249, 4250
Rickettsia, vasta-aineet, seerumista (2476, S -RickAb) Tulokset valmiina
7 työpäivässä
1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk.
Näytteen kuljetus
viileässä (2-14°C)
2476
Patologin analysoima kudosnäyte (Ts-PAD-1, Ts-PAD-2, Ts-PAD-3, Ts-PAD-4, TsPADGast/Colo/Pros/Brea/Ihot, Ln/Bo/BM-PAD) Työpäivisin Kudosnäyte formaliinifiksatiivissa. Säilytys ja kuljetus huoneenlämmössä. Näytteet pitää suojata jäätymiseltä. Kuljetus erillään gynekologisista irtosolunäytteistä. 4054,4055,4056,4194,4043,4764,4763,6144,4184,4049,4060,4061
Patologin analysoima sytologinen tutkimus (Ts-FNAB, Mf-Syto, U -Syto, Ex-Syto, Bf-Syto, Pf-Syto, Ns-Syto, St-Syto, Sy-Syto, Ko-Syto,Li-Syto, C-Syto) Työpäivisin Sytologinen materiaali joka alkoholifiksatiivissa ja/tai siveltynä objektilasille 2-8°C säilytys. Kuljetus huoneenlämmössä. 3990,3053, 4077, 4078, 4080, 4040, 4076, 4068, 4062, 4421, 4423, 4059
Pemfigoidi BP180, vasta-aineet (S-PemfiAb) Vastaus valmiina 10 arkipäivässä. 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 4963
Pepsinogeeni I
(fS-Pepsin1)
Tekotiheys kerran viikossa, vastaus valmis 7 arkipäivässä. 1 ml paastoseerumi 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 2464
Perfenatsiini (S –Perfen) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia, ei geeliputkeen. Näyte suojataan valolta. Säilytys ja lähetys pakastettuna. 3099
Perusverenkuva ja trombosyytit(B -PVK+T, B -PVK, B -Hb, B -Leuk) Työpäivisin EDTA-verta Huoneenlämmössä 24 tuntia, 2-8°C 48 tuntia. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.

HUOM!
Kesäaikaan, mikäli näyte kuljetetaan postitse, pyydämme lähettämään näytteet kylmäkuljetuskotelossa.

2474, 2473, 1556, 2218
Pitkä QT-oireyhtymä, valtamutaatiot, DNA-tutkimus, verestä (9248 B -LQT-D ja 11089 B -LQTj-D) 1. vaihe vastausviive noin 12 arkipäivää näytteen saapumisesta laboratorioon
2. vaihe noin 10 arkipäivää
3-5 ml EDTA-verta. Säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä. Lähetys huoneenlämmössä, näyte ei saa jäätyä. 9248, 11089
Plasmodium, vasta-aineet, seerumista (2317, S -PlasAb) Tulokset valmiina
4 työpäivässä.
1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Kuljetus kylmälähetyksenä. 2317
Plasmodium (kval), verestä (2315, B –Plas-O); Malariaplasmodit Tulokset valmiina
yhdessä työpäivässä. Positiivinen löydös ilmoitetaan puhelimitse.
2 ml EDTA-verta (K2-putki) 2-8°C 2 vrk. Kuljetus
viileässä (2-14°C )
2315
Pneumocystis carinii, nukleiinihappo, ( -PncaNhO) 1 kerta viikossa Juoksevat näytteet (BAL, yskös): vähintään 2 ml steriilissä tai tehdaspuhtaassa putkessa. Kudospalat, biopsiat: keittosuolataitoksessa. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4446
Polyoma virus, nukleiinihappo, kval, 6321, U-PoVNhO (U -BKVNh ja U –JCVNh); 6001, P-BKVNh; 21179, JCVNh; 6323 Li-BKVNh, 6319 Li- JCVNh 1 kerta viikossa U-PoVNhO-tutkimus tehdään virtsanäytteestä kierrekorkillisessa, tehdaspuhtaassa muoviputkessa.
P-BKVNh-tutkimukseen otetaan 1 - 2 ml EDTA-plasmaa (plasma täytyy erotella 24 tunnin sisällä näytteenotosta).
JCVNh-tutkimusta varten lähetetään muutaman kuutiomillimetrin kudospala tehdaspuhtaassa muoviputkessa, esim. keittosuolataitokseen käärittynä. Hyvin pienet kudospalat on syytä upottaa keittosuolaliuokseen.
Li-BKVNh ja Li- JCVNh-tutkimusta varten lähetetään 1 – 2 ml aivo-selkäydinnestettä steriilissä tai tehdaspuhtaassa putkessa.
2-8°C 2 vrk, Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 6321, 6001, 21179, 6323, 6319
Porfobilinogeeni,
virtsasta (U -PBG)
Tulokset valmiina noin 10 työpäivässä. 10 ml lisäaineeton vakuumivirtsaputki. Näyte suojataan valolta. 2-8°C 7 vrk. Lähetys kylmälähetyksenä. 2486
Porfyriinit (dU-Porf) 1 kerta kahdessa viikossa Lisäaineeton vakuumivirtsaputki. Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitettava. Suojataan valolta kaikissa vaiheissa. 2-8°C 3 vrk. Kuljetus kylmälähetyksenä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2488
Porfyriinit, verestä
(B -Porf)
1 kerta kahdessa viikossa 2-3 ml EDTA-kokoverta. Suojataan valolta. 2-8°C 7 vrk. Kuljetus kylmälähetyksenä. Näytettä ei saa pakastaa. 3660
Pneumoniatutkimus (S -Yskä-T) Tulokset valmiina
3 työpäivässä
1 ml seerumia. 2-8°C 5 vrk.
Kuljetus viileässä (2-14°C).
9309
Angelmanin oireyhtymä DNA-tutkimus laaja verestä (P-ASLaa-D 10151) 1. vaihe, vastausviive noin 15 arkipäivää laboratorioon saapumisesta.
2. vaihe, vastausviive noin 10 arkipäivää.
3. vaihe, vastausviive noin 10 arkipäivää.
3-5 ml EDTA-verta. Näytettä ei saa sentrifugoida. Näyte lähetettävä välittömästi laboratorioon. Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä. 10151
Pre-Eklampsian merkkiaineet, riskiarviointi, seerumista
(S –EklSeul)
Vastaus valmiina 2 arkipäivässä, näytteen saapumisesta laboratorioon. 2 ml seerumia.
Pre-eklampsian riskiarvioinnin seeruminäyte on otettava raskausviikoilla 11+0 - 13+6
Tutkimuksen tilauksen yhteydessä on täytettävä pre-eklampsian tutkimuslähete. Huomioithan että minimitaustatiedot riskinarvion laskemiseksi ovat ultraäänitutkimuksen päivämäärä ja CRL-mitta.
18-24°C 1 vrk,
2-8°C 4 vrk.
Näytteen kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä (+2-+24°C).
10076
Prealbumiini( S -Prealb) Viive noin 2 arkipäivää 1 ml seerumi Näyte säilyy 2-4 vrk kylmässä, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2494
Pregabaliin, varmistus (U -PregaCt) Tehdään kaksi kertaa viikossa.
Vastausaika 4 arkipäivää
10 ml kertavirtsaa Näyte säilyy jääkaapissa 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Lähetys huoneenlämmössä.
9777
Primidoni (S –Primid) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia, ei geeliputkeen. Näyte säilyy 18-24°C 3 vrk, 2-8°C 14 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2499
Progesteroni (S -PROG) Työpäivisin, vastausviive 1 arkipäivä. 1 ml seerumi Näyte säilyy jääkaapissa 2-8 °C 3 vrk, uljetus huoneenlämmössä tai viileässä (+2-+22 °C). Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna (-20°C). 2502
Natriureettinen peptidi, B-tyypin N-terminaalinen propeptidi (S –proBNP 4617, P –proBNP 4760) Työpäivisin 1 ml seerumi,
1 ml Li-hepariiniplasmaa.
2-8°C 3 vrk. Kuljetus viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 4617
4760
Prokollageeni I:n aminoterminaalinen propeptidi(S -PINP) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 4496
Prokollageeni III:n aminoterminaal. Propeptidi(S -PIIINP) 1 kerta viikossa, vastausaika 5-7 arkipäivää. 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Kuljetus viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3682
Prolaktiini (S -PRL) Työpäivisin 1 ml seerumi. Näyte suositellaan otettavaksi klo 10-14 välillä. Huoneenlämmössä 1 vrk, 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2507
Propafenoni (S –Propfen) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3894
Propofoli (U -Propof) Viive noin 7 työpäivää 10 ml virtsaa 2 - 8 °C, 7 päivää, kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 10079
Prostataspesifinen antigeeni (S -PSA, S -PSA V/T)) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 2 vrk, lähetys viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3642, 4637, 4254
Proteiini (S -Prot) Työpäivisin 1 ml seerumia. Suositellaan paastoseerumia. Hemolyysi ja lipemia häiritsevät mittausta. Huoneenlämmössä 6 päivää, 2-8°C 4 viikkoa. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2516
Proteiini C
(P -PC)
1 kerta viikossa 1 ml sitraattiplasmaa.
Näytteenoton jälkeen sekoita näyte huolellisesti mutta rauhallisesti, kääntämällä putkea noin 5 kertaa ylösalaisin.
Sitraattiveri tulee sentrifugoida 4 tunnin sisällä näytteenotosta 2500 x g, 15 min.
Siirrä plasma erotteluputkeen varoen plasman solukontaminaatiota.
Erottelun jälkeen, sentrifugoi plasmanäyte 2500 x g, 15 min. Tämän jälkeen pakasta näyte välittömästi -20 ° C.
Näytteen tulee olla kunnolla jäätynyt (vähintään 1 vrk, -20 °C:ssa) ennen näytteen lähettämistä laboratorioon.
Säilytys ja kuljetus pakastettuna -20°C. 3435
Proteiini S, antigeeni, plasmasta (P –PS-Ag) 2 kertaa viikossa Näytteenä sitraattiplasmaa (hyytymistutkimusputki) 109 mM Na-sitraatti 1 x 3, 5 ml. Mikäli samasta näytteestä ei määritetä muita tutkimuksia, P –PS-Ag määritykseen riittää 1, 7 ml hyytymistutkimusputki. Näytteen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3577
Proteiini (dU-Prot) 1 kerta viikossa, vastausviive 5 arkipäivää. Säilöntäaineetonta vuorokausivirtsaa. Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitettava. 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2513
Proteiini, fraktiot (S -Prot-fr) Vastausviive noin 3 arkipäivää 1 ml seerumi Näyte säilyy 2-3 vrk kylmässä, lähetys huoneenlämmössä. Toimitus laboratorioon mahdollisimman nopeasti. 2522
Proteiini, fraktiot
(dU-Prot-fr)
1 kerta viikossa 10 ml vuorokausikeräysvirtsaa, lisäaineeton vakuumiputki 2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2520
Proteiini, fraktiot(U -Prot-fr) 1 kerta kahdessa viikossa
Viive 7 työpäivää
10 ml virtsaa. Lisäaineeton vakuumivirtsanäyteputki. 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2523
Proteinaasi 3, vasta-aineet(S -Pr3Ab) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk, Pidempiaikainen säilytys -20°C. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4160
Proteiinin 14-3-3 osoitus, aivo-selkäydinnesteestä (21001, Li-P14-3-3) 1 kerta viikossa. Vastaus valmiina 9 arkipäivässä, näytteen saapumisesta laboratorioon.

0,5 ml likvoria.
Näyte sentrifugoidaan ja erotellaan tehdaspuhtaaseen mahdollisimman pieneen (esimerkiksi Eppendorf-tyyppiseen) polypropyleeni- tai polyetyleenilähetysputkeen.

Näyte säilyy enintään 48 tuntia huoneenlämmössä ja 3 vrk jääkaapissa (2-8°C). Pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20°C).
Näytteen kuljetus huoneenlämmössä, jos näyte on perillä 48 tunnin kuluessa näytteenotosta. Kuljetus kylmälähetyksenä, jos näyte on perillä 3 vuorokauden kuluessa näytteenotosta.
21001
Protrombiinigeeni, DNA-tutkimus (1920 B -FII-D) 1 kerta kahdessa viikossa. Vastausviive 6-11 arkipäivää. 3 ml EDTA-verta, lapsilta 1 ml. 2-8°C 1-4 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä. 1920
Puumala virus, vasta-aineet (S -PuumAb, S -PuumAbG, S -PuumAbM) Viive noin 3 arkipäivää 1 ml seerumi Säilyvyys 5 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 1775, 1923, 3528
Puutiaisaivokuumevirus, vasta-aineet, seerumista (3756, S -TBEAb) Tulokset valmiina
3 työpäivässä
1 ml seerumi 2-8°C 14 vrk.
Kuljetus viileässä (2-14°C).
3756,
Pyrenoli (1), virtsasta (1776 U -Pyr) 1 kerta kahdessa viikossa 10 ml virtsaa lisäaineeton vakuumiputki 2-8°C 5 päivää. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1776
Pyruvaatti (Li-Pyru) Tutkimus tehdään arkipäivisin, vastausviive 7 arkipäivää. 2,5 ml likvoria Säilytys ja kuljetus pakastettuna. 4853
Rabiesvirus, vasta-aineet(S -RabiAb) 1 kerta kahdessa viikossa
Viive noin 7 arkipäivää
1 ml seerumi Säilyvyys 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3467
Raskaudenaikaiset veriryhmävasta-aineet (4469, B -VRAb-Gr)
Tulos valmiina noin 3 arkipäivässä. Mikäli vasta-aineita löytyy, tulos valmistuu 1-2 viikossa. EDTA-kokoverta 7 ml:n putki tai 2 kpl 5/3 ml putkia Näyte säilyy 5 vrk 2-8°C. Näyte lähetetään suoraan SPR:iin. SPR:n lähete näytteen mukaan. 4469
Rasvahapot, hyvin pitkäketjuiset (fS -VLCFA 4162) Tulos valmiina noin 12 arkipäivässä 2 ml seerumi, suositellaan paastonäytettä Huoneenlämmössä 4 vrk, jääkaapissa 2 viikkoa. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähestys huoneenlämmössä tai viileässä, pakastettu näyte lähetetään pakastettuna. 4162, 11038, 11039, 11040, 11041, 11042, 11043, 11044
Rasvahapot, vapaat (fS –FFA) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi. Seerumi erotetaan mahdollisimman nopeasti, jonka jälkeen näyte pakastetaan. Säilytys ja lähetys pakastettuna. 2561
Rauta (fS-Fe) Työpäivisin 1 ml paastoseerumi. Hemolyysi ja lipeemia häiritsevät mittausta. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2566
Reniini, konsentraatio (P -Reniinim) Tekotiheys arkipäivisin (ma-pe), vastaus valmiina 1 arkipäivässä. 1 ml EDTA-plasmaa. Näyte sentrifugoidaan ja erotetaan mahdollisimman nopeasti ja pakastetaan. Säilytys ja kuljetus -20° C pakastettuna. 6339
Respiratory-synsytiaalivirus, vasta-aineet seerumista (S -RSVAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 päivää. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4385
Respiratoriset virukset, nukleiinihappo (kval) (8590 -RVirNhO) Tulokset valmiina
4 työpäivässä
Nenänieluerite: FLOQSwab näytteenottotikku ja kuljetusputki, kuiva
TAI
eSwab, Näytteenotto ja kuljetusputki, mini

Yskös: Näytepurkki, kuiva;

Imulimanäyte limankeruuputkessa

HUOM: Jos näytteen joutuu pakastamaan pidempiaikaista säilytystä varten, on käytettävä eSwab’ia FLOQSwab’in sijasta.

2-8°C 3 vrk. Pitempään pakastettuna (-20°C).

Kuljetus viileässä (2-14°C), pakaste pakastettuna (-20°C).

8590
Retikulosyytit (B -Retik, E-Retik) Työpäivisin 2 ml EDTA-verta Huoneenlämmössä 6 tuntia, 2-8°C 2 päivää. Kuljetus honeenlämmössä tai viileässä. 2581, 2582
Rettin oireyhtymä, MECP2- geenivirheen DNA-tutkimus, verestä(B –MECP2-D) 1. vaihe, vastausviive noin 12 arkipäivää laboratorioon saapumisesta

2. vaihe, vastausviive noin 10 arkipäivää

3-5 ml EDTA-verta. Säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä. Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä.

4663
Reumafaktori(S -RF) Työpäivisin 1 ml seerumi.
Hemolyysi ja lipeemia häiritsevät mittausta. Suosittelemme paastonäytettä.
2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3550
Reumapaketti(S -Reumapak, S -ANA, S -AST, S -CCPAb, S -ChtrAbG, S -RF) Vastausviive korkeintaan 7 arkipäivää. 2 x 3,5 ml seerumia 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 9089, 2819,1101, 4744,4100, 3550
Rintasyövän ennustepaketti
( -CAOnk)
Päivittäin Rinnan paksuneulabiopsia tai rintaresektiopreparaatti huoneenlämmössä 9034
Ripulimikrobit, nukleiinihappo, ulosteesta (kval) (F -RipuNhO) Tulokset valmiina
5 työpäivässä.
Ripuliulostetta n. 5 ml. Kuivassa, kierrekannellisessa tehdaspuhtaassa purkissa.

Näytteen tulee olla tutkivassa laboratoriossa
5 vrk:n sisällä, jolloin säilytys ja kuljetus 2-8°C:ssa. Jos näytteen lähetys viivästyy, on se pakastettava ja kuljetettava pakastettuna
(-20 °C).
9043
Risperdoni(S -Risperdoni) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 1930
RNP-vasta-aineet
(S -RNPAb)
1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3317
Respiratoristen virusten antigeenit (2579 -RvirAg)
1 kerta viikossa Limakalvonäyte. FLOQSwab näytetikku. 2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2579
Salisylaatit (S –Salis) 2 kertaa viikossa, vastausviive korkeintaan 5 arkipäivää 1 ml seerumia 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2604
Salmonella, vasta-aineet(S -SalmAb) Vastausviive noin 6 arkipäivää. 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä (+2-+22°C). Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna (-20°C). 2607
Salmonella, viljely (F -SalmVi) Työpäivisin. Ulostetta bakteerikuljetusputkeen. 2-8°C 2 vrk. Suositellaan kylmäkuljetusta. 2608
Sappihapot(S -Sappih) Vastausviive noin 10 arkipäivää 1 ml seerumi Näyte säilyy 5 vrk kylmässä, lähetys kylmässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3379
Schistosoma, vasta-aineet (S -SchiAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2610
Schistosoma virtsasta, kval. (U -Schi-O) Vastausviive noin 3 arkipäivää. 30 ml virtsaa Säilytys 2-8°C ja kuljetus viileässä (2-14°C).
Näyte tulee saada laboratorioon vuorokauden kuluessa.
1936
Seleeni(P -Se) 1 kerta viikossa 1 ml plasmaa, hivenaineputki 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
4564
Sentromeeri (CNPB), vasta-aineet(S -SentBAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
9727
Sertraliini(S -Sertral) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
1937
Shigella, viljely
(F -ShigVi)
Työpäivisin Ulostetta bakteerinkuljetusputkeen. 2-8°C 2 vrk. Kuljetus viileässä. 2620
Sieniviljely, märkänäyte (Pu-SienVi) Työpäivisin Märkäeritettä imeytetään vanutikkuun, joka työnnetään bakteerikuljetusputkeen.

Kudospala joko steriiliin, kierrekorkilliseen putkeen ja kostutukseksi muutama tippa fysiologista keittosuolaliuosta tai eSwab-putkeen, johon tulpaksi putken nukkatikullinen tulppa.

2–8°C 48 h. 3508
Sieniviljely(Sk-SienVi, -SienNa) Työpäivisin Näyte raaputetaan/leikellään /nypitään suoraan sieniviljelynäytekirjekuoren mustaan kovapaperiseen taskuun.

Pehmeä, kostea tai tulehtunut ihoalue (mm. korvakäytävä), josta raapenäytettä ei saada: Näyte otetaan veteen tai keittosuolaan kostutetulla vanutikulla ja laitetaan geelikuljetusputkeen (ilman hiiltä).
Huom! Vanutikkuun otetusta näytteestä ei voi tehdä natiivitutkimusta.

Kuivat iho, hius- ja kynsinäytteet kuljetus kuivassa ja huoneenlämmössä

Kuljetusputkeen otetut näytteet säilytetään +4°C:ssa, kuljetetaan +4°C:ssa tai huoneenlämmössä.

3509
Sieni, natiivivalmiste (-SienNa) Työpäivisin. Kynsi-, ihoraapetta sieniviljelynäytekirjekuoren mustaan kovapaperiseen taskuun. Huoneenlämmössä 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä. 2630
Sikiön trisomia- ja mikrodeleetiotutkimus äidin verinäytteestä (B -NIPTdel) 3 kertaa viikossa
Vastausviive noin 8-10 arkipäivää
7-10 ml äidin perifeeristä verta otetaan NIPT-tutkimusta varten omaan erikoisputkeen (10 ml:n Cell-Free DNA BCT –näyteputki, maastokuvioinen korkki) joita tulee tilata SYNLABilta tarviketilauskaavakkeella, tieto Muuta kohtaan. Näytettä ei analysoida jos se toimitetaan poikkeavassa näyteputkessa. Näyte tulee ottaa ja toimittaa SYNLABille alkuviikosta (ma-ti), jotta voidaan varmistua riittävän nopeasta kuljetusajasta analysoivaan laboratorioon. Lähetä näyte näytteenottopäivänä SYNLABille. Huomioi, että tutkimukselle on oma erillinen lähetteensä. Säilytys ja lähetys huoneenlämmössä näytteenottopäivänä. Näyte ei saa jäätyä. Näytteen tulee olla perillä laboratoriossamme viimeistään näytteenottoa seuraavana päivänä ja viimeistään kuluvan viikon keskiviikkona klo 12 mennessä. 6374
Siittiö, vasta-aineet (S -SpermAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi.
Geeliputki ei sovellu.
2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus viileässä. 2626
Sikiön kehityshäiriöiden seulonta, ensimmäinen trimesteri (S -Tr1Seul) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi
Verinäyte on otettava raskausviikoilla 9+0-11+6. Tutkimuksen tilauksen yhteydessä on täytettävä lähete.
2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4548
Sikiön kehityshäiriöiden seulonta, toinen trimesteri, seerumista (S -Tr2Seul) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi
Verinäyte on otettava raskausviikoilla 15+0-16+6. Tutkimuksen tilauksen yhteydessä on täytettävä lähete
2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4550
Sikotautivirus, vasta-aineet(S -ParoAb, S -ParoAbG, S -ParoAbM) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml seerumi 2 – 8 °C 7 vrk, pidempiaikainen säilytys pakastettuna, lähetys huoneenlämmössä. 2633, 1772, 1914
Sileälihas, vasta-aineet
(S -SiliAb)
1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
2634
Sindbis virus, vasta-aineet( S -SindAb, S -SindAbG, S -SindAbM) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
3527, 1939, 4251
Sinkki, kokoverestä (B -Zn) Vastaus valmis 4 arkipäivässä. 7 ml Na-hepariini kokoverta (hivenaineputki).
Huom. EDTA-veri EI sovellu näytemateriaaliksi.
2-8°C 7 vrk.
Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
2636
Sinkki, plasmasta(P -Zn) Vastaus valmis 4 arkipäivässä. 1 ml plasmaa, hivenaineputki. Näyte eroteltava, katso tarkempi ohje tutkimuskuvauksesta. 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
2639
Sinkki, virtsasta(dU-Zn, U -Zn) Vastausviive 4 arkipäivää. Lisäaineeton vakuumivirtsaputki, 10 ml.
Virtsamäärä tulee mitata.
2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä (2-25°C). Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2637, 1777
Sitalopraami(S -Sital) 1 kerta viikossa 2 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
4258
Sirolimuusi, verestä (B -Sirolim) Vastausaika noin 5 arkipäivää. EDTA-verta, 2,7 ml. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja kuljetus pakastettuna. 6086
Sitraatti(dU-Sitraat) 1 kerta kahdessa viikossa Lisäaineeton vakuumivirtsanäyteputki.
Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitettava.
2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4166
Sitrulliinipeptidi vasta-aineet (S -CCPAb) Työpäivisin 1 ml seerumi.
Hemolyysi häiritsee.
2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 4744
Skleroderma, vasta-aineet(S -Scl70Ab) 1 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 3765
Spinoserebellaariset ataksiat (SCA-sairaudet), DNA-tutkimus, verestä Vastausviive noin 15 arkipäivää 2 x 3 ml EDTA-verta (liitä putket kumilenkillä yhteen) 2-8°C 1-2 vrk.
Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä.
B–SCA1-D 10188
B–SCA2-D 10189
B–SCA3-D 10190
B–SCA6-D 10191
B–SCA7-D 10192
Squamous cell carsinoma, antigeeni (S -SCC-Ag) 1 kertaa kahdessa viikossa 1 ml seerumi. Geeliputki ei sovellu. Säilytys ja lähetys -20° C pakastettuna. 3639
Sm-(Smith)-vasta-aineet
(S -SmAb)
1 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
3324
Sklerodermatutkimus, immunoblottaus (S-SCL-T) 1 kerta viikossa 2 ml seerumia 2-8°C 7 vrk. Voidaan lähettää huoneenlämpötilassa tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 13176
Solujen morfologinen tarkastelu (B -Morfo) Työpäivisin Kapillaariverestä tai EDTA-verestä (tuoreesta) tehdään sivelyvalmiste, joka lähetetään värjäämättömänä. Lisäksi EDTA-putkellinen verta. Sivelyvalmiste säilyy noin 2 vrk, pidempiaikaista säilytystä varten suosittelemme kiinnittämistä (10 min:n metanolikiinnitys).
EDTA-veriputki säilytetään jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä mahdollisimman nopeasti.
2643
Solut (U -Solut) Työpäivisin Keskivirtsa. Säilöntäaineellinen kuljetusputki. Huoneenlämmössä 1 vrk, 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1940
Sotosin oireyhtymä, NSD1-geenin mutaatiot, DNA-tutkimus, verestä(B -NSD1-D) 1. vaihe vastausviive noin 18 arkipäivää näytteen saapumisesta laboratorioon
2. vaihe noin 10 arkipäivää
3-5 ml EDTA-verta. Säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä. Lähetys huoneenlämmössä, näyte ei saa jäätyä. 9151
Spinaalinen lihasatrofia, SMN1-geenin deleetio, DNA-tutkimus, verestä
(B –SMA-D)
1 kerta kahdessa viikossa 2-5 ml EDTA-verta. Säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä. Lähetys huoneenlämmössä, näyte ei saa jäätyä. 9011
SS-A-vasta-aineet
(S -SSAAb)
1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
3322
SS-B-vasta-aineet
(S -SSBAb)
1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
3323
Stafylococcus aureus, metisilliiniresist. Viljely ( -MRSAVi) Työpäivisin Limakalvonäyte kolmesta eri paikasta bakteeri- kuljetusputkeen. 2-8°C 3 vrk. Suositellaan kylmäkuljetusta. 4358
Streptococcus agalactiae (B), viljely(Fl-StrBVi) Työpäivisin Limakalvonäyte bakteerikuljetusputkeen. 2-8°C 2 vrk. Suosittelemme kylmäkuljetusta. 1729
Stockholm3-testi (-STHLM3) Vastaus valmiina 4-5 viikossa. 1 EDTA-veriputki, toimitetaan laboratorioon kokoverena.

1 putki EDTA plasmaa, putkeen lisätään henkilötietojen lisäksi EDTA Plasma Alikvot

1 putki Li-hepariini plasmaa (näyte tulee suojata suoranaiselta auringonvalolta). Putkeen lisätään henkilötietojen lisäksi LiHep PSA Alikvot

Näytteiden mukana on toimitettava erillinen lähete johon täytetään tutkimukseen tarvittavat kliiniset tiedot.

Kaikki näytemateriaalit säilyvät 3 vuorokautta jääkaapissa, lähetys viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 10031
Streptococcus DNAasi, vasta-aineet(S -StrDNAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
2700
Streptokokki, jatkoviljely (Ps-StrJVi) Työpäivisin Kasvatettu malja tai Streptocult. 2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4167
Streptokokki, viljely (Ps-StrVi) Työpäivisin Tonsilloista limakalvonäyte:
Bakteerikuljetusputki Amies Transystem M40, tai
eSwab (näytteenotto ja kuljetusputki, regular)
2-8°C 2 vrk. Kuljetus viileässä (2-14°C). 2703
Sukupuolihormoneja sitova globuliini (S -SHBG) Työpäivisin, vastausviive 1 arkipäivä. 1 ml seerumi 2-8°C 6 vrk, kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä (+2-+22°C). Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2737
Suupatologinen PAD-tutkimus (10102,Ts-PADDent) Vastaus valmiina 10 arkipäivässä.

Huom! Jos materiaali sisältää luuta/hammasta, voi dekalsifiointi viedä päiviä tai jopa viikkoja

Biopsia, luu tai hammas.
Histologinen tutkimuslähete.
Säilytys ja kuljetus huoneenlämmössä. 10102
Sydänlihas, vasta-aineet (S –SydlAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
2721
Syklosporiini A
(B -CyA)
Vastaus valmis 5 arkipäivässä. EDTA-verta 2-8°C 2 viikkoa. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3606
Sytokromi P450 -entsyymi, CYP2D6-geenin variaatioiden DNA-tutkimus, verestä(B –CYP2D6) Vastausviive noin 10 arkipäivää laboratorioon saapumisesta. 3-5 ml EDTA-verta Säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä. Lähetys huoneenlämmössä, näyte ei saa jäätyä. 8709
Sytologinen tutkimus, yskös(Ex-Syto-1) Työpäivisin Ysköstä Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4080
Sytologinen tutkimus(C -Syto) Työpäivisin Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3053
Sytologinen tutkimus, silmän sidekalvo(Ko-Syto) Työpäivisin Sivelynäyte Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4423
Sytologinen tutkimus, rintaerite(Mf-Syto) Työpäivisin Rintaerite Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4077
Sytologinen tutkimus, nivelneste(Sy-Syto) Työpäivisin Nivelneste Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4421
Sytologinen tutkimus, nenä(Ns-Syto) Työpäivisin Sivelynäyte Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4068
Sytologinen tutkimus, keuhkoputki(Bf-Syto) Työpäivisin Keuhkoputkierite Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4040
Ruoka-aineryhmä perusseulonta, erittely ja komponentit ( 5719 S –RuoComE) 4-5 kertaa viikossa 1 ml seerumia 2-8°C 7 vrk, pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20°C).
Kuljetus kylmässä tai huoneenlämmössä (+2-+22 °C), pakastettu näyte kuljetetaan pakastettuna (-20°C).
5719
COVID-19-koronavirustauti, vasta-aineet, pakettitutkimus (S -CV19AbP, ATK 11077)
Työpäivisin. Vastaus kahdessa vuorokaudessa. 1-2 ml seerumia Näyte säilyy 2 vrk huoneenlämmössä ja 7 vrk jääkaapissa. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä. 11077, 6478, 9901 11077
COVID-19-koronavirustauti, piikkiproteiinivasta-aineet (S -CV19sAb, ATK 9901) Työpäivisin, vastaus kahdessa vuorokaudessa 1-2 ml seerumia Näyte säilyy 2 vrk huoneenlämmössä ja 7 vrk jääkaapissa. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä. 9901
S -COVID-19 -koronavirustauti, IgG-vasta-aineet (6478, S -CV19AbG)
Vastaus valmiina 1 arkipäivässä, näytteen saapumisesta laboratorioon. 1-2 ml seerumia Näyte säilyy 2 vrk huoneenlämmössä (18-22°C), 7 vrk jääkaapissa (2-8°C), pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20°C). 6478
S100-Proteiini, seerumista(S -S100) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi Säilytys ja lähetys pakastettuna 4619
Tacrolimus (B-Tacro) 1 kertaa viikossa EDTA-verta. Näyte otetaan yleensä ennen seuraava lääkeannosta. 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4360
Strongyloides stercoralis vasta-aineet, jatkotutkimus, seerumista (S –StroAbJ) 2 kertaa viikossa 1 ml seerumi Näyte säilyy 5 vrk jääkaappilämpötilassa (2 – 8 °C) 10160
Teofylliini( S -Teofy) 1 kerta viikossa
Viive noin 5 arkipäivää
1 ml seerumi Säilyy 7 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. 2733
Tematsepaami (S –Temats) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4019
Testosteroni (S -Testo) Työpäivisin 1 ml seerumi. Miehillä luotettavinta määrittää testosteroni aamupäivällä. Illalla taso on yleensä matalampi. ,2-8°C 3 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2735
Testosteroni, vapaa(S -Testo-V, S -Testo) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi. Näyte suositellaan otettavaksi aamulla ennen klo 10. 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2736, 2735
Testosteroni, herkkä menetelmä (9280 S -hsTesto) 3 kertaa viikossa.
Vastausaika 5-8 arkipäivää
0,5 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Säilytys 1-2 vrk jääkaapissa. Lähetys huoneenlämpöisenä, mikäli näyte on perillä vuorokauden kuluessa. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 9280
Testosteroni, vapaa, laskettu (S -TestoVL, S -Testo, S -SHBG) Työpäivisin 2 ml seerumi. Näyte suositellaan otettavaksi aamupäivällä ennen klo 12. 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2735, 2737
Tioguaniininukleotidit ja metaboliitit, verestä (B -Merka 11044) Vastaus valmiina noin 5 arkipäivässä. Tekotiheys 2 kertaa viikossa, keskiviikkoisin ja perjantaisin. 3 ml EDTA-verta Säilytys ja lähetys pakastettuna. Pakastettava välittömästi näytteenoton jälkeen. 11044, 9016, 11045
Titaani (B- Ti) 1 kerta viikossa Hepariini-veri 3 ml (esim. Venosafe® tai Vacuette® trace element) putkeen
Ensimmäinen putki (”hukkaputki”) käytetään muihin tarkoituksiin. Toinen putki lähetetään metallianalyyseja varten.
2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä. 6166
Topiramaatti
(S –Topiram)
1 kerta kahdessa viikossa 1 ml seerumia 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 10029
Toxocara canis vasta-aineet, jatkotutkimus (10153, S –TocaAbJ) Tulokset valmiina
7 vrk kuluessa siitä, kun näyte on laboratoriossa.
1 ml seerumia. 2-8°C 5 vrk.
Kuljetus
huoneenlämmössä.
10153
Toksoplasma, nukleiinihapon osoitus (kval) ( -ToxoNhO) Työpäivisin lapsivesi 0,5 -1 ml, likvori 0,5-1 ml, limakalvonäyte silmästä eSwab-putkeen. Huoneenlämmössä 12 tuntia, 2-8°C 5 päivää, -20°C 12 kk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1730
Toxoplasma, vasta-aineet (S -ToxoAb, S -ToxoIgG, S -ToxoIgM, S -ToxoAvi) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys -20°C. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3907
Tramadoli, varmistus (4762 U -TramaCt) Tehdään 2-3 kertaa viikossa.
Vastausaika 4 arkipäivää
10 ml virtsaa Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Lähetys huoneenlämmössä.
4762
Transferriini ( fS-Transf) Työpäivisin 1 ml paastoseerumi 2-8°C 8 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 2756
Transferriinin rautakyllästeisyys
(fS -TreSat) (fS-Fe, fS-Transf)
Työpäivisin 1 ml paastoseerumia 2-8°C 4 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4606, 2566, 2756
Transferriinireseptori, liukoinen(S -TfR) Vastausviive 3-4 arkipäivää. 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 1949
TRAPS-tautiryhmä (TNF receptor-associated periodic syndromes), DNA-tutkimus, verestä (B -TRAPS-D ) Työpäivisin 3-5 ml EDTA-verta Näyte säilyy tarvittaessa 1-2 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä. Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä. 10176
Tratsodoni (S –Trats) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys -20°C. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4026
Treponema pallidium, vasta-aineet (S -TrpaAb). Pos tulos vahvistetaan varmistusanalyysillä Työpäivisin, vastausviive noin 1 arkipäivä. Mahdolliset jatkotutkimukset saattavat pidentää vastausaikaa. 1 ml seerumi 2-8°C 3 päivää. Pidempiaikainen säilytys -20°C. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4942
Trichinella spiralis vasta-aineet, jatkotutkimus, seerumista (10134, S –TrspAbJ) 2 kertaa viikossa. Tulokset valmiina 7 arkipäivän kuluessa siitä, kun näyte on saapunut laboratorioon. 1 ml seerumia 2-8°C 5 vrk. Lähetys huoneenlämmössä. 10134
Trichinella spiralis, vasta-aineet, seerumista
(S -TrspAb)
Tulokset valmiina 7 työpäivässä. 1 ml seerumia 2-8°C 7 vrk. Kuljetus viileässä (2–14°C). 2777
Trichomonas vaginalis ( -TrvaNhO) Työpäivisin Limakalvonäyte. eSwab näytteenotto-ja lähetysputki. Huoneenlämmössä 12 tuntia, 2-8°C 5 vrk, -20°C 12 kk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 6307
Triglyseridit (fP -Trigly) Työpäivisin 1 ml litium-hepariiniplasmaa. Paasto on suositeltavaa mutta ei välttämätöntä. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4568
Triglyseridit (fS-Trigly) Työpäivisin 1 ml seerumia, paasto on suositeltavaa mutta ei välttämätöntä. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2770
Trijodityroniini, vapaa (S -T3-V) Työpäivisin, vastausviive 1 arkipäivä 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2775
Trijodityroniini, vapaa, dialyysi (S –T3-Vdi) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 2 - 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, lähetys pakastettuna. 6159
Tromboplastiiniaika (1731 P-TT) Työpäivisin Sitraattiplasmaa (vaaleansininen korkki, sitraattiputki). Suositeltavaa, että potilas istuu 15 min ennen kokeen ottamista. Hemolyysi häiritsee mittausta. Kokoverinäyte säilyy huoneenlämmössä 24 tuntia. Plasma 2 vrk huoneenlämmössä, kuljetus huoneenlämmössä.
Pidempiaikainen säilytys pakastettuna (ei jääkaappisäilytystä) ja lähetys pakastettuna.
1731
Tromboplastiiniaika (P -TT-INR) Työpäivisin Sitraattiplasmaa (vaaleansininen korkki, sitraattiputki). Suositeltavaa, että potilas istuu 15 min ennen näytteen ottoa. Hemolyysi häiritsee mittausta. Kokoveri säilyy huoneenlämmössä 24 tuntia. Plasma säilyy 2 vuorokautta huoneenlämmössä. Kuljetus huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna (ei jääkaappisäilytystä) ja lähetys pakastettuna. 4520
Tromboplastiiniaika, aktivoitu, partiaalinen (2783 P -APTT) Työpäivisin Sitraattiplasmaa (vaaleansininen korkki, sitraattiputki) Säilytys ja kuljetus pakastettuna. 2783
Trombosyytit
(B -Tromb)
Työpäivisin EDTA-verta 2-8°C 2 vrk, kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2791
Tromboositaipumuksen selvittely (P –Trombot) Vastausviive noin 10 arkipäivää. 1 x 1,8 ml ja 2 x 9 ml 3,2% Na-sitraattiverta.

Kts. tarkempi näytteenotto- ja näytteenkäsittelyohje täältä.

Sitraattikokoveri näytteen tulee olla Veripalvelussa 8 tunnin kuluessa näytteenotosta. Säilytys enintään 1 tunti huoneenlämmössä ja lähetys + 8-12°C.
Plasmanäytteet -40 – -70 °C korkeintaan 2 viikkoa.
Lähetys hiilihappojäissä. Plasmanäyte ei saa sulaa kuljetuksen aikana.
4025
Troponiini I (S -TnI) Työpäivisin, vastausviive noin 1 arkipäivä. 1 ml seerumi tai Li-hepariiniplasmaa 2-8°C 1 vrk, Pidempiaikainen säilytys -20°C. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4361, 4531
Troponiini T (P -TnTp), vieritesti Työpäivisin Kokoveri (Li-hepariiniputki) Säilyy huoneenlämmössä 8 tuntia. 4532
Trypanosoma cruzi, vasta-aineet, seerumista(S –TrcrAb) 1 kerta viikossa 2 ml seerumia 2-8°C 4 vrk. Lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 1955
Trypsiini(fS-Tryps) 1 kerta viikossa, vastausviive noin 7 arkipäivää. 1 ml hemolysoitumatonta paastoseerumia. Kylmänäytteenotto. 2-8°C 3 vrk. Lähetys kylmälähetyksenä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2806
Tryptaasi(S -Trypt) 1 kerta viikossa, tulos valmistuu 4-5 arkipäivässä 1 ml seerumi 2-8°C 4 vrk, Pidempiaikainen säilytys -20°C. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 8469
TSH-reseptori, vasta-aineet(S -TSHRAb) Arkipäivisin, vastausviive 1-2 arkipäivää. 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk, kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys -20°C. 4965
Tsopikloni (S –Tsopik) 1 kerta viikossa 2 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3686
Tuhkarokkovirus, IgG vasta-aineet (S -MorbAbG) Työpäivisin, vastausviive noin 3 arkipäivää 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys -20°C. Kuljetus huoneenlämmössä. 4435
Tuma, liukoiset antigeenit, vasta-aineet (S -ENAAb,
S –ENA (seulontatetsti)
S –SSAAb, S –SSBAb,
S –RNPAb, S -SmAb, S -DNAnAb)

2 kertaa viikossa, vastausviive noin 3 arkipäivää. 2 ml seerumia. Lipeeminen, hemolyyttinen tai lämpökäsitelty seerumi antaa virheellisiä tuloksia. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3022
Tuma, liukoiset antigeenit, vasta-aineet, laaja tutkimus (S –ENAL,
S –CTDScr (seulontatesti)
S –SSAAb, S –SSBAb,
S –RNPAb, S –SmAb,
S –SentBAb, S –Jo1Ab,
S –Scl70Ab, S -DNAnAb, S -ANA)
2 kertaa viikossa, vastausviive noin 3 arkipäivää. 2 ml seerumia. Lipeeminen, hemolyyttinen tai lämpökäsitelty seerumi antaa virheellisiä tuloksia. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 9738, 10107, 3322, 3323, 3317, 3324, 9727, 6030, 3765, 1261, 2819
Tuma, vasta-aineet(S -ANA) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 2819
Tuma, vasta-aineet, tyypitys(S -ANA-Ty) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 4505
Tuumorinekroositekijä, alfa(S -TNF) Tekotiheys 1-2 kertaa viikossa, vastausviive noin 6 arkipäivää. 1 ml seerumi. Geeliputki ei sovellu. Plasma ei sovellu näytteeksi.
Näyte otetaan kylmänäytteenottona. Seerumi erotetaan mahdollisimman nopeasti ja pakastetaan.
Säilytys ja kuljetus pakastettuna (-20°C:ssa). 4282
Tyreoglobuliini
(S -Tygl)
Työpäivisin, vastausviive 1 arkipäivä. 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 2828
Tyreoglobuliini vasta-aineet (S -TyglAb) Työpäivisin, vastausviive 1 arkipäivä 1 ml seerumi. 2-8°C 7 vrk, kuljetus kylmälähetyksenä. 2829
Tyreoidea, vasta-aineet
(S -TyrAb)
Arkipäivisin, vastausviive 1 arkipäivä. 1 ml seerumi 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus kylmälähetyksenä. 635
Tyreoideahormonien vasta-aineet (S -THAb) 1 x 3 viikossa, vastausviive 5-17 arkipäivää. 1 ml seerumi (minimi 0,5 ml) ei geeliputkeen. 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3272
Tyreoideaperoksidaasi vasta-aineet (S -TPOAb) Työpäivisin, vastausviive 1 arkipäivä 1 ml seerumi 2-8°C 2 vrk, kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 4028
Tyreotropiini (2832 S -TSH) Työpäivisin, vastausviive 1 arkipäivä. 1 ml seerumi. Näyte suositellaan otettavaksi aamulla/aamupäivällä noin klo 8-12. Näyte säilyy jääkaapissa 3 vrk (+2-+8 °C). Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä (+2-+24°C). Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna (-20°C). 2832
Tyroksiini, vapaa (2836 S -T4-V) Työpäivisin 1 ml seerumi Näyte säilyy jääkaapissa 3 vrk (+2-+8 °C). Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä (+2-+24°C). Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna (-20°C). 2836
Tyroksiinia sitova globuliini(S -TBG) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2835
Tymidiinikinaasi(S-TymidK) 3-4 kertaa viikossa, vastausviive 2 arkipäivää. 1 ml seerumi. 2-8°C 2 vrk, lähetys viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 3654
Tyroksiini, vapaa, dialyysi
(S –T4-Vdi)
1 kerta viikossa, vastausviive noin 10 arkipäivää. 1 ml seerumi 2-8°C 2 - 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, lähetys pakastettuna. 6160
Täydellinen verenkuva
(B -TVK)Verenkuva, leukosyyttien erittelylaskenta
Työpäivisin EDTA-verta Huoneenlämmössä 24 tuntia, 2-8°C 48 tuntia. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.

HUOM!
Kesäaikaan, mikäli näyte kuljetetaan postitse, pyydämme lähettämään näytteet kylmäkuljetuskotelossa.

3696
Uraatti (dU -Uraat) 1 kerta viikossa Vuorokausivirtsa.
Lisäaineeton vakuumivirtsaputki. Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitettava.
Huoneenlämmössä 2 vrk tai 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 2883
Työpaikan laaja huume- ja lääkeainetutkimus (seulonta ja varmistus) (9263 U-TPK-L) 4-5 kertaa viikossa.
Vastausaika 6-12 arkipäivää
20 ml kertavirtsaa Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Lähetys huoneenlämmössä.
9263
Ubikinoni, seerumista(fS-Ubikin) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml paastoseerumia.
Näyte tulee suojata valolta.
Näyte säilyy 2 vrk huoneenlämmössä, 3 viikkoa jääkaapissa (2-8°C), pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20°C).

4363
Uraatti (S -Uraat) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 2884
Urea, virtsa
(dU -Urea)
1 kertaa viikossa Vuorokausivirtsa. Lisäaineeton vakuumivirtsaputki. Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitettava. Huoneenlämmössä 2 vrk tai 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 2887
Urea (2888 fS-Urea) Työpäivisin 1 ml paastoseerumi 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 2888
Ureaplasma urealyticum, nukleiinihapon osoitus (kval) ( -UrurNhO) Työpäivisin Limakalvonäytteet (kohdunkaulakanava, emätin, virtsaputki) eSwab-kuljetusputki.
Ensivirtsa vähintään 3ml tehdaspuhtaassa putkessa tai lisäaineettomassa vakuumivirtsaputkessa (suositellaan vain miehillä). Ei alapesua ja potilaan tulee olla virtsaamatta 2h ennen näytteenottoa.
Amnion-neste 0,5-1ml, sperma 0,5-1ml tehdaspuhdas putki.
Säilyvyys 2-8°C 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 9510
Valproaatti (3681 S –Valpr) Vastaus valmiina noin 2 arkipäivässä 1 ml seerumi 2-8°C 2 vrk.
Lähetys huoneenlämmössä, jos näyte on perillä vuorokauden kuluessa. Pitempiaikaista säilytystä varten säilytys ja lähetys pakastettuna.
3681
Valproaatti, vapaa (2908 S –Valpr-V) 2 kertaa viikossa, vastausviive 5 arkipäivää 1 ml seerumia. Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta 2-8°C 5 vrk.
Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Huom. Mikäli näyte pakastetaan, seerumi tulee sentrifugoinnin jälkeen erotella geelin päältä.
Kuljetus 2-22 °C. Pakastettu näyte lähetetään pakastettuna.
2908
Vankomysiini (pitoisuusmääritys)
(S -VAN)
1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 48 tuntia. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3277
Vankomysiiniresistenttienterokokki, viljely( –VREVi) Työpäivisin Ulostetta bakteerikuljetus-putkeen 2-8°C 3 vrk. Kuljetus viileässä. 1788
Variantti myöhäisinfantiili neuronaalinen seroidilipofuskinoosi, CLN5-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus, verestä(B –CLN5-D) Vastausviive noin 12 arkipäivää laboratorioon saapumisesta 3-5 ml EDTA-verta. Näyte säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä.
Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä.
4646
Vasoaktiivinen intestinaalinen peptidi(fP-VIP) 1 kerta viikossa.
Vastaus valmis 8 arkipäivässä.
Aprotiniini (Trasylol) näytesetti. Putket tilataan tarviketilauslomakkeella. Suositellaan paastonäytettä. Näyte otetaan kylmänäytteenottona EDTA-putkeen. Eroteltu plasma pakastetaan välittömästi. Säilytys ja lähetys pakastettuna. 2932
Vasta-aineet biologisille altisteille; S-Homep2E, S-Homep3E, S-Homep4E, S -Homep6E, S -Homep7E) Tutkimuksen tekotiheys 1 x 3 vko. Vastaus valmiina 20 arkipäivässä, näytteen saapumisesta laboratorioon. 5 ml seerumia Näyte säilyy 1 vrk huoneenlämmössä (18-24°C), 3-4 vrk jääkaapissa (2-8°C), pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20°C).

Näytteen kuljetus kylmässä tai huoneenlämmössä (2-22 °C), pakastettu näyte kuljetetaan pakastettuna (-20°C).

5598, 5600, 5602, 5606, 5608
Venlafaksiini(S -Venlaf) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 7 päivää. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 1958
Veriryhmä ja Rh
(E -ABORh)

Vastaus valmiina noin 3 arkipäivässä. 2x3 ml EDTA-verta. 2-8°C 48 tuntia. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2951
Veriryhmä ja Rh
(E -ABORh) + Veriryhmäkortti
2 ml verta (EDTA-näytteeottoputki) Näyte lähetetään suoraan SPR:iin. SPR:n lähete näytteen mukaan.
Vesirokkovirus, antigeeni ( -VZVNhO) Tulokset valmiina
2 työpäivässä
Rakkulaneste, märkäerite.
FLOQSwab näytteenottotikku ja kuljetusputki, kuiva TAI eSwab, Näytteenotto ja kuljetusputki,
2-8°C 5 päivää, pidempi -20°C. Kuljetus viileässä. 1781
Vesirokkovirus, vasta-aineet (S -VZVAb) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2923
Vihurirokkovirus, vasta-aineet(S -RubeAb, S -RubeAbG, S -RubeAbM) 1 kerta viikossa 1-2 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2960, 2962, 2961
Viskositeetti
(P -Viskos)
1 kerta viikossa, vastausviive 7 arkipäivää 2,7 ml EDTA-plasmaa (hemolyysi häiritsee määritystä) Säilytys ja kuljetus kylmässä. 2978
Von Willebrand-tekijä, antigeeni, plasmasta (P –vWF-Ag) Viive noin 5 työpäivää Hyytymistutkimusputki, 109 mM Na-sitraatti, 2.7 ml
3.2% Na-sitraattiplasma.
Näytteen säilytys ja lähetys pakastettuna. 4031
Vorikonatsoli (S –VoriKon) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 6167
Vuototaipumuksen selvittely (P -Vuotot) Vastausviive noin 10 arkipäivää. 1 x 1,8 ml ja 2 x 9 ml 3,2% Na-sitraattiverta

Kts. tarkempi näytteenotto- ja näytteenkäsittelyohje täältä.

Sitraattikokoveri näytteen tulee olla Veripalvelussa 8 tunnin kuluessa näytteenotosta. Säilytys enintään 1 tunti huoneenlämmössä ja lähetys + 8-12°C.

Plasmanäytteet -40 – -70 °C korkeintaan 2 viikkoa.
Lähetys hiilihappojäissä. Plasmanäyte ei saa sulaa kuljetuksen aikana.

3355
Zikavirus, nukleiinihappo (kval)(ZikaNhO) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia tai likvoria.
10 ml virtsaa
2,7 ml EDTA-verta
2-8°C 4 vrk, lähetys viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 10059
Zikavirus, vasta-aineet (IgG ja IgM määritys)(S -ZikaAb) 3 kerta viikossa, vastausviive noin 4 arkipäivää. 1 ml seerumia. 2 - 8 °C, 5 päivää. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 10058, 10100, 10101
Zuklopentiksoli (S –Zuklop) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 4472
Yersinia, vasta-aineet
(S -YersAb)
1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2985
Yersinia, viljey
(F -YersVi)
Työpäivisin Ulostetta bakteerikuljetusputkeen. 2-8°C 24 tuntia. Kuljetus viileässä. 2989
Y-kormosomin mikrodeleetiot, DNA-tutkimus (1783 B-Ykrom-D) 1 kerta kolmessa viikossa 2-5 ml EDTA-verta Säilyy tarvittaessa 1-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä. Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä. 1783
Hyytymistekijä X, plasmasta (2704 P-FX) Tekotiheys 2 kertaa viikossa, vastausviive 5 arkipäivää. Plasmaa, 109 mM Na-sitraatti, 2.7 ml Säilytys ja kuljetus pakastettuna (-20°C) 2704
Hyytymistekijä V, plasmasta (2500 P-FV) Tekotiheys 2 kertaa viikossa, vastausviive 5 arkipäivää. Plasmaa, 109 mM Na-sitraatti, 2.7 ml. Säilytys ja kuljetus pakastettuna (-20°C) 2500